Artrally 2018 presentation och regler

1 PRESENTATION

En av aktiviteterna under Angarngruppens jubileumsår 2018 är ett artrally för föreningens medlemmar. Eller rättare sagt fem artrallyn. Tävlingarna har stora likheter med de motsvarande som genomförts 2001 och 2014. Tävlingen går ut på att se eller höra så många fågelarter som möjligt vid Angarnssjöängen.

Några väsentliga skillnader jämfört med tidigare år finns dock:
Dels blir det fem separata tävlingar, en per kvartal och en för hela året. Den kortaste tävlingsperioden är alltså kvartal, inte månad, som det varit i de tidigare tävlingarna. Detta har tillkommit för att minska stressen med att man måste hänga med i tävlingen varje månad för att ha en chans.

Dels tävlas om en bonus, som man får del av om man gjort en upptäckt, som är lite utöver det vanliga. Man kan alltså få en bra position i tävlingen trots att man inte noterat flest arter, men gjort en bra upptäckt och dessutom sett till att så många medtävlare som möjligt får kännedom om den. Det kan ske genom Bird- Alarm, Vallentuna på Band eller genom att kontakta någon annan person som är utrustad med dessa faciliteter och larmar ut.

Principiellt kan man tycka att artrallyn inte hör hemma i seriös fågelskådning. Men vår motivering till att ändå anordna sådana tävlingar, är att stimulera fågelskådandet på en hemmalokal. Ett tävlingsmoment kan förhoppningsvis öka antalet skådartimmar vid Angarnssjöängen.

Vår förhoppning är att många vill delta i minst en av dessa tävlingar. Hör av dig till stefanpaulin @ telia.com

Detaljerade tävlingsregler kommer att distribueras till dem som anmält intresse. De som deltagit i tidigare tävlingar kommer även att kontaktas via epost.

 Hämta  Rapportblankett_171211 för spara på egen dator eller utskrift.

2 REGLER:

 1. Tävlingarna går primärt ut på att se eller höra så många fågelarter som möjligt i Angarnområdet.
 2. Tävlingarna är öppna för medlemmar i Angarngruppen.
 3. De fem tävlingarna är Vintertävlingen (1/1 – 31/3), Vårtävlingen (1/4-30/6), Sommartävlingen (1/7 – 30/9), Hösttävlingen (1/10 – 31/12) och Helårstävlingen (1/1 – 31/12).
 4. För varje tävling gäller att den som noterat flest arter under perioden får 10 poäng, 2:an 9 poäng, 3:an 8 poäng osv ned till 10:an som får 1 poäng. Till detta tillkommer 5 bonuspoäng som kan fördelas mellan en eller flera deltagare. För helårstävlingen gäller dubbla poäng (20,18 ..) för observerade arter och eventuell bonus för denna är summan av erhållna kvartalsbonusar. Se nedan angående bonuspoäng.
 5. Efter varje kvartal kommer ’kvartalets höjdare’ att utses. Med detta menas någon extra spännande observation som någon eller några tävlingsdeltagare lyckas göra. Fler upptäckare kan få del av bonusen men då dela på poängen. För att kvalificera en observation som ’kvartalets höjdare’ måste minst ytterligare en tävlingsdeltagare observera arten under tiden den finns på plats eller så ska observationen dokumenteras med bild eller ljud. Enväldig domare när det gäller ’höjdaren’ är Hans-Georg Wallentinus, som själv inte deltar i tävlingen. Var och en kan dock ge tips (inkl egna observationer) till Hans-Georg.
 6. Tävlingen genomförs individuellt, men vi uppmuntrar att man skådar tillsammans.
 7. De arter som observatören vill räkna på sin respektive kvartalslista skall fyllas i bifogad Excel-fil och mailas till Stefan Paulin senast 8 dagar efter den sista dagen i varje kvartal.
 8. Det område i vilket observatören måste befunnit sig i för att få räkna observationen är:
  • Huvudområdet, som avgränsas av vägarna enligt följande: Angarnvägen – Brottbyvägen (väg 268) från avfarten till Olhamra till avfarten till Seneby (Granby), Senebyvägen från Granby förbi Hacksta till Seneby, Lingsbergsvägen från Seneby till ’Lingsbergstorpet’ där Åkervägen från Olhamra ansluter, åker-/skogsvägen från Lingsberg till Olhamra-parkeringen och vidare ut till Arningevägen.
  • Delområdet Skogsvägen från Lappdal till jaktstugan, inklusive den vägstump som går åt höger vid y-korset och som slutar några 100m ned (man får alltså stå på själva skogsvägen).
 9. För att få räkna en art skall observatören själv ha känt igen arten, men nödvändigtvis inte upptäckt den själv. Det går alltså inte att räkna en bortflyende prick långt bort på himlen som någon annan sagt vara en prärietrana som kom på nära håll över Midsommarberget. I övrigt hänvisas till Club 300 kryssregler på http://kryss.club300.se/rules.asp
 10. Även om det är en tävling så är det inte tanken att man ska smussla med sina observationer. Står man vid Lundbydiket och ser en skrikörn segla över sjöängen så skall den omedelbart larmas ut på bästa sätt som observatören har tillgång till. Däri ingår att försöka meddela eventuella medkombattanter som står på Midsommarberget och möjligen inte uppmärksammat örnen.
 11. Arter som observatören vill räkna med på sin lista bör i rimlig tid rapporteras på Artportalen (Svalan). Se föregående punkt om smussel. För att stärka trovärdigheten i observationer av ovanligare arter, bör så mycket fakta som möjligt, anges i informationsfältet.
 12. Deltagandet i tävlingen skall ske i bästa kamratanda och med vanlig hederlighet skådare och vanliga människor emellan.
 13. Deltagande i tävlingen skall anmälas till Stefan Paulin på stefanpaulin @ telia.com Det kan göras när som helst under året.
 14. Tävlingsledningen består av Hans-Georg Wallentinus, Andreas Viberg och Stefan Paulin. Tävlingsledningen har oinskränkt rätt att avgöra eventuella tvister och utdöma poängavdrag för brott mot tävlingsreglerna. Tävlingsledningen har även oinskränkt rätt att avgöra vilka observationer som skall få räknas om behov av sådana beslut uppstår.

Syftet med tävlingen är att göra skådningen roligare samt att under hela året öka skådandet i Angarnområdet.

Sammanställningen i tävlingen kommer efter varje kvartal publiceras på Angarngruppens hemsida.

Priser kan förekomma. Tävlingorganisatör Stefan Paulin