Program 2018

Första onsdagen i varje månad vandrar vi runt Angarnssjöängen. En värd, ibland i väst, hjälper den ovane skådaren tillrätta. Alla bidrar till att hitta och artbestämma det vi ser. Samling vid ”Angarns naturcentrum”  i Örsta. Du behöver inte vara medlem, men får gärna bli. Det finns mer information på startsidan, när det närmar sig. I programmet finns ett trettiotal aktiviteter att välja på.

1968 skapades Angarngruppen. 2018 har gruppen verkat i 50 år. Det firas med flera aktiviteter i programmet.

Δ ∇ Δ

Några programpunkter kommer att kompletteras (Publ. 2017-11-21)

Onsdag 3 januari. Månadsrunda. Jubileumsåret inleds. Samling vid Örsta 08.30. Värd Gunnar Hesse.

Lördag 20 januari FÅGLAR INPÅ KNUTEN. Lär känna dina matgäster vid fågelbordet. Angarngruppen berättar om vilka fågelarter som kan uppträda och vad du bör bjuda dem på. Lokal stora sammanträdesrummet 1 tr, Kulturhuset Vallentuna. 11.00 – 12.00. Inte bara för medlemmar. Fri entré. Angarngruppen med stöd av Vallentuna Kultur.

Lördag 27 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna. Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric snabela ilveus.se

Fredag – söndag 26-29 januari. VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN. Fågelräkning vid matborden.

Onsdag 7 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 7 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Datum…             ANGARNGRUPPENS ÅRSMÖTE. Årsmötesförhandlingar. Årets ”Vattenrall”. 19.00. Mathiasgården. (Mer info kommer.)

Onsdag 4 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Lördag 7 april. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Över fälten sjunger sånglärkor, skogs- och ringduvor rastar eller sträcker. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Om isen har gått upp rastar stora mängder änder, gäss och sothöns. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Söndag 8 april. J U B I L E U M S D A G  50 år           Mer kommer.

Onsdag 2 maj. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värdar Karin Hendahl, Per Gullberg.

Lördag 5 maj. FÅGELTORNSKAMPEN. Läs mer om tävlingen på www.birdlife.se . Samling vid fågeltornet 05.00. Avslutas 13.00. Ta med varma kläder.Förste kämpe Stefan Paulin.

Söndag 6 maj FÅGELSKÅDNINGENS DAG. Angarngruppen är ”Din värd i fågelvärlden”. Fråga  de gula västarna som rör sig mellan Byksberget och Fågeltornet 09.00-12.00 om fåglar och sjöängen.  Ingår också som en aktivitet i Gröna kilarna (Angarnkilen). Samordnare Björn Nordling.

Lördag 12 maj. LEDSKÄR. Mer info kommer. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 6 juni. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Fredag – lördag 8-9 juni. NATTSÅNGARE. Ett nattligt äventyr med sång. Samling vid Örsta 21.30. Värd Hans-Georg Wallentinus som också har rekognoserat inför turen.

Lördag 16 juni. BIOBLITZ. Vi examinerar allt vi ser tillsammans med experter. Samling vid Skesta hage 09.00. Överexaminator Gunnar Hesse.

Onsdag 4 juli. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Onsdag 1 augusti. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd

Onsdag 5 september. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd

Onsdag 3 oktober. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd

Onsdag 7 november. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd

Onsdag 5 december. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd