Nattlys lördag den 13 juli 2019

– vad är en igelkottslocke?

Svansmätare – Ourapteryx sambucaria

Efter nästan på dagen ett år efter det första succéartade Nattlys i Skesta hage var det äntligen dags för ett nytt Nattlys.

Även i år fick vi hjälp med att ordna aktiviteten av Niclas Eklund från Stockholms Entomologiska Förening, då vi behöver stöd i att dels genomföra ett Nattlys med all utrustning som behövs och dels hjälp med artbestämning av de nattflygande insekter som kan tänkas dyka upp.

Start för aktiviteten var även i år satt till 22:00, men redan 21:00 var vi några personer som samlades för att bära ned all utrustning till hagen samt rigga densamma. I år hade vi fyra stationer jämfört med föregående års tre stationer. Vi valde samma plats som förra året kompletterat med ett lakan vid den stora granen där fågelmatningen normalt står.

Under kvällen och natten var det totalt 15 deltagare som deltog hela eller delar av arrangemanget.

Lamporna tändes vid 22:00, men då det inte var riktigt mörkt ännu så passade några av deltagarna på att gå ned till sjöängen för att lyssna på småfläckig sumphöna, som flitigt har spelat under hela senvåren/sommaren. Totalt hördes tre individer spela, vilket de fortsatte med under hela kvällen/natten då de hördes bra, upp till Skesta hage där själva nattlyset pågick. De som inte gick ned till sjöängen kunde njuta av tre större brunfladdermus som jagade efter insekter i norra delen av hagen.

När det väl blev mörkt ökade aktiviteten vid de olika stationerna och art efter art kunde identifieras och räknas in. Tyvärr var förhoppningarna inte särskilt höga om att kunna nå det fina resultat som vi hade 2018 med 115 arter. Det skulle, enligt Niclas, bli svårt och nå på grund av den torra och varma sommaren, som gick hårt åt ägg och larver med resultatet att det generellt är färre insekter av flera arter i år.

Linjesprötat timjanfjädermott – Merrifieldia leucodactyla

Trots detta var det full aktivitet på de olika stationerna och vi kunde bland annat notera linjesprötat timjansfjädermott, vilken är rödlistad som NT (Nära hotad) och får anses vara natten höjdpunkt. Andra fina arter som noterades var bland annat större ängsfly, grönsaksfly, den helgröna dagfjärilmätaren, piltandvinge, ljungjordfly, svansmätare och blåbärsbredvecklare.

Totalt 70 olika arter av ryggradslösa djur noterades. En av dessa var inte en nattfjäril utan en lite ovanligare spindel vid namn igelkottslocke, som bidrog till viss uppståndelse hos några av deltagarna. Resultatet blev som tidigare nämnt lite sämre, men det kan noteras att det var många nya arter i år som vi inte noterade förra året.

Runt cirka 01:30 började aktiviteten på de olika lakanen att minska påtagligt då temperaturen sjönk drastisk och vi släckte lamporna vid 02:30 och då var det endast 5 grader varmt. Vid avslutet låg dimman tät över sjöängen, men detta verkade inte alls påverka de småfläckiga sumphönor som valt Angarnssjöängen som häckningsplats i år. De spelade på för fullt.

På hemvägen passade flera deltagare på att dels åka till Vadadalen för att lyssna på spelande kornknarr samt även stanna vid parkeringen i Örsta där vaktel spelat under våren och försommaren. Inga blev besvikna utan fick höra dessa fantastiska fåglar.

Åkerfrölöpare – Harpalus rufipes

Här kan du se många fler av

Roland Olsson bilder

(Klicka på första som blir stor. Pila sen vidare.)

 

Stort tack till Niclas för genomförandet av nattlyset även i år. Boka upp motsvarande helg 2020 redan nu för nästa Nattlys. Då kommer vi att rigga upp utrustningen närmare vattnet i sjöängen för att se om vi kan få ännu fler unika arter som underlag för att visa på den biologiska mångfalden runt Angarnssjöängen.

