Månadsrunda onsdag den 4 september 2019

Ung törnskata på språng mot södern

 – varm septemberrunda med bister start

Regnet hängde i luften på Angarngruppens 167:e månadsrunda (1:a onsdagen i månaden sedan starten 2 november 2005). En nordvästlig vind gjorde sig klart påmind och temperaturen låg kring 15 grader vid starten. En och annan tog på sig vantar och extra tröja. Men 29 deltagare kunde ändå Karin Hendahl, dagens värd, räkna in.

Redan vid starten vid f.d. naturum kunde en del intressanta obsar göras. Över sjöängen jagade inalles 4 bruna kärrhökar, varav två hannar. På andra sidan sjöängen, nedanför Kusta, betade många hundra grågäss, några kanadagäss och sex tranor. Och på åkern närmast gick tre sångsvanar (en gammal och två årsungar).

Kursen sattes först på Midsommarberget, med förhoppningar om både det ena och det andra. Vid det vackert blommande solrosfältet såg vi steglitser, om än inte i något större antal.

amiral och humla

Som vanligt var berget inte sjöängens varmaste plats, men vad spelar det för roll när det finns fågel att leta efter. På vattenytorna låg flockar av gräsänder och krickor. På de leriga ytorna gick några brushanar, en gluttsnäppa och en grönbena, förutom lite större flockar med tofsvipor tillsammans med starar. Staketstolpar var populära sittplatser i dag, och från berget kunde vi räkna in flera sittande ormvråkar.

stenskvätta

Dagen styrdes mycket av ambitionen att hitta någon rastande blåhake. På Midsommarberget blev det nitlott. Kursen ställdes därför nu mot Byksberget och Lundbydiket. Längs med staketen och utmed dikena brukar de ju dyka upp! Vid Byksberget sågs dagens första stenskvätta, men i övrigt var här ganska tomt. Inte heller vid Lundbydiket var det särskilt livligt, men ett par enkelbeckasiner drog iväg.

På Grävlingholmen togs dagens första rast, och här började det röra på sig lite mer. På Åstaåkern hittade vi ett stort antal sädesärlor tillsammans med några gulärlor. Här jagade också en tornfalk. En duvhök passerade med siktet tydligt inställt på duvfrukost. Ganska stora flockar med kajor och tofsvipor rörde sig fram och tillbaka.

Stärkta av kaffe m.m. gick färden vidare mot Klosterbacken. Gulsparv bockades av i en björktopp. Och i en annan topp satt en större hackspett och tre bofinkar. De som tog en sväng in på (f.d.) myggiga stigen kunde kryssa gärdsmyg och mindre korsnäbb. Några av dem som inte gjorde det, kunde i stället kryssa trädpiplärka. Nu började solen titta fram – klockan var 11 – och temperaturen steg raskt. Det borde väl ändå locka fram en blåhake! Det som framför allt hände fågelmässigt var emellertid att ladusvalorna dök upp. Men kanske var det ändå insekterna som snabbast svarade på solen och värmen. Fram lockades bl.a. en mindre guldvinge, samt rapsfjäril, tistelfjäril, amiral och puktörneblåvinge. Många sländor förgyllde också dagen.

Komna närmare Skesta hage visade sig tre havsörnar, liksom två duvhökar. En skruv innehöll minst sex ormvråkar. På staketstolpar satt buskskvättor, en törnskata och en stenskvätta. Men tji blåhake.

mindre guldvinge

 

Andra rast och artgenomgång i värmen vid Skesta hage. Redan nu kunde vi konstatera att det – trots den relativa fågelfattigdomen – inte skulle bli bottenrekord för en augustirunda. Skönt!

berberis

 

 

Vid bron över utloppet rörde sig tättingar i buskagen, och vi kunde räkna in bl.a. ett flertal pilfinkar, en törnsångare, en rörsångare och en sävsparv.

⇐ sävsparv

 

 

 

 

På väg mot Midsommarberget för andra gången, hörde några deltagare en tofsmes. Väl uppe på berget – nu en mycket varmare plats än tidigare – kunde artlistan fyllas på med fyra snatteränder och två bläsänder.  Men ingen blåhake.

Summa summarum 63 arter. Utfallet för septemberrundan under åren har varierat mellan 41 och 67, dvs. ett mycket väl godkänt resultat i dag.

Vid tangentbordet Per Gullberg

Foto Roland Olsson 1; 2; 3; 5; 7          Björn Nordling  4; 6


Trollsländor på månadsrundan – en betraktelse med bilder av Roland Olsson

Det var ju först när vi passerat bron över Lingsbergsån som solen kom fram och värmde upp oss. Då piggnade också trollsländorna till. På fältet väster om bron dök det snabbt upp ett tiotal blodröd ängstrollslända. Känns igen på helt svarta ben och ett uppochnervänt T bakom huvudet. Ett par höstmosaiksländor patrullerade längs staketet och glittrade lite i blått. Detta är en av de mindre mosaiksländorna och därför lätt att bestämma med tanke på lokal och tid på året.

Det fanns väldigt många blodröda ängstrollsländor. Såg minst ett femtiotal under rundan från Lingsbergsån, upp längst västra sidan och fram till Midsommarberget. Jag såg ett par andra ängstrollsländor som jag kunde artbestämma och en annan mosaikslända.

Öster och söder om utloppet hittade jag fyra gulfläckade ängstrollsländor. Vid nedre delen av strandsluttningen på Midsommarberget fanns det mängder av trollsländor. Förutom de tidigare nämnda hittade jag några tegelröda ängstrollsländor som känns igen för rätt kraftiga ljusa fält på ”låren”. Där såg jag också patrullerade fyra stycken bruna mosaiksländor som patrullerade.

Jag tror att jag såg större ängstrollslända och svart ängstrollslända också men fick inga bilder så att jag kunde inte göra någon säker bestämning av dem. Det var en grupp med fågelskådare som skrämde bort dem innan jag lyckades fotografera dem.

⇑ ⇐ tegelröd ängstrollslända

 

 

 

⇓ gulfläckad ängstrollslända

⇑  ⇐ blodröd ängstrollslända

 

 

 

 

 

Trollsländeobsar (som var säkra):

Blodröd ängstrollslända: Fanns efter Lingsbergsån längs hela vår vandring. >50 .

Gulfläckad ängstrollslända: Öster och söder om utflödet. 4 st

Tegelröd ängstrollslända: Strandsluttningen på Midsommarberget. 3st