PROGRAM 2024

Månadsrundor.
Så här går de till. Första onsdagen i varje månad vandrar vi runt Angarnssjöängen. Värdar  hjälper den ovane skådaren. Alla bidrar efter förmåga till att hitta och artbestämma det vi ser. Egen tub inget krav, men underlättar. Inte bara fåglar. Vi tittar på det mesta.

Samling vid ”Angarns naturcentrum”  i Örsta. Två fikaraster och vi avslutar vid 13-14-tiden med en artgenomgång (bild). Har du svårt att ta dig till Angarn, eller önskar samordning, då kontaktar du värden eller kontakt@angarngruppen.se  Normalt ingen deltagaravgift. Du behöver inte vara medlem (men får gärna bli).

Programändringar visas på www.angarngruppen.se under AKTUELLA AKTIVITETER.

PROGRAMMET 2024


Onsdag 3 januari MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Ulric Ilveus


Lördag 20 januari ÖRNKOLLEN En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se   Eftersom vi måste samåka är du välkommen, om du är fullt vaccinerad enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.


Söndag 28 januari FÅGLAR INPÅ KNUTEN. I slutet av januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter! Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 27-30 januari 2024, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Angarngruppen träffas vid välmatad matbinge i Skesta hage 09.00 och räknar matgäster fram till 11.00. Stefan Paulin är där och noterar.


Onsdag 7 februari MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.


Onsdag 6 mars MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


Torsdag 7 mars 2024 HUR GÅR DET FÖR SVERIGES INSEKTER?
Mattias Jonsson från SLU berättar om hur det går för Sveriges insekter. 19.00. Lokal meddelas när det närmar sig. Endast för medlemmar. Är du inte medlem löser du medlemskap på plats för 100:- och får också tillgång till föreningens verksamhet.

Mattias Jonsson SLU. Min forskning handlar i stor utsträckning om sambandet mellan biologisk mångfald och ekosystemfunktioner, samt hur vi kan bevara biologisk mångfald och skapa multifunktionella landskap. Jag är särskilt intresserad av hur naturliga fiender bidrar till minskade skadegörarproblem, samt hur man kan förbättra förhållandena för dem (bevarande biologisk bekämpning). Läs mer.

Mängden insekter har minskat på ett oroande sätt på flera håll i världen. I media har det kallats ett ”ekologiskt Armageddon”. Men hur allvarligt är det egentligen? Tyvärr är bristen på data så stor att det inte går att svara på det. Men nu ska forskare på SLU analysera data från 30 års övervakningsprover i ett nytt projekt. Det kan visa hur trenderna för insekter sett ut de senaste decennierna. Förhoppningsvis får vi ett bra underlag och kan sätta in de åtgärder som kan behövas. Läs mer.


Onsdag 3 april MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.


Lördag 6 april SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner sånglärkor, skogs- och ringduvor fram i tid. Hur påverkar miljöförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


Fortsättning följer så småningom.