Text Ulric Ilvéus          Bild Roland Olsson


ARTLISTA

Skogskackerlacka                      Ectobius lapponicus                  1

Åkerfrölöpare                             Harpalus rufipes                        2

Noshornsoxe                             Sinodendron cylindricum           1

Brunborre                                  Serica brunnea                          2

–                                                 Dexiosoma caninum                 2

Flyttblomfluga                            Episyrphus balteatus                1

Bålgeting                                   Vespa crabro                             1

Grå ennålmal                             Dichomeris juniperella              2

Granlavmätare                          Peribatodes secundaria            4

Tallmätare                                 Bupalus piniaria                         2

Gulvit streckmätare                  Cabera exanthemata                 3

Mindre fläckmätare                   Lomaspilis marginata                3

Tvärbandad spetsmätare         Epione vespertaria                    3

Större ringmätare                     Gnophos obfuscata                   3

Svansmätare                            Ourapteryx sambucaria            3

Dagfjärilsmätare                       Geometra papilionaria              3

Ögonfläckad fältmätare            Cosmorhoe ocellata                 3

Trubbvinklad fältmätare            Dysstroma truncata                 1

Citrongul parkmätare               Gandaritis pyraliata                  3

Gråbrun fältmätare                   Thera cognata                         2

Hallonmalmätare                      Eupithecia subfuscata             2

Vickerbackmätare                    Scotopteryx chenopodiata       2

Lädermätare                            Rhodostrophia vibicaria           2

Vinkellövmätare                       Idaea aversata                         3

Brunhörnad lövmätare             Idaea dimidiata                         1

Naggad lövmätare                   Idaea emarginata                      3

Våglinjelövmätare                    Idaea straminata                       2

Grå syramätare                        Timandra griseata                     3

Punkthedspinnare                    Coscinia cribraria                      3

Vit borstspinnare                      Cybosia mesomella                   3

Blygrå lavspinnare                   Eilema lurideolum                      3

Svampfly                                  Parascotia fuliginaria                 3

Helfläckat vickerfly                   Lygephila pastinum                   2

Större ängsfly                           Apamea monoglypha               3

Brungult lövfly                          Caradrina morpheus                 1

Mörkbrunt skuggfly                  Charanyca ferruginea               1

Grönsaksfly                              Lacanobia oleracea                  2

Brungrått lundfly                       Polia bombycina                       2

Vitfläckat gräsfly                       Mythimna conigera                   2

Brungult gräsfly                        Mythimna impura                      2

Halmgult gräsfly                       Mythimna pallens                      3

Gråhalsat gräsfly                      Mythimna straminea                 1

Åkerjordfly                                Agrotis exclamationis               3

Ljungjordfly                               Lycophotia porphyrea              2

Större bandfly                           Noctua pronuba                        3

Vinkelfly                                    Enargia paleacea                      3

Gulpucklig trågspinnare           Meganola strigula                      3

Gråpucklig trågspinnare          Nola cucullatella                         3

Piltandvinge                             Notodonta ziczac                       4

Linjesprötat timjanfjädermott   Merrifieldia leucodactyla            4

Hällmarksgräsmott                   Catoptria falsella                       3

Trädgårdsgräsmott                   Chrysoteuchia culmella            2

Kovallmott                                Anania fuscalis                          1

Grobladsljusmott                      Pyrausta despicata                   3

Purpurljusmott                          Pyrausta purpuralis                  2

Rönnbladsmott                         Acrobasis advenella                 1

Större backmott                        Hypochalcia ahenella               3

Jungfrulinsmott                         Pempelia palumbella                3

Gråbrunt ekbladsmott              Phycita roborella                       1

Sebrasvampmal                       Nemapogon nigralbellus          3

Maskrosgrundvecklare            Celypha striana                         2

Mindre ekollonvecklare            Cydia splendana                       3

Rosenbrokvecklare                  Hedya ochroleucana                 1

Sälgbrokvecklare                     Hedya salicella                          3

Johannesörtsvecklare              Lathronympha strigana             2

Större rosenvecklare                Notocelia roborana                   2

Blåbärsbredvecklare                Paramesia gnomana                 1

Kålmal                                      Plutella xylostella                      3

Igelkottslocke                           Lacinius horridus                       3

Vinbergssnäcka                       Helix pomatia                             1