Lindholmen till Örsta 21 april 2012

Lindholmen till Örsta – aprilvandring

I år gick Angarngruppens vandring Lindholmen – Örsta redan lördagen 21 april – en månad tidigare än 2011. SMHI hade lovat bra vandringsväder och solen sken när Roslagsbanans tåg anlände till Lindholmens station kl 07.25. Vi var två som steg av, exkusionsledare Kjell Eriksson och undertecknad. Inväntade eventuellt bilburna deltagare samtidigt som Kjell pedagogiskt förklarade vilka läten det var vi hörde just då – taltrast, rödvingetrast, grönsiska, blåmes, talgoxe, bofink och ringduva.

Det var mycket givande att gå i Lindholmens lövskog före lövsprickningen och samtidigt få privatlektion i fågelläte. En stor flock (ca 100) grönsiskor granskades noga för att se om någon annan siska ”gömde” sig i mängden.

Vi gjorde en avstickare till Storsjön. Högt vatten hindrade oss från att gå ut på bryggan. Två stjärtmesar i en hög björk fångade vår uppmärksamhet. På vägen tillbaka hördes gärdsmygen och rödhaken. De överröstade taltrast såväl som koltrast och sångarna hade ju inte kommit än.

Vid Lindholmens gård observerade vi den 1:a stora flocken med bergfink (ca 50) och flera grönsiskor. Ett par entitor, några steglitsar och gulsparv var andra observationer kring gården. Sånglärkan var intensiv i sin sång över åkarna på vår väg mot Stubbtorp. 3 par ormvråkar bevakade sina revir. Vid Stubbtorp nästa flock bergfink, ca 25. Vid våtmarken mot Häggtorp noterade vi ett par tranor, brun kärrhök, svartmes, talltita, spillkråka, gröngöling. Å så var det dags för en ”vårobs” av annat slag när vi höll på att trampa på några murklor som växte på stigen.

Foto. Kjell pekar på murklor:

Kjell pekar på murklor. Foto: Karin Hendahl

Stigen mellan Häggtorp och skogsvägen till Lappdal var något otydlig, fortfarande sårig efter gammal skogsröjning. Kjell kan området och vi var snart framme vid skogsvägen till Lappdal. Kjell berättade om museet på Lappdal. I fjol hade vi sett en skogssnäppa på en telefonstolpe vid tunet, men så inte i år.

En födosökande varfågel observerades vid Kusta, sångsvanar vid Utloppet, likaså snatterand och bläsand, kanadagås och enkelbeckasin. Artgenomgång och fika på Tältplatsen till ljudet av rördrom från Angarnsjön.

Bussen gick från Örsta 12.20 – en fantastiskt fin och exklusiv vandring som gav mersmak.

Foto: å…rets 1:a murkelknoppar 21 april 2012 på stigen mellan Stubbtorp och Häggvik.

Murklor. Foto: Karin Hendahl

Karin Hendahl