PROGRAM 2024

Månadsrundor.
Så här går de till. Första onsdagen i varje månad vandrar vi runt Angarnssjöängen. Värdar  hjälper den ovane skådaren. Alla bidrar efter förmåga till att hitta och artbestämma det vi ser. Egen tub inget krav, men underlättar. Inte bara fåglar. Vi tittar på det mesta.

Samling vid ”Angarns naturcentrum”  i Örsta. Två fikaraster och vi avslutar vid 13-14-tiden med en artgenomgång (bild). Har du svårt att ta dig till Angarn, eller önskar samordning, då kontaktar du värden eller kontakt@angarngruppen.se  Normalt ingen deltagaravgift. Du behöver inte vara medlem (men får gärna bli).

Programändringar visas på www.angarngruppen.se under AKTUELLA AKTIVITETER.

PROGRAMMET 2024


JANUARI

3 januari onsdag MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Ulric Ilveus


13 januari lördag. TITTA NER fortsätter med fokus på artbestämning av träd och buskar nu i vinterskrud. Följ med på en kort vandring vid Angarnssjöängen och lär er hur man känner igen träd och buskar när de är avlövade. Hur ser olika knoppar, kvistar och grenar ut på vintern? Exkursionen leds av Bo Eknert. Samling vid Örstaparkeringen kl 10.00

Bo Eknert är biolog och har ett förflutet som miljövårdslärare vid Stockholms universitet. Han är ordförande i Botaniska Sällskapet i Stockholm och har deltagit i olika botaniska inventeringar för bl a Naturvårdsverket. Han har tidigare varit ordförande i Vallentuna naturskyddsförening och är medlem i Angarngruppen.


PROGRAMÄNDRING Pga den förväntade stränga kylan den 20 januari lördag, ändras till nytt datum 21 januari, söndag. I övrigt som nedan.

ÖRNKOLLEN En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna. Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilveus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric@ilveus.se  Eftersom vi måste samåka är du välkommen, om du är fullt vaccinerad enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.


28 januari söndag FÅGLAR INPÅ KNUTEN. I slutet av januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20.000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter! Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 27-30 januari 2024 och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Angarngruppen träffas vid välmatad matbinge i Skesta hage 09.00 och räknar matgäster fram till 11.00. Stefan Paulin är där och noterar.


FEBRUARI

6 februari tisdag. HUR GÅR DET FÖR SVERIGES VÄXTER.
En föreläsning med Mora Aronsson om växternas utveckling. Hur går det för olika växttyper, vilken inverkan har invasiva arter, vad innebär förvildningen av trädgårdsarter och hur påverkar klimatförändringen växtlivet är exempel på frågor som tas upp.  19.00. Mathiasgården Vallentuna.

Endast för medlemmar. Är du inte medlem löser du medlemskap på plats för 100:- och får också tillgång till föreningens verksamhet.

Mora Aronsson är ordförande för Svenska Botaniska Föreningen sedan fyra år och varit med att ta fram Sveriges nationalblomma och bygga upp Botanikportalen. Han har tidigare även varit ordförande i Botaniska Sällskapet i Stockholm och Upplands Botaniska Förening samt var med i styrgruppen och redaktionen för Upplandsfloran som kom ut 2010. Mora arbetar på Artdatabanken i Uppsala sedan 1992 och varit ansvarig för kärlväxterna tills 2012, byggde upp Floraväktarverksamheten på 1990-talet, arbetat som expert åt EU med Art- och habitatdirektivet och åt Arktiska Rådet med biologisk mångfaldsövervakning. Idag är det mest förbättrad kvalité på rapporterna i Artportalen och samordning av det svenska arbete med invasiva arter som är fokus.

Mora är uppvuxen i Sörmland, men har bott i Övergran (nära Hjälstaviken) de senaste 25 åren. Fastnade för botaniken som tonåring och utbildade sig till biolog och kvartärgeolog i Stockholm, med extraknäck på herbariet på Naturhistoriska Riksmuseet. Botaniskt har det förutom Uppland varit främst fjällen och Arktis som lockat, med bas i Abisko sedan 1980 och senaste åren även förvildade trädgårdsväxter som hamnat i fokus.


7 februari onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.


MARS

6 mars onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


7 mars torsdag. HUR GÅR DET FÖR SVERIGES INSEKTER?
Mattias Jonsson från SLU berättar om hur det går för Sveriges insekter. 19.00. Mathiasgården Vallentuna.

Endast för medlemmar. Är du inte medlem löser du medlemskap på plats för 100:- och får också tillgång till föreningens verksamhet.

Mattias Jonsson är Universitetslektor i ekologi vid SLU, Uppsala. Hans forskning handlar om biologisk mångfald av insekter och spindeldjur samt de ekosystemtjänster som dessa artgrupper genererar. Han är särskilt  intresserad av hur biologisk mångfald bidrar till att minska problem med skadegörare i jordbruket. Mattias har pågående forskningsprojekt i Sverige, Europa och Östra Afrika. I kvällens föredrag kommer Mattias att diskutera hur mängden insekter förändrats över tid och orsaker till dessa förändringar. Han kommer att prata om kunskapsläget globalt sett samt presentera preliminära resultat från en studie där mängden insekter fångade i svenska sugfällor undersökts.

