Vad hände och när?

3000 f. Kr Klosterbacken börjar synas som en ö i havsfjärden
400 e.Kr Den tidigare havsviken avsnörs och blir en insjö
År 1318 Namnet Angarn (’Angarna’) nämndes i skrift för första gången
År 1873 Första sjösänkningen
Åren 1890 – 92 Andra sjösänkningen
År 1923 Sjörensning för att sänka vattennivån
År 1936 Sjörensning för att sänka vattennivån
År 1937 Angarnssjöängen beskrivs för första gången som fågellokal (Sigfrid Durango)
År 1954 Sjörensning för att sänka vattennivån
Februari 1966 Naturskyddsföreningen hemställer om att förklara Angarnssjöängen som naturreservat
Januari 1967 Vallentuna kommun tillstyrker förslaget om naturreservat
17/4 1967 Naturvårdsrådet i Stockholms län tillstyrker förslaget om naturreservat
17/5 1967 Stockholmsdeligationen motsätter sig planerna på naturreservat
7/6 1968 Ärendet om inrättande av naturreservat remitteras till Naturvårdsverket
1/7 1974 Vallentuna kommun föreslår inrättande av naturreservat
År 1976 Fågeltornet byggs
20/12 1982 Länsstyrelsen beslutar om reservatsbildning
Åren 1984 – 85 Första restaurationen
Åren 1992 – 93 Andra restaurationen
Oktober – november 2017 Första etappen i utgrävning av Lundbydammen
September 2018 Lundbydammen färdigställs
Hösten 2018 Utkiksplattform byggs på Grävlingholmen

/Stefan Paulin