Höstens ”Lilla sitt-o-glo” söndag den 15 september 2019

I regn o rusk

Sedan några år tillbaka har Angarngruppen genomfört en s.k. sitt-o-glo-aktivitet även under tidig höst. Den blev en egen fortsättning på det som under några år gick under namnet ’Tipp-X’ anordnat i StOF:s regi och som lades ned för ca fem år sedan. Den aktivitet som vi nu genomför, äger rum mellan kl 06:00 och 12:00. Detta att jämföra med vår ’stora’ sitt-o-glo som genomförs en till två veckor in i maj månad och som omfattar minst 13 timmar med start kl 00:00.

Vädret denna förmiddag var mycket omväxlande. Lätt dugg direkt på morgonen, sedan ett par timmars mulet väder, därefter en period med regnskurar. Efter detta passerade en kallfront med en kraftig regnskur och en vind som tidvis var mycket hård tillfälligt från NV. Därefter uppklarnande till nästan klart och frisk västlig vind. Temperaturen steg från +10 på morgonen till +15 frampå dagen.

Aktiviteten besöktes av totalt 10 personer och 49 arter noterades i protokollet.

/Stefan Paulin

HELA ARTLISTAN I OBSERVATIONSORDNING.

Art Tid
1 grågås 06:00
2 trana 06:00
3 kricka 06:09
4 gräsand 06:20
5 sädesärla 06:26
6 kråka 06:28
7 korp 06:30
8 ormvråk 06:39
9 gråhäger 06:42
10 bläsand 06:52
11 hämpling 06:52
12 ringduva 06:55
13 skogsduva 06:55
14 brun kärrhök 06:57
15 stare 07:02
16 ängspiplärka 07:04
17 steglits 07:12
18 tamduva 07:12
19 blåmes 07:14
20 nötskrika 07:22
21 ljungpipare 07:24
22 gulärla 07:24
23 havsörn 07:30
24 kanadagås 07:37
25 skata 07:37
26 enkelbeckasin 07:42
27 sparvhök 07:44
28 blå kärrhök 07:44
29 ladusvala 07:49
30 sävsparv 08:00
31 hussvala 08:04
32 gransångare 08:24
33 nötväcka 08:28
34 tornfalk 08:29
35 duvhök 08:32
36 grönbena 08:35
37 stenskvätta 09:00
38 bofink 09:03
39 gulsparv 09:12
40 större hackspett 09:15
41 snatterand 10:10
42 kaja 10:12
43 brushane 10:15
44 kärrsnäppa 10:15
45 talgoxe 10:15
46 sångsvan 10:27
47 fiskmås 10:35
48 skedand 11:25
49 trädlärka 11:30