Mängden insekter har minskat på ett oroande sätt på flera håll i världen. I media har det kallats ett ”ekologiskt Armageddon”. Men hur allvarligt är det egentligen? Tyvärr är bristen på data så stor att det inte går att svara på det. Men nu ska forskare på SLU analysera data från 30 års övervakningsprover i ett nytt projekt. Det kan visa hur trenderna för insekter sett ut de senaste decennierna. Förhoppningsvis får vi ett bra underlag och kan sätta in de åtgärder som kan behövas. Läs mer.


16 mars lördag. Vill du lära dig mer om fåglars sång? Under tre lördagar så erbjuder Angarngruppen ett begränsat antal medlemmar möjlighet att delta i en kurs om vårfåglarnas sång. Upplägget är tänkt att börja med en teoretisk genomgång i röda Örsta-stugan (före detta Naturum). Där går vi igenom och förbereder oss på vad vi förväntas höra och se. Därefter går vi en runda i sjöängen och lyssnar in det på riktigt. Vi kommer förutom sång även prata lite om andra typer av läten och om fåglar utseende och ekologi. Allt utifrån det vi träffar på. Vill du följa vårens ankomst I Angarnssjöängen och samtidigt lära dig lära dig mer om fågelsång så ska du vara med på detta. Inga förkunskaper krävs. Ta med handkikare, matsäck och klä dig varmt.

Fler datum: 16 mars, 13 och 27 april. (Vid för dåligt väder kan datum komma att ändras). Tid: 08.00-13.00. Samlingsplats: Röda Örsta-stugan (före detta Naturum). Ledare: Erik Koppe, Annika Johansson och Kenneth Olausson. Anmälan sker till kenneth@komp.se Först till kvarn gäller. Högst 20 deltagare. Kostnadsfritt för Angarngruppens medlemmar.


23 mars lördag. Naturvårdsdag. Reparation  och förflyttning av holkar och uppsättning av nya i mån av tid. Samling i Örsta. 09.00 – 12.00. Värd Stefan Paulin.


APRIL

3 april onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.


6 april lördag SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner sånglärkor, skogs- och ringduvor fram i tid. Hur påverkar miljöförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


8 april måndag ÅRSMÖTE. 19.00. Mer info om årsmötesförhandlingarna. 19.00 Mathiasgården,Vallentuna.

Det blir fika och mingelpause

Kvällen avslutas med Kenneth Olausson som berättar om  ”Bävern i Sverige”.

 

 

 

13 april lördag. Vill du lära dig mer om fåglars sång? Läs mer under 16 mars.


20 april lördag NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat 2024. Samling vid Olhamraparkeringen kl. 19.15 för gemensam promenad till Klosterbacken. Vi lyser så länge något flyger.
Den biologiska mångfalden är mycket viktig och för att förstå detta genomför Angarngruppen ett antal aktiviteter årligen för att kartlägga den och rapportera in resultatet till Länsstyrelsen och Artportalen.
Sedan 2018 har Angarngruppen genomfört ett nattlys per år i Skesta hage för att inventera förekomsten av nattflygande ryggradslösa djur och då främst nattfjärilar.
För att förstå mångfalden bättre och inom hela naturreservatet har vi nu sökt, och fått beviljat, ett tillstånd att genomföra sju nattlys per år. Ett per månad från april till och med oktober och då inom hela området
Är du intresserad av att vara med på dessa aktiviteter så notera datumen i programmet. Starttid och samlingsplats kommer att meddelas två till tre veckor före respektive nattlys.
Inga förkunskaper behövs utan vi hjälps åt att artbestämma och räkna de arter som lockas fram med hjälp av den utrustning vi sätter upp och använder. Starka lampor belyser vita ytor i nattmörkret. Aktiviteterna kommer att genomföras tillsammans med duktiga experter från Entomologiska föreningen i Stockholm.
Frågor kan ställas till Ulric Ilveus via mejl ulric@ilveus.se  Välkomna!


27 april lördag. Vill du lära dig mer om fåglars sång? Läs mer under 16 mars.


MAJ

1 maj onsdag MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Kenneth Olausson.


4 maj lördag FÅGELTORNSKAMPEN. I år skådar vi från både WWF-plattformen över Lundbydammen, Klosterbacken och Åstaåkrarna och från Fågeltornet över de centrala delarna av sjöängen. Vilken grupp kommer att se mest? Båda startar 05.00. och slutar 13.00. Värd på plattformen Stefan Paulin. Värd fågeltornet ej tillsatt än. Häng på! Kom, skåda och gå när du vill.


5 maj söndag FÅGELSKÅDNINGENS DAG. Angarngruppen är ”Din värd i fågelvärlden”. Fråga  de gula västarna som rör sig mellan vindskydden vid Örsta och Lundbydammen 10.00-12.30 om fåglar och sjöängen. Värd: Gunnar Hesse


11 maj lördag SITTOGLO Bara lyssna och titta på Midsommarberget. Har du svårt för att gå upp tidigt på morgonen, men ändå är nattuggla? Då kan det passa dig. Kom och gå när du vill. Toppen bemannad 11 maj 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin. Det kan bli fler än 90 arter?


25 maj lördag. NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat 2024
För mer information se 20 april. Starttid och samlingsplats kommer att meddelas två till tre veckor före. Samordnare Ulric Ilveus ulric@ilveus.se


JUNI

5 juni onsdag MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.


7 – 8 juni  fredag – lördag. NATTSÅNGARE. Ett nattligt äventyr med sång. Samling  vid Örsta P  21.30. Ev. samåkning. Vi håller igång till det ljusnar och kanske lite till. Värd Ulric Ilvéus.


15 juni lördag Lär dig mer om kärlväxter av ett proffs!
Den 15 juni genomför Angarngruppen genomför en heldags workshop med Mora Aronsson (ordförande i Svenska Botaniska Föreningen) som ciceron.
Workshopen är helt gratis och genomförs vid Angarnssjöängens Naturreservat i Vallentuna kommun. Vi börjar med en teoridel för att sedan gå ut i fält för att lära oss mer om växterna i deras naturliga miljö. En lättare lunch samt kurslitteratur ingår.
Det finns just nu ett 10-tal platser kvar till denna spännande dag och först till kvarn gäller. Se hur du anmäler dig och få mer information om denna och kommande workshops (3st) 2024 via denna länk Kurser.
Säkra din plats redan nu till denna garanterat intressanta och lärorika dag.
Välkommen!

Läs mer > Workshoppar i artkunskap vid Angarnssjöängen 2024


15 juni lördag. NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat 2024
För mer information se 20 april. Starttid och samlingsplats kommer att meddelas två till tre veckor före. Samordnare Ulric Ilveus ulric@ilveus.se


JULI

3 juli onsdag. MÅNADSRUNDA Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.


 

6 juli lördag BIOBLITZ. För sjunde året. Vi examinerar ALLT vi ser tillsammans med experter i Skesta Hage. För dig som är naturintresserad och vill se helheten i en sommarhage. Vi tittar på insekter, växter, fåglar, lavar och annat.. Experter hjälper oss artbestämma. Häng på en expert inom ditt favoritområde. Samordnare Ulric Ilveus.

Samling vid grillplatsen i Skesta Hage. Följ stigen från parkeringen ner mot sjöängen.

07.00 – 17.00 fåglar. 09.00 – 17.00 allt annat. Få parkeringsplatser. Hitta till Skesta Hage.

På kvällen. Du hinner hem och äta middag. Bioblitzdagen avslutas med fladdermusinventering i Skesta hage 22.00 – 24.00. Så här års har fladdermössen antagligen ungar och det bör vara trafik mellan bon och födosöksplatserna.  Det kanske dessutom hörs eller syns några nattaktiva djur och fåglar som missats under dagen.  Vi ses kl. 22 vid grinden till Skesta Hage. Hitta till Skesta Hage. (Följ startsidan. Tider och någon aktivitet kan ändras.)


13 juli lördag.  NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat 2024
För mer information se 20 april. Starttid och samlingsplats kommer att meddelas två till tre veckor före. Samordnare Ulric Ilveus ulric@ilveus.se


14 juli söndag. VÄXTER, FJÄRILAR OCH ANDRA INSEKTER. Högtid för  lepidopterologer. Du får hjälp med att hitta och artbestämma. Samling vid Skesta hage parkering 10.00. Värd Gunnar Hesse.


AUGUSTI

7 augusti onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta. 07.30. Värd Gunnar Hesse,


10 augusti lördag. Workshop – Trollsländor. Magnus Billqvist. 09-16.

Läs mer > Workshoppar i artkunskap vid Angarnssjöängen 2024


10 augusti. NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat 2024
För mer information se 20 april. Starttid och samlingsplats kommer att meddelas två till tre veckor före. Samordnare Ulric Ilveus ulric@ilveus.se


24 augusti lördag, Workshop – Spindlar. Kajsa Mellbrand, 09-16

Läs mer > Workshoppar i artkunskap vid Angarnssjöängen 2024


SEPTEMBER

4 september onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta. 07.30. Värd


28 september Workshop – Ängssvampar, Björn Bråvander, Carina Johansson, 09-16

Läs mer > Workshoppar i artkunskap vid Angarnssjöängen 2024


14 september. NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat 2024
För mer information se 20 april. Starttid och samlingsplats kommer att meddelas två till tre veckor före. Samordnare Ulric Ilveus ulric@ilveus.se


OKTOBER

2 oktober onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta. 07.30. Värd Jon Risfelt.


12 oktober lördag. NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat 2024
För mer information se 20 april. Starttid och samlingsplats kommer att meddelas två till tre veckor före. Samordnare Ulric Ilveus ulric@ilveus.se


NOVEMBER

6 november onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta. 07.30. Värd


DECEMBER

4 december onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta. 08.30. Värd