Vattenstånd 2020

Uppdaterat till 1 januari 2021 Luckan är fullt öppen. Fortsätter nivån att öka får jag (Gunnar Hammar) ta en tur nedströms för att kolla att ingen bäverdamm stoppar flödet. Men avrinningen är begränsad även utan damm.

Uppdaterat till 15 december 2020 Nu ska nivån sakta ned. Ska det lyckas måste nederbörden upphöra. Luckan har varit helt öppen sedan slutet av november och nivån har bara sjunkit med ett par cm.

Uppdaterat till 1 december 2020 Luckan fullt öppen. Samma nivå på ömse sidor av luckan. Trots detta har nivån sjunkit som planerat.

Uppdaterat till 15 november 2020 Luckan öppnad. Något över idealkurvan.

Uppdaterat till 1 november 2020 Nu är det snart dags att öppna lite. Luckan har varit helt stängd sedan början av augusti.

Uppdaterat till 15 oktober 2020 Nivån är 9,22 möh. Knappt 40 cm under idealvärdet.

Uppdaterat till 1 oktober 2020 Lucka stängd. Lite regn under perioden.

Uppdaterat till 15 september 2020 Lucka stängd.

Uppdaterat till 1 september 2020 Luckan har varit helt stängd sedan föregående avläsningen 200813 då nivån var 3 cm över optimal nivå. Trots det har nivån sjunkit 5 cm. Målnivå 200831 är 9,15 möh.

Uppdaterat till 15 augusti 2020  Vattenståndet har hållit sig nära idelakurvan, trots att det varit så lite nederbörd i augusti. Kan komma att bli värre 1 september då sjöängen ska ha börjat fyllas på mot hösthögvattnet i slutet av oktober.

Uppdaterat till 1 augusti 2020 Vattenståndet har, trots regnandet i juli, inte ökat.

Uppdaterat till 15 juli 2020 Vattenståndet är fortfarande på idealnivån. Trots regnandet i juli har nivån i sjöängen inte ökat. Dämmet stängt tills vidare.

Uppdaterat till 1 juli 2020 Nu ligger vattenståndet på idealnivån. Nu är det sommarens regn som bestämmer vad som händer. Som det ser ut just nu är det ingen risk att
sjöängen torkar ut helt.

Uppdaterat till 15 juni 2020 Det har kommit ganska ordentligt med regn de senaste veckorna, så vattenståndsminskningen har avstannat. Nu ska ungefär den här nivån hållas fram till höstvattenhöjningen.

Uppdaterat till 1 juni 2020 Vattenståndssänkningen gick snabbare än det var tänkt, eftersom det plötsligt blev torrt i markerna. Nu ska vattenståndet inte ned så
mycket till. Vi får se om det blir vattenbrist i sjöängen så småningom.

Uppdaterat till 6 maj 2020 Gunnar Hammar meddelar: ”Efter regnen har jag öppnat luckan helt. Nivåskillnaden före och efter ca 10 cm. Bara hoppas att det rinner undan. Nivån ska ned 17 cm till 15/5. Ett återkommande problem är dessa snokar som fångas i virvlarna under vissa förutsättningar. Det är problematiskt att ett okänt antal, dock sannolikt betydande, som dör här varje år.”

Uppdaterat till 1 maj 2020 Sänkningen fortsätter. Nivån ligger ett par veckor före idealkurvan.

Uppdaterat till 15 april 2020 Dammluckan stängdes i början av mars. På grund av liten tillrinning är nivån nu på väg ned. Men eftersom hela våren varit tidig kanske det inte gör så mycket.

Uppdaterat till 1 april 2020 Dammluckan stängdes i början av mars. Det går just nu att balansera tillrinning och avrinning, så vattenståndet är i princip oförändrat sedan förra mätningen (+9,97 m.ö.h. och max är +10,10 m.ö.h. som ska nås 15 april).

Den ursprungliga tanken med en snabb höjning av vattenståndet i mars var bland annat att isen skulle dra med sig växtligenhet, så att t.ex. bladvass och kaveldun skulle förlora fästet i botten. Det har inte fungerat något vidare men
däremot viade det sig, som vi hoppades, att vårhögvatten håller tillbaka den invasiva gräsarten jättegröe som tagit över helt på stränderna av många sjöar och längs många vattendrag. (I Fyrisån t.ex. finns nästan ingen biologisk mångfald kvar – allt är jättegröe.)

Uppdaterat till 15 mars 2020 Dammluckan stängdes i början av mars. Det visar sig nu att tillrinningen varit betydligt större än beräknat, så vattenståndet är nästan uppe i maximum redan nu (+9,98 m.ö.h. och max är +10,10 m.ö.h. som ska nås 15 april).
Det betyder att det blir en längre period med högvatten än normalt. Det här har nog inte så stor betydelse för jordbruket, men det är viktigt att kurvan följs då vattenståndet ska börja sänkas (15 april).

Häckningsöar i Lundbydammen 19 mars Björn Nordling

För er som är siffernördar ska kanske påpekas att höjdangivelserna följer RH70, inte RH00 som är det nu gällande.
Det skiljer någon decimeter mellan systemen på grund av landhöjningen (RH00 ger alltså någon decimeter högre värden).
Eftersom det är RH70-systemet som används i vattendomen är det fortfarande det höjdsystem som följs i sjöängen.

Uppdaterat till 1 mars 2020  Vattnet fortsätter att sjunka, men nu är det snart dags att fylla på till vårhögvatten. Hoppas vattnet räcker till att fylla sjöängen.

Uppdaterat till 1 februari 2020  Vattnet fortsätter att sjunka, men ännu är det en bra bit kvar ned till idealkurvan. Fullt flöde i åns utlopp söder om Vada kyrka.

Uppdaterat till 15 januari 2020  Nytt år, nya vattenstånd! Det har hänt mycket på bara två veckor. Vattenståndet har sjunkit undan med över halvmetern. Men det är  fortfarande en bit kvar till idealkurvan.