Program 2013

PROGRAM

Månadsrunda. Första onsdagen i varje månad: Rundvandring vid Angarn (eller på annan lokal om det är något intressant på gång) [se program nedan]. Samling vid Angarns naturcentrum Örsta (f.d. Naturum), som regel kl. 07:30. December och januari börjar vi kl. 08:30.

Onsdag 2 januari. Månadsrunda. Örsta kl. 08.30. Värd: Stefan Paulin.

Onsdag 6 februari. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30. Värd: Björn Nordling.

Lördag 23 februari. Naturvårdsdag. Örsta kl. 09.00. Ansvarig: Björn Nordling.

Onsdag 6 mars. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30. Värd: Tryggve Engdahl.

Onsdag 3 april. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30.  Värd: Stefan Paulin.

Lördag 6 april. Exkursion i samarbetet med StOf. Örsta kl 07.30. Ansvarig: Stefan Paulin.

Torsdag 11 april. Angarngruppens årsmöte. Mathiasgården i Vallentuna kl. 19.00
Kvällens föredrag: Fågelskådning – det bästa som finns! Eva Stenvång Lindqvist och Gigi Sahlstrand samtalar kring ämnet fågelskådning.

Lördag 13 april. Sträckräkning kring Angarn. Ansvarig: Stefan Paulin. Mer information kommer senare.

Lördag 27 april. Exkursion till Östra Lagnö. I samarbete med Österåkers Naturskyddsförening.
Samling: Länsmansgården/Åkersberga. Kl. 07.30.
Anmälan till: Ann Sjölander 070-8885316.
Värd: Anders Barkengren.

Onsdag 1 maj. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30.  Värd: Gunnar Hesse.

Torsdag 9 maj. ”Sitt å glo”. Se så många fåglar som möjligt under ett dygn. Samling vid Midsommarberget kl. 00.01 och vi håller på fram till eftermiddagen. Man behöver inte vara med från början eller stanna till slutet. Ansvariga: Björn Nordling och Stefan Paulin.

Lördag 18 maj. Fågelexkursion vid Lindholmen. Vandring i de fågelrika området kring Vasakullen, Storsjön och markerna öster om denna sjö. Samling vid Lindholmens järnvägsstation 07:30. Kjell Eriksson visar vägen.

Onsdag 5 juni. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30.  Värd: Stefan Paulin.

Fredag 7 – lördag 8 juni. Nattsångarexkursion. Örsta 21.30. Värd: Hans-Georg Wallentinus.

Lördag 15 juni  Växter och djur i Kårstaskogen
Programpunkten är en fortsättning i serien av besök i olika naturmiljöer. I år har turen kommit till att ta en närmare titt på en östsvensk mosse. Vi ska besöka en av mossarna i Kårstaskogen. Längs vägen dit finns en delvis kalkgynnad vägkantsflora med ett rikt insektsliv, som också kan vara värd att titta lite närmare på
Samling på parkeringen vid Kvarnstugan kl 9.30 för samåkning till Kårsta. Vi hämtar upp Kårstabor vid skolans parkering ca 9.50. Eftersom vi besöker en våt biotop behövs stövlar (och myggmedel). Slut omkring kl. 13. Ta med förmiddagsfika!
Leder gör Hans-Georg Wallentinus. Programpunkten är ett samarrangemang med Össeby hembygdsförening.

Onsdag 3 juli. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30.  Värd: Anders Barkengren.

Lördag 13 juli Fjärilar och växter i Skesta hage
Den här programpunkten har redan blivit en tradition. Vid den här tiden på året flyger många av hagens fjärilsarter. Vi är som vanligt på jakt efter den ovanliga dagfjärilen svartfläckig blåvinge som flyger i första halvan av juli månad och som i Skesta hage har sin enda förekomst i Stockholms län. Hittills har vi haft tur med vädret. Vi satsar på att ha samma tur den här gången.
Samling på parkeringen vid Skesta hage, mellan Skesta och Lappdal på Angarnssjöängens nordvästsida kl. 10.00. Ta med förmiddagsfika och kamera, förstoringsglas/lupp m.m. om du har!
Leder gör Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus. Programpunkten är ett samarrangemang med Össeby hembygdsförening.

Onsdag 7 augusti. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30.  Värd: Anders Barkengren.

Lördag 24 augusti. Trollsländeexkursion. Örsta kl. 10.00. Värd: Eric Renman.

Onsdag 4 september. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30. Värd: Stefan Paulin.

Lördag 28 september. Exkursion till Björn i norra skärgården.
Angarngruppen besöker ön Björn i norra Upplands skärgård. Björn är en ö längst ut i havsbandet som framförallt om höstarna drar till sig rastande fåglar och det är en trevlig ö att gå runt och skåda på. Genom åren har många rariteter setts, t.ex. eksångare, videsångare, blåstjärt och sibirisk piplärka. Är vindarna rätt kan man även ta del av ett fint sjöfågelsträck. Vi åker tidigt från Vallentuna (räkna med kl 04) och får båtskjuts ut till Björn från Fågelsundet så att vi är ute i gryningen. Preliminärt lämnar vi ön vid 13-14-tiden. Medtag matsäck, varma kläder och stövlar eller höga kängor. Tubkikare är förstås bra om man vill spana sträck.
Antalet platser är begränsat, och vid alltför stark vind kan turen komma att bli inställd/omlagd. Anmälan till Andreas Viberg på andreas.h.viberg snabela gmail.com och uppge samtidigt om du har tillgång till bil.
Kostnad: Båt ca 220 kr per person (betalas kontant på plats), samt 18 kr/mil till bilägaren (delas av de i bilen). Tur och retur Vallentuna blir ca 36 mil.
Vill man slippa den tidiga morgonen eller stanna kvar i Fågelsundet en natt (och kanske skåda i Ledskär dagen därpå) finns stugor att hyra i Fågelsundet. Maila Andreas i så fall.
Värd. Andreas Viberg. Länk till ön Björn.

Onsdag 2 oktober. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30. Värd: Gunnar Hesse.

Torsdag 3 oktober. Filmvisning av Ingmar Lind. Mattiasgården kl. 19.00. I samarbete med Naturskyddsföreningen. Länk om Ingemar Lind.

Lördag 5 oktober. Exkursion till Väddö. Samling vid kvarnstugan i Brottby kl. 06.00.
Värd: Hans-Georg Wallentinus.

Onsdag 6 november. Månadsrunda. Örsta kl. 07.30. Värd. Björn Nordling.

Onsdag 4 december. Månadsrunda. Örsta kl. 08.30. Värd: Kjell Eriksson.

Andra aktiviteter kan tillkomma med kort varsel, så håll ständig utkik på hemsidan! Föreslå också gärna egna aktiviteter där gruppmedlemmar kan ha chans att komma med.