Naturvårdsdag 18 februari 2012

Naturvårdsdag 18 februari 2012 – röjning av Lilla grundat

Lilla grundet är sedan gammalt namnet på den lilla holme, som ligger en bit ut i Angarnssjöängen, ungefär NV om Midsommarberget. Holmen är en tämligen idealisk häckningsplats för måsfåglar, om det inte vore för all sly, som snabbt vuxit upp där och all vass runt omkring. Måsarna kräver fri sikt för att trivas med sin häckningsplats. Angarngruppens styrelse beslutade därför i höstas att ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen att få rensa upp Lilla grundet med dess närmaste omgivning. Tillstånd fick vi i juletid och så var det ”bara” att vänta på den försenade vinterns antog, så att vi kunde ta oss ut till grundet och utföra det planerade arbetet.

Lilla grundet före röjningsarbetet. Foto: Björn Nordling

Lilla grundet före röjningsarbetet. Foto: Björn Nordling

Lördagen den 18 februari var det så dags. Tolv personer hade hörsammat kallelsen och anslöt vid niotiden för att under Kjell Erikssons ledning ta itu med sly och vass. Med liar, grensaxar, sekatörer och sågar grep vi oss verket an och efter fyra timmars hårt arbete (minus välbehövlig kortare kaffepaus), så var arbetet utfört och holmen med närområde såg helt annorlunda ut. Slyet hade vi samlat ihop, dels som en ”vårdkase” för senare uppbränning och dels som en liten extraholme, som häckningsplatserbjudande till måsarna.

Svante Söderholm med lie. Foto: Björn Nordling

Svante Söderholm med lie. Foto: Björn Nordling

Jodå, visst hann vi med lite fågelskådning också! Den stora belöningen för dagens slit var två skäggmesar, som uppehöll sig i vassen alldeles i närheten. Därtill och alla på nära håll: duvhök, sångsvan och varfågel.

Ulric Ilveus och Bo Hedenstedt kämpar med slyet. Foto: Björn Nordling

Ulric Ilveus och Bo Hedenstedt kämpar med slyet. Foto: Björn Nordling

Stort tack till alla, som deltog! Nu väntar vi med spänning på måsarnas dom!

Foto på Lilla grundet.

Uppdraget utfört! Foto: Björn Nordling

 Gunnar Hesse