Sitt o glo på Midsommarberget. Lördag den 16 maj 2020

Uppdaterad 2020-07-11.

Detta år genomfördes Angarngruppens Sitt-o-glo på Midsommarberget några dagar senare än normalt, nämligen 16 maj. Start gjordes som vanligt kl 00:00 och aktiviteten avslutades 12:00.

Under natten var vädret riktigt bra och en hotande regnskur drog förbi utan att blöta ned oss. Men ett ordentligt regn kom istället vid 6-tiden och det dröjde sig kvar till efter kl 8. Därefter var det halvklart med byig tidvis frisk vind.
Inga sensationella arter noterades, men bivråk blev ny art för denna aktivitet. Spelande dvärgbeckasin och ett par ropande kattugglor var pulshöjare under natten. På den negativa sidan hamnade taltrast och hämpling. Dessa två arter saknades för första gången sedan starten 2010.

80 arter noterades, vilket är det näst sämsta resultatet sedan starten.
Fyra deltagare jobbade natten igenom och totalt var vi fem som gjorde största delen av aktiviteten. Totalt besöktes berget av ca 30 personer under någon del av aktiviteten.

Lite sammanfattande statistik från de 11 år som aktiviteten genomförts. Fördelning på hur många år de olika arterna varit med i artlistan.

 

Antal år Antal arter
1 24
2 8
3 4
4 8
5 3
6 10
7 9
8 8
9 6
10 12
11 44
Alla 136

En total lista över observerade arter följer nedan!

/Stefan Paulin

Totala artlistan i observationsordning

Tid Ack antal
arter
Art
00:00 1 småfläckig sumphöna
00:00 2 sävsångare
00:00 3 tofsvipa
00:00 4 grågås
00:01 5 grönbena
00:06 6 skrattmås
00:06 7 gräsand
00:10 8 näktergal
00:10 9 knipa
00:12 10 vattenrall
00:14 11 sothöna
00:17 12 snatterand
00:21 13 gluttsnäppa
00:31 14 sångsvan
00:55 15 kanadagås
01:01 16 rörhöna
01:20 17 enkelbeckasin
01:28 18 rödbena
01:45 19 kattuggla
02:15 20 dvärgbeckasin
02:18 21 mindre strandpipare
02:21 22 sävsparv
02:31 23 kricka
02:40 24 kråka
02:45 25 koltrast
02:47 26 gök
03:11 27 gulsparv
03:21 28 lövsångare
03:25 29 skedand
03:27 30 vigg
03:27 31 trana
03:33 32 stenskvätta
03:34 33 talgoxe
03:43 34 brun kärrhök
03:51 35 bofink
03:57 36 kaja
03:58 37 stare
03:59 38 brushane
04:08 39 blåmes
04:10 40 årta
04:20 41 gråtrut
04:22 42 havsörn
04:31 43 skogsduva
04:33 44 steglits
04:35 45 ringduva
04:37 46 sädesärla
04:43 47 göktyta
04:45 48 större hackspett
04:57 49 grönfink
04:59 50 fasan
05:16 51 skata
05:47 52 ärtsångare
05:48 53 buskskvätta
05:53 54 sånglärka
05:58 55 storskarv
06:12 56 fiskmås
06:17 57 gulärla
06:17 58 ladusvala
06:22 59 häger
06:22 60 svarthätta
06:30 61 svartsnäppa
08:35 62 större strandpipare
08:58 63 sv. flugsnappare
08:59 64 trädgårdssångare
09:08 65 vitkindad gås
09:08 66 tornseglare
09:12 67 bläsand
09:15 68 ormvråk
09:30 69 silltrut
09:37 70 korp
09:42 71 sparvhök
09:47 72 tornfalk
10:25 73 lärkfalk
10:25 74 skogssnäppa
10:34 75 grönsiska
10:40 76 björktrast
10:42 77 fisktärna
11:11 78 tamduva
11:19 79 hussvala
11:24 80 bivråk