Månadsrunda den 2 oktober 2019

– Angarngruppens 168:e månadsrunda sedan starten november 2005

Dagens värd Per Gullberg, skådar ut över gärderna från Örsta Parkering. En fjällvråk sitter i ett träd och en blå kärrhökshona födosöker längs Lundbydiket.

 

 

 

Parkeringen fylls på med tillresta deltagare från Rimbo, Kallhäll och kranskommunerna. Väderprognosen visade  regn (0,1-0,4 mm) och svag vind under hela onsdagen, men Per kunde hälsa oss tretton deltagare välkomna, till en klar höstmorgon med förhoppningsvis fin rovfågelskådning. Åtta arter av rovfågel har observerats den senaste tiden vid sjöängen. Och, i det skedet på migrationen, så kunde vad som helst passera.

Arter som sågs från Örsta P till f.d. naturum var fjällvråk, blå kärrhökshona, grönfink, koltrast, gråsparv och pilfink.

Gruppen gjorde en kort, första förflyttning till ”grillplatsen”. Kungsfågel hördes från Örstaskogen och från Åstagärdet lyfte en trolig flock ljungpipare. Vi hade sittande ormvråk, varfågel och 1k duvhök, i samma kikarsikte.

Vid solrosfältet såg vi stora flockar av steglits, en presumtiv taltrast försvann bland träden. En falk!! Snabbt utrop av Roland som fick flera medobservatörer att reagera. En smalvingad, liten och snabb sak. Kunde inte vara något annat än en stenfalk.
Nötväckan hördes från olika platser under hela rundan.

Vid skådarstoppet nedom hällristningarna kom några få regndroppar, men himlen var klar. Stora flockar med ringduvor, 50 – 60 fåglar per flock. Ett par skogsduvor observerades. På Tältholmen hördes ett tydligt varnande, men vi lyckades inte se fågeln. Troligtvis en gransångare. Gulsparvar vid Tältholmen som sig bör.

 

Mot Midsommarberget. En flock grönsiskor observerades. Nötskrikor och kråkor flög över oss. I skogsbrynet hördes en rödhake som snabbt förflyttade sig in i snåret. Inne i hagen var det 7 mindre korsnäbbar, en sparvhök och en ljudlig nötväcka.

En fräsch ”knopp” fjällskivling var ett exempel på den artrika svampflora som den betade hagmarken bjuder på. Men att arta andra svampar än matsvampar är en utmaning som Angarngruppen avvaktar med.

 

 

 

Från Midsommarberget såg vi tydligt den blå kärrhökshonans födosök. En ormvråk spatserade på Kustaåkern, bofinkar hördes i luften och med lite tur kunde de ses som svarta prickar mot den klara himlen. En flock starar sträckte ut över sjöängen, ringduvsflockar i luften och på marken, korpar på marken och så ropar Stefan ut ”storskrake” – två honfärgade ligger på bortre vattnet och några fler hann med att se dem. En plog med 15 grågäss sträckte norr men vände sedan mot väster.

Vi går vidare mot Lundbydiket. En ung havsörn kommer över sjöängen, gräsänder, krickor och storskrake flyger iväg. Då var det flera som såg att det nu var 5 storskrakar. Fem gråhägrar flög både över och under havsörnen, men denna gång blev det inte någon konfrontation.

En enkelbeckasin ropades ut av Gunnar och Mathias hade varfågeln under observation. Från en stolpe vid Åsta förflyttade den sig nu till stolpe vid Byksberget.

Så äntligen dags för första rast vid Grävlingholmen. Strategisk placering så att såväl sjösidan som åkersidan var under observation. Vitfågel ropades ut från sjösidan. En stor, vingbred fågel med iögonfallande näbb. Ung havstrut var gruppen överens om efter dialog om trutarnas karaktärsdrag.

En stor flock duvor över Klosterbacken samtidigt som den stora flocken sånglärkorna från Åstaåkern flög upp.

Mot Klosterbacken, där en gulsparv satt i toppen på en gran och skådade ner på oss. Vi gick över backen och passerade norrsidans hinder. Häststängslet som vi måste krypa igenom och vindfällena från stormen Alfrida (framkomligt eftersom någon har röjt för Roslagsleden).

Här får öronen jobba för att höra fåglarna, vi får utdelning; tofsmes, gärdsmyg, stjärtmes, björktrast och entita, förutom blåmes och talgoxe.

Vid 11-tiden börjar luftfuktigheten kännas som regn. Det bekommer dock inte sparvhöken som är uppe och födosöker, eller de två ormvråkarna som skruvar. Kustamaden ger ytterligare en fin obs på varfågel.  Vid Stora Ekhammaren lyssnar vi igen, nu efter presumtiv rödhake. I slånbuskaget hör vi gärdsmyg och gransångare.

Andra rast i Skesta hage men artgenomgången väntar vi med tills vi är under tak vid Grillplatsen. Närmare utloppet passerar en bläsand och efter utloppet kommer fyra sångsvanar, två adulta och två 1K.

 

 

Regnet fyller luften. Vi lyssnar och går raskt vidare till Midsommarberget. Bergfinkens karaktäristiska läte hörs och vi får se ytterligare uppvisning av fjällvråk. Regnmolnen väller in och vinden ökar när vi är uppe på Midsommarberget för en sista titt. Men raskt vidare till grillplatsen och artgenomgången.

Dagens värd Per, går igenom observationerna, de flesta deltagarna har sett merparten av utropade observationer. Stefan Paulin rapporterar oktoberrundans 58 observationer till Artportalen. Det blev en (1) fler än de 57 observationerna från oktoberrundan 2012. Den hittills artrikaste. Tack för en givande dag.

Vid pennan Karin Hendahl  och foto 1-8 och 10-14. Mattias Ödevidh foto 9 och 15.