Sitt o glo på Midsommarberget. Lördag den 16 maj 2020

Detta år genomfördes Angarngruppens Sitt-o-glo på Midsommarberget några dagar senare än normalt, nämligen 16 maj. Start gjordes som vanligt kl 00:00 och aktiviteten avslutades 12:00.

Under natten var vädret riktigt bra och en hotande regnskur drog förbi utan att blöta ned oss. Men ett ordentligt regn kom istället vid 6-tiden och det dröjde sig kvar till efter kl 8. Därefter var det halvklart med byig tidvis frisk vind.

Inga sensationella arter noterades, men bivråk blev ny art för denna aktivitet. Spelande dvärgbeckasin och ett par ropande kattugglor var pulshöjare under natten. På den negativa sidan hamnade taltrast och hämpling. Dessa två arter saknades för första gången sedan starten 2010.

80 arter noterades, vilket är det näst sämsta resultatet sedan starten.
Fyra deltagare jobbade natten igenom och totalt var vi fem som gjorde största delen av aktiviteten. Totalt besöktes berget av ca 30 personer under någon del av aktiviteten.

Lite sammanfattande statistik från de 11 år som aktiviteten genomförts. Fördelning på hur många år de olika arterna varit med i artlistan.

/Stefan Paulin

Antal år Antal arter
1            24
2            8
3            4
4            8
5            3
6           10
7           9
8           8
9           6
10        12
11        44

Alla     136