Vattenstånd 2019

Uppdaterat till 31 december 2019 Vi firar nyår med årets högsta vattenstånd, +10 meter jämnt, långt över vad miljödomstolen bestämde på sin tid. Trots att dämmet är öppet, så rinner vattnet inte av tillräckligt snabbt. Sjöängen är en sjö igen och
mycket åkermark är översvämmad. Ändå är det dryga metern kvar till den nivå Angarnssjön hade innan sänkningarna på 1800-talet (+11,25 m).

Uppdaterat till 15 december 2019  SMHI har varning för höga vattenflöden i bl.a. Östra Svealand. Det märks också i Angarnssjöängen. Vattenståndet är nu nästan
+10 meter och åkrar längs tillflödena är översvämmade. Trots bra flöde vid utloppet påverkar det inte vattenståndet eftersom  det är så mycket vatten som ska rinna av. Gunnar Hammar säger att han aldrig upplevt så högt vattenstånd nedom dämmet;
gångbron är bara någon halvmeter över vattenytan. Nu behövs torrt och kallt väder en längre tid innan det blir ett mer normalt vattenstånd.

Uppdaterat till 1 december 2019 Nivån är nu över vad den borde vara. Luckan är helt öppen, men det är knappast någon skillnad på vattenståndet före och efter luckan. Det innebär att så mycket vatten som det är möjligt rinner av. Kan eventuellt bli en liten minskning i tillflödet om det blir kallt.

Uppdaterat till 15 november 2019 Nivån är nu äntligen uppe i vad det ska vara vid denna tid. Men nu är det dags att sänka igen, till vinterlågvatten. Luckan har därför öppnats ett par steg.

Uppdaterat till 1 november 2019 Hösthöjningen av vattenståndet pågår. Vattenståndet är nu uppe på vinternivån. Det går rimligen inte att komma upp till nivån för hösthögvatten. Kanske därför lika bra att stoppa här?

Uppdaterat till 15 oktober 2019 Hösthöjningen av vattenståndet pågår. Men det ser lite illa ut med vattenståndshöjningen.Trots ganska mycket regn blir det ingen
tillrinning. Det mesta går tydligen ner i grundvattnet.

Uppdaterat till 1 oktober 2019 Hösthöjningen av vattenståndet har inletts. Nu ser det riktigt illa ut vad gäller vattenståndet. I andra halvan ska det vara hösthögvatten och
dit kommer det att var en halvmeter om inget händer.

Uppdaterat till 15 september 2019 Hösthöjningen av vattenståndet har inletts. För lite tillrinning. Vattennivån sjunker sakta trots att allt är stängt i dämmet.

Uppdaterat till 1 september 2019 Hösthöjningen av vattenståndet har inletts. Det går fortfarande långsamt, men bör öka när temperaturerna går ned så det avdunstar mindre vatten och förhoppningsvis kommer höstregnen att spä på.

Uppdaterat till 15 augusti 2019 Nu är det sommarminimum i sjöängens vattenstånd. På två månader ska nu nivån upp en dryg halvmeter – förutsatt att det regnar
tillräckligt mycket.

Uppdaterat till 1 augusti 2019 Vattnet i sjöängen har räckt till för att kunna följa idealkurvan.

Uppdaterat till 15 juli 2019 Vattenstånd lite över idealkurvan. Trots ganska mycket regn fortsätter vattnet nedåt. Snart dags för säsongsminimum.

Uppdaterat till 1 juli 2019 Vattenstånd lite över idealkurvan. Men det kanske
inte är helt fel – det kan slå till med torka rätt vad det är.

Uppdaterat till 15 juni 2019 Sänkningen går enligt plan. Händer inte så mycket nu,
förutom att klarvattenytorna försvinner.

Uppdaterat till 1 juni 2019 Sänkningen går enligt plan. Från och med denna avläsning gäller den nygamla idealkurvan som innebär en del ändringar för månaderna mars – maj, bl.a. senare datum för vattenståndsmaximum men lite lägre i framförallt april månad jämfört med tidigare kurva. Den idealkurva vi använder från och med nu följer
vattendomens kurva mer exakt.

Kommentar den 19 maj 2019 till kommande mätningar. ”Vi diskuterade på senaste referensgruppmötet för Angarnssjöängens naturreservat (2019-04-25) den idealkurva för vattenstånd som beslutats i vattendomen från 1992. Det visade sig då att vi delvis har använt en annan kurva än vad den i domen säger. Vet inte vad detta grundar sig på, men har för mig att det fanns ett speciellt diagram över idealkurva + tillåten avvikelse från den. Jag (HGW) och Gunnar Hammar har kommit överens om att använda de värden som anges i vattendomen. Det innebär ett maximalt vattenstånd i mitten av april istället för omkring 1 april. Men toppen blir smalare än vad vi räknat med nu. Under våren är sedan ”det nya” vattenståndet lägre än vad vi använt. Men det beror på att Mats Hellqvist och jag försökt att inom tillåten variation hålla uppe vattennivån för att se om svarthakarna skulle lyckas bättre med häckningen än innan. Det har inte skett, så det finns ingen anledning att inte följa idealkurvan. Den kurva som ska följas i framtiden är den GRÖNA. Den röda är den  kurva som använts hittills och blå aktuellt vattenstånd detta år. Det blir alltså inga himlastormande skillnader, förutom att högvattentoppen skjuts framåt två veckor och varar kortare tid.” /Hans-Georg Wallentinus

Uppdaterat till 15 maj 2019 Odramatisk period. Avsänkning enligt plan. Vegetationen ute i sjöängen börjar komma upp så det blir mindre av fria vattenytor.

Uppdaterat till 1 maj 2019 Vattenståndet är precis på idealkurvan. Avsänkning enligt plan.

Uppdaterat till 15 april 2019 Vattenståndet är precis på idealkurvan. Det gick inte att komma upp i maxvattenstånd (+10 m.ö.h.) i år.
Uppenbarligen kom vårfloden för tidigt. Avsänkningen inleds nu.

Uppdaterat till 1 april 2019 Vattenståndet är lite under idealkurvan. Vattnet har redan börjat sjunka undan i Kvarnbäcken och Lundbydiket. Om ett par veckor är det dags att börja sänka av.

Uppdaterat till 15 mars 2019 Vattenståndet är ungefär på indealkurvan. Vattenståndet ovan och nedan dammluckan står på samma nivå. Kvarnbäcken och Lundbydiket är översvämmade, speciellt Lundbydiket. Antagligen isproppar på vägen ned mot utloppet, eftersom den här situationen i tilloppen brukar indikera +10 meter över havet vid
dämmet.

Uppdaterat till 1 mars 2019 Vattenståndet nu högre än tillåtet. Men det är inte så mycket att göra åt, eftersom vattenståndet ovan och nedan dammluckan står på
samma nivå. Samma situation som vanligt vid högvatten alltså.

Uppdaterat till 15 februari 2019 Hjälp! Vårhögvattnet kom en månad för tidigt. Blir det något kvar till i mars/april? Så här skriver Gunnar Hammar: ”Vårflod! Nästan samma nivå nedströms dammen. Luckan är helt öppen.” Samma situaiton som vanligt vid högvatten alltså.

Uppdaterat till 1 februari 2019 Sänkning enligt plan, trots kylan. Med all den snö som fallt nu, är jag inte orolig för att vårhögvattnet ska utebli.