Månadsrunda onsdag den 3 juli 2019

 – inte ska det väl regna just idag?

Vädrets makter för dagen rår vi inte på och tur är väl det med tanke på hur vi rör om i klimatet. Onsdagens väder förespåddes som instabilt, vilket kan tolkas som både bra och dåligt. Morgonen börjar svalt och skönt efter tidigare intensiv sommarvärme. Perfekt för skådarpromenad med molnig himmel som bakgrund till förväntade förbiflygande fåglar. Så – vad kommer vi att se idag?

Det börjar på parkeringen med sparvhök på en tråd och tornfalk på en annan. Några av dagens få kajor håller till i närheten och stenskvättor avslöjar sig pipande i hästhagen. Sånglärkor, grågås och sädesärlor och några andra arter ses från bilen. Ett tiotal arter före ”öppningsdags” verkar lovande.

Tryggve Engdahl i gul väst inväntar oss vid naturcenter och berättar om vad vi borde och kanske kommer att se. Vi blir snart många och glädjande nog flera nya, som snart sätter fart efter Tryggves information och färdbeskrivning. Fågelsången är allmänt mer sporadisk nu, när våren har lämnat plats för sommaren. Nu gäller det att äta. Små snuttar avslöjar trots allt upphovet. Men intressantare är nu att identifiera de duniga och pipande ätteläggarna som döljer sig i bladverken. Inte helt lätt om inte ”föräldrarna” finns i närheten. Blåklockshav, Tältholmen

Vi uppehåller oss en lång stund på Midsommarberget. Inte för artrikedomen. Mer för att det är svårt att hitta något bevingat i grönskan. De tynande vattenytorna avspeglar mer himmel än änder. Några gräsänder och sothöns trycker i bladvasskanten. En ensam kärrsnäppa höjer stämningen. Brushanarna är svårhittade för några av oss. Vårens hopp – skrattmåsen – representeras av två kvarglömda, som nu gör sällskap med fiskmås och fisktärna. Två vadande gråhägrar får ersätta tidigare ägretter. En klunga gråhäger dekorerar en gran på motsatta sidan. Men ingen fiskgjuse.

På väg mot Hackstakullen passeras och betraktas ett flertal arter som noteras för Artportalen. Åtta skogssnäppor är bara ett exempel.

Vi slår oss ned på kullens sluttning och förtär vår första? frukost endast avbrutna av svalors förbiflygande och några vitkindade gäss på dammvallen. Inga ”roliga” änder här heller.

Några smyger iväg för möjlig härmsångare vid Ådalen. Får grå flugsnappare men missar försynt kärrsångare närmare dämmet, som hörs av några som däremot missar snapparen. Man kan inte få allt.

 

Grå flugsnappare Ådalen.

 

Nu gäller det att rappa på. Den gula värdvästen är redan vid Skesta hage med tätklungan och betraktar något i en björk. Buskskvätta med ungar.

Bort mot Klosterbacken kan vi lägga till stenskvätta på marken, havstrut i luften,  törnskata på gren och vattenrall där den hör hemma. Vi hinner inte arta alla vackra blommor. Då skulle vi väl behöva krypa runt. Många fjärilar och sländor får däremot namn och blir i ibland fästa på bild.

Gulärla, i egen gul väst, Kustastolpe

Gärdsmygens intensiva kaskad är alltid trevligt att lyssna på vid Lingsbergsån. Och den ställer upp. (Som nästan alltid.) Trädgårdsångaren porlar vid bron. Törnsångaren lite ettrigare längre bort.

Nu blir det fika igen – med lärkfalksuppvisning och ormvråk som fond. Solen flödar förrädiskt värmande men svarta moln väller sakta upp bakom Klosterbackenskogen. Precis när kaffet är urdrucket, artlistorna utvecklade, då kommer de första dropparna, som snart följs av flera. Regnskydd på och förflyttning mot Grävlingholmen och fortsatt artgenomgång. Nu med några lokala tillägg.

Hastigt uppbrott och förflyttning

Regnskydd på Broholmen

När summeringen av dagen är gjord, får alla gå hem som de vill. Jag stannar kvar en stund och funderar på hur en givande dag ska rapporteras. Plötsligt börjar det regna kraftigt. Kalla fallvindar drar runt på regnet, åskan dundrar. Gässen kacklar förskräckt. Kor med kalvar i släptåg springer hastigt mot Grävlingholmens häggar och tränger ihop sig därunder. Kråkorna leker obekymrat i vinden. Så olika vi uppfattar det. Blåsten lägger sig snart, men åskans närhet får en att fundera på vilket är bäst – att vänta med korna under häggarna, eller gå som åskledare över gräsmarkerna. Korna ville inte släppa in mig, så …

Vädrets makter är outgrundliga. Snart flödar ett värmande solsken igen. Regnkläderna blir fuktiga inifrån och obekväma. Men en livgivande dubbel trastsång med trädlärka som solist, piggar upp och hemgången skjuts upp en stund till.

 

Text Björn Nordling Foto Karin Hendahl

Roland Olsson – entusiastisk fotograf, tog fina bilder. Här i närkamp med objekten.

Till BILDSPELET Där finner du förutom deltagarna, havsörn, vitkindad och grågås, buskskvätta och törnskata. Gulfläckad ängstrollslända och mörk lyrflickslända. Rörbaggar och gräsgrön guldbagge. Älggräspärlemorfjäril, silverblåvinge och kanske ett gammafly.


Faktaruta

Deltagare: 11 kvinnor och 12 män. (Jämt fördelningsrekord?) Fågelarter: 80 st (julirekord). Se Artportalen.

För mångfaldens skull noterar vi följande insekter: Kamgräsfjäril, pärlgräsfjäril, slåttergräsfjäril, ljungblåvinge, mindre tåtelsmygare, tistelfjäril och gräsgrön guldbagge. Fanns framför allt vid Skesta hage och fram mot Grävlingholmen, innan regnet tog över helt. Åkergroda iakttogs också.