Vattenstånd 2013

Vatten2013 Vattenståndsdata från Mats Hellqvist. Förmedlade av Hans-Georg Wallentinus.

Uppdaterat 1 januari 2014 För högt vattenstånd för årstiden. Mer avrinning än som var tänkt. Luckan är stängd. Ett par brädor är bortplockade för att inte vattenståndet ska stiga ytterligare.

Uppdaterat 15 december 2013 Luckan är helt stängd. Regnet har räckt till för att nå en hösthögvattennivå. Mats hoppas på bra skridskois om det bara blir kallt.

Uppdaterat 1 december  2013 Luckan är helt stängd sedan en knapp månad. Vattenståndet har stigit till något över idealkurvan. Nu är sjön frusen, så det kanske inte blir någon mer höjning före vårhögvattnet.

Uppdaterat 10 november 2013 Vattenståndet ligger så lågt som det går för att underlätta fräsningen av tuvtåtelängar i bägge ändar av sjön. Bör nu vara avslutade. Något hösthögvatten blir det alltså inte frågan om, utan vi får sannolikt vänta till vårfloden. Vattenståndet är i princip lika högt ända från sjöängen till förbi hindren nedom Ådalen.

Uppdaterat 15 oktober 2013 Vattenståndet ligger fortfarande långt under nivån för lägsta tillåtna vattenstånd. Eftersom fräsningsarbeten ska genomföras vid sjöängen under hösten, har luckan öppnats helt för att tömma ut ännu mer vatten. Något hösthögvatten blir det alltså inte frågan om, utan vi får sannolikt vänta till vårfloden.

Uppdaterat 6 oktober 2013 Alarmerande lågt vattenstånd! Fortsatt helt stängt dämme. Trots regnandet ligger vattenståndet nu långt under idealkurvan (och även under nivå för lägsta tillåtna vattenstånd). Det verkar nu bli svårt att nå upp till höstens högvattennivå.

Uppdaterat 15 september 2013 Fortsatt helt stängt dämme. På grund av uteblivna regn ligger vattenståndet under idealkurvan (och även under nivå för lägsta tillåtna vattenstånd). De regn som börjat falla i vecka 38 kan kanske få fart på tillrinningen, men det kan ändå bli svårt att nå upp till höstens högvattennivå.

Uppdaterat 1 september 2013 Fortsatt helt stängt dämme. Nu börjar den torra sommaren att visa sig i lägre vattenstånd än idealkurvan. Om det inte börjar regna snart kommer kurvan att ligga en bra bit under idealet för perioden.

Uppdaterat 15 augusti 2013 Över idealkurvan. Fortsatt helt stängt dämme. Trots den torra sommaren har vattnet inte sjunkit undan som det brukar göra.

Uppdaterat 1 augusti 2013 Vattennivån lär väl inte stiga för tillfället, trots lite regn. Kustamaden har bara några cm vatten nu. Brushanar, grönbenor och gluttsnäppor ses från Midsommarberget.

Uppdaterat 1 juli 2013 Något under ideal. Fortsätter att hålla helt stängt. Bristen på regn och värmen gör att nivån sjunker undan sakta men säkert.

Uppdaterat 1 juni 2013 Fortsatt sänkning enligt plan.Vattenståndsdata från Mats Hellqvist.

Uppdaterat 15 maj 2013  Sänkning enligt plan. Luckan är lite öppen så att den fortsatta sänkningen ska följa ideallinjen.

Uppdaterat 7 maj 2013 Vattenståndet ligger just nu på ideallinjen. Dämmet har tills nu varit helt öppet, men stängs nu till något för att säkningen inte ska gå allt för snabbt.

Uppdaterat 1 april 2013 Vattenståndet stiger knappast alls, beroende på att det inte är någon tillrinning att tala om. Egentligen skulle nivån vara uppe i max., +10,1 m.ö.h., 1 april men det är bara +9,60. Det saknas alltså en halvmeter vatten. De kalla nätterna gör att snön tinar under dagen och mycket går upp som vattenånga. Det kanske därför inte blir något större flöde när vintern äntligen ger sig. Så här lågt har vattenståndet bara varit en gång tidigare (sedan dämmet byggdes 1992). Dämmet hålls stängt tills vidare, så avgörs senare när sänkningen kan inledas. Dämmet är reparerat och verkar hålla tätt.

Uppdaterat 17 mars 2013. Vattenståndet stiger beroende på att luckorna stängts, men ganska långsamt på grund av att det inte blir någon större tillrinning. Nu ska vattnet upp till högvatten i slutet av månaden, men nivån kommer naturligtvis att bli beroende av om det blir mildväder snart eller inte. Dämmet är reparerat och verkar hålla tätt.