Månadsrunda onsdag den 6 december 2017

 – isbelagd sjöäng och frostbitet torrt underlag idealiska förutsättning för decembers månadsrunda

Visserligen sovmorgon men de flesta deltagarna var tidiga och kunde hjälpa Stefan Paulin med att tömma bagaget på fågelmat och lasta in den i förrådet. Langen gick och aktiviteten var snabbt avklarad.

Klockan 08.30 Björn Nordling, dagens värd tog ett steg upp och hälsade de 17 deltagarna välkomna, speciellt dagens nykomlingar. Björn presenterade dagens upplägg: 1:a rasten vid Hackstakullen och 2:a vid Klosterbacken där vi tar artgenomgången. Kommande program Jubileumsåret 2018 presenterades kort då detaljerna finns under angarngruppen.se. Ansvarig rapportskrivare tillika kökarl Karin Hendahl och fotograf Roffe Andersson. (Klicka på bilderna så blir de större.)

Så bar det iväg. Skata, talgoxe och blåmes hade vi prickat av före avfärd. Steglitsflock (10 stycken) i luften över solrosfältet och plöjda Örstaåkern. En nötskrika sträckte bakom Tältholmen och gulsparvar skådade ner på oss från sitt björktoppläge vid Midsommarberget.

Matningen vid Midsommarberget frestade två svartmesar förutom blåmes, talgoxe, nötväcka och större hackspett.

Vidare upp på Midsommarberget. En fasan ropades ut. Deltagarna fokuserade på att hitta varfågeln! Koncentrerat svepte tubkikarna över den isbelagda sjöängen. Men ingen varfågel. Efter en stund kändes kylan och Björn tog täten för att gå längs skogskanten och beteshagarna. Men när det bara var fyra deltagare kvar så ropar Bosse ut en lågt sittande varfågel vid Byksberget. Lycka för oss som var kvar.

Vanligtvis brukar vi gå längs sjöängen men när den är isbelagd så är skogskanten mot beteshagarna ett nog så bra val. Skogen gav kungsfågel. Ute på den frusna hagmarken hörde Björn tofsmes men det var han ensam om. Stefan ropade ut sångsvan.

Två flockar om tillsammans 11 fåglar kom elegant överflygande. Njutobservation.

Vi gick vidare på skogsstig ner till sjöängen mot Hacksta. Skogen slukar ljuset även om det är mitt på dagen. Åter vid sjöängen kommer en adult havsörn flygande från Hacksta vidare söderut. Bosse ropade ut trädkrypare men den var snabbt borta så tyvärr var han ensam om den observationen.

Efterlängtad 1:a fikapaus på Hackstakullen. Skönt att sitta en bit över marken när kylan biter.

En regel utan undantag verkar det vara att när matsäcken är framplockad ur ryggsäckens djup så är det någon intressant observation som ropas ut. En gråtrut flög över Hacksta. Och inte minst, varfågeln som satt i en sälgtopp i Dammen vid Utloppet. Denna varfågel var troligtvis en annan än den vi tidigare sett vid Byksberget. Två inom Angarnssjöängen.

Rasten är kort, några som hade tider att passa återvänder mot Örsta och vi andra går mot Skesta hage och matningen. Vid Volgakröken var det öppet vatten. Så sjöängen är inte helt istäckt. En gröngöling ropade från Skesta.

Matningen vid Skesta hage var flitigt besökt av blåmes, talgoxe, nötskrika, koltrast, gulsparv och pilfink.

Månadsrundan har fokus på fågel men som i december finns det tid att upptäcka annat också.

Tickor och svamp på fälld asp vid Stora Ekhammaren fångade fleras uppmärksamhet.

För lavartning i fält krävs lupp och bättre ljus. Men Ulrik visade var och vi kan hitta spiklav på en ekstam vid Stora Ekhammaren.

Höjden vid Kustaenen är ett givet stopp. Istäckt Kustamad var snabbt genomsökt men desto mera tid ägnades åt dungarna kring Kusta gård där stenknäck har observerats tidigare. Ingen obs av stenknäck men en flock tamduvor sträckte över sjön.

Sträckan mot Sommarstugeområdet avverkades i rast takt. Någon enstaka gråsiska flög över, kajflock i luften över Åsta. 2:a fikastoppet vid ”stamstället” vid Sommarstugeområdets ekdunge. Öppen sikt jämfört med om vi gått vidare till Klosterbacken. Vid artgenomgången kunde vi summera 24 arter. Vi hoppades på ytterligare några på vägen till Örsta. Men dagsljuset var bristvara. Vid Grävlingholmen stannade vi till och drömde om hur det kan bli till våren när fåglarna upptäcker den nya dammen vid Grävlingholmen. Vattennivån är hög och Lundbydiket fyller fortfarande på sjöängen.

En vintrig vy från Byksberget avrundar decemberrundan som också bjöd på skådning av rådjur och hare. Summerat var vi 18 deltagare som tillsammans såg 26 arter.

Vid pennan och en del bilder Karin Hendahl.  Övriga foto Roffe Andersson