Sitt-o-glo på Midsommarberget lördag den 11 maj 2019

Som det kunde ha sett ut utan dimma. Från 2018.

Även i år genomfördes Angarngruppens Sitt-o-glo-aktivitet på Midsommarberget. Det gjordes den 11 maj från kl 00:00 till kl 13:00.

Från början var det en klar och vacker natt, men efter någon timme kom en tjock dimma som låg kvar ända till strax före kl 9. Det gjorde att det var en betydligt kortare artlista fram till det att dimman lättat jämfört med tidigare år. Därefter kunde dock listan kompletteras väl och antal arter blev till slut 88. Det är fyra arter färre än fjolårets notering ytterligare en färre jämfört med det bästa resultatet sedan 2010.
Inga direkta sensationer kunde noteras, men en lite udda observation var en i mörkret, förbiflygande rörhöna. Den ropade hela tiden med ett hackande, kacklande läte. Detta läte är inte så vanligt och vi som hörde det, var till en början förbryllade över arttillhörigheten. (Erik Rosenberg beskriver detta läte i sin Fåglar i Sverige).

Antal arter: 88
Antal deltagare: 9 plus ett flertal tillfälligt besökande på berget.

/Stefan Paulin

Artlistan i observationsordning med klockslag.

Tid Obs nr Art
00:00 1 sävsångare
00:00 2 grågås
00:00 3 vattenrall
00:00 4 tofsvipa
00:02 5 gräsand
00:03 6 sothöna
00:06 7 bläsand
00:09 8 småfl. sumphöna
00:19 9 snatterand
00:21 10 kricka
00:53 11 rördrom
00:58 12 skrattmås
01:07 13 rörhöna
02:23 14 svarthakedopping
02:32 15 sävsparv
02:39 16 knipa
02:39 17 kråka
02:54 18 enkelbeckasin
02:55 19 gråhäger
03:03 20 grönbena
03:13 21 koltrast
03:13 22 rödhake
03:15 23 taltrast
03:16 24 gulsparv
03:20 25 sv. flugsnappare
03:27 26 kanadagås
03:39 27 talgoxe
03:45 28 blåmes
03:45 29 vigg
03:48 30 björktrast
03:56 31 bofink
04:00 32 lövsångare
04:09 33 sångsvan
04:14 34 ringduva
04:19 35 skedand
04:27 36 ärtsångare
04:30 37 stare
04:33 38 fisktärna
04:38 39 hämpling
04:42 40 trädlärka
04:47 41 ladusvala
04:49 42 brushane
04:54 43 skogsduva
04:57 44 grönsiska
05:03 45 svartsnäppa
05:05 46 gulärla
05:20 47 steglits
05:22 48 svartmes
05:23 49 grönfink
05:26 50 kaja
05:48 51 tamduva
05:55 52 större hackspett
06:08 53 brun kärrhök
06:13 54 trana
06:22 55 gluttsnäppa
06:47 56 sädesärla
06:54 57 fiskmås
06:54 58 silltrut
07:15 59 gråtrut
07:22 60 fasan
07:23 61 sånglärka
07:40 62 smådopping
08:12 63 stenskvätta
08:23 64 havsörn
08:25 65 gök
08:33 66 årta
08:38 67 mindre strandpipare
08:42 68 bläsgås
08:54 69 hussvala
08:54 70 större strandpipare
08:56 71 trädpiplärka
09:33 72 ängspiplärka
09:38 73 buskskvätta
09:38 74 sparvhök
09:38 75 ormvråk
10:00 76 rödstjärt
10:05 77 havstrut
10:05 78 kungsfågel
10:34 79 rödbena
10:51 80 korp
11:07 81 nötväcka
11:15 82 fiskgjuse
11:18 83 lärkfalk
11:39 84 rörsångare
11:45 85 skäggdopping
12:20 86 dubbeltrast
12:40 87 tornfalk
12:45 88 skata