Bioblitz lördag den 13 juni 2020

– vi studerar den biologiska mångfalden; tredje gången gillt!

 Tredje gången gillt var det den 13 juni för Angarngruppens bioblitz i Skesta hage. Syftet med detta evenemang är att studera den biologiska mångfalden genom att under 24 timmar hitta och (på Artportalen) registrera så många levande organismer som möjligt inom ett begränsat område. Vårt val sedan 2018 är just Skesta hage inklusive strandområdet ner till sjöängens vatten. Länsstyrelsen har givit oss ett sexårigt tillstånd att genomföra detta.

Några av av våra morgonpigga fågelskådare var på plats redan långt före utsatt starttid (klockan sju) och sedan anslöt allt fler naturälskare under förmiddagens tidigare timmar. Botaniker, några med floror av tegelstensformat, skalbaggskännare med slaghåvar, fjärilsfantaster med just fjärilshåvar, fler fågelskådare med kikare, lavexperter med luppar; till sist var vi strax över trettio personer med skiftande intressen och kunskaper. Biologisk mångfald även här, fastän på sitt sätt! Basstationen vid grillplatsen blev snart ett mindre bibliotek med allsköns facklitteratur; floror, böcker om skalbaggar generellt, nyckelpigor, dagfjärilar, bärfisar och så vidare.

Totalt registrerades 420 olika arter, vilket är det högsta resultatet hittills. Premiäråret lyckades vi artbestämma 407 och under fjolårets blitz, som ägde rum redan i slutet av maj, ”endast” 388.

Något speciellt intressant dyker nästan alltid upp med en så omväxlande plats som Skesta hage och med så många observanta ögon, öron och hjärnor på uppdrag. Vad var extra trevligt detta år, månne?

I växtvärlden var månlåsbräken och kattfot extra väl representerade. Tre orkidéarter noterades, nämligen jungfru Marie nycklar, nattviol och tvåblad. Flera olika lavar upptäcktes på den gamla, delvis sönderfallna gärdesgården i norra delen av hagen. Stocklav och svart spiklav exempelvis och dessutom svampen gelépigg. De två senaste arterna kräver både tålamod och förstoringsglas för säker artbestämning. Bäver kom simmande vid den s.k Volgakröken och under nattpasset sågs fem vildsvin mot Kusta. Bland fåglarna gladde oss särskilt mindre korsnäbb, bivråk, trädlärka och härmsångare. Flera för naturreservatet helt nya skalbaggsarter hittades (i vilket fall rapporterade på Artportalen för första gången). Några exempel: artonfläckig nyckelpiga, tjugofyraprickig nyckelpiga, vedspegelbock (en långhorning) och sitona ambiguus, en fem millimeter stor(?) vivel. Geocrypta galii var slutligen ett gallmyggepremiärlejon!

Ett stort och hjärtligt tack till Ulric Ilvéus, som återigen var eminent projektledare, samt till alla andra entusiaster och experter, som gjorde även årets upplaga av bioblitzen till en framgång. För varje år förstår vi reservatets stora mångfald och komplexitet lite mer.

 

Den 11 juli är det så dags för mörkerversionen av bioblitzen: nattlyset! Då kommer vi att studera de ljusskygga individerna i hagen! Välkomna även då!

Text Gunnar Hesse, foto Björn Nordling

Vedspegelbock, Gunnar Hesse

 

SOMMARSKYMNING I SKESTA HAGE

Solen skyms av Lappdalsskogen norr om hagen. Himlens ljus skiftar från mörkblå klar himmel i söder till solens gula sken mellan grantoppar och alla färger däremellan. Var övergår det blå till det gula? Vindstilla. Kvardröjande värme. Myggor längtar efter blod. Trastsången har avtagit. Kan det bli bättre? Ultraljudsfångande apparater slås på och förväntan är stor.

En liten kvällspigg grupp människor om nio, spetsar nu öronen och spanar i det avtagande skymningsljuset efter fladdermussilhuetter. Väntan… En vända ner mot den ännu fågeltysta sjöängskanten efter vattenfladdermus, ger heller inget. Sakta vänder vi stegen upp mot den smala remsan av mörkgul himmel.

Åter väntan. Men där – en fladdrig flykt över trädtopparna. Knaster och brus i detektorerna. Olika ljudkombinationer avslöjar nu större brunfladdermus. Alla spanar. Alla får inte se. Men efter en stund ser nog de flesta, två större brunfladdermus tumla om varandra ovan trädtoppshöjd. Apparaterna bekräftar arten.

Myggen blir djärvare. Fortsatt spanande ger några springande vildsvin över Kustaåkern. Svaga ljud från sjöängen avslöjar en tilltagande fågelkör. Några ytterligare flyguppvisningar ses eller detekteras inte. Alternativa platser diskuteras. Gruppen upplöses åt olika håll. Några mot Jaktstugevägen. Några mot sjöängskanten, där gräshoppsångaren sjöng kort solo mot sävsångarnas kör. Någon fick kattuggla på hemväg. Andra fångade surret av nattskärra vid Olhamra.

Fladdermusens gåtfulla kvällsaktiviteter blev inte fullt avslöjade den här gången.

Text Björn Nordling (Ingick i dagens Bioblitz i Skesta hage 22:00-24:00)

FAKTARUTA


Antalet taxa per grupp (2019 resp 2018 års inom parentes)

Kärlväxter  185 (134, 144)     mossor  1 (5, 3)     lavar  55 (62, 15)

svampar  4 (11, 2)

ryggradslösa djur    101 (98, 163)    fåglar  64 (72, 77)

grod- och kräldjur  4 (1, 1)    fladdermöss  1 (3, 2)    andra däggdjur  5 (2, 0)