Månadsrundan den 2 september 2020

 Solen lyste, vinden var svag från öster och temperaturen komfortabel denna onsdagsmorgon. Karin Hendahl, dagens värd,  hälsade alla välkomna till Angarngruppens 179:e månadsrunda.  Eftersom antalet deltagare låg kring 40, beslöts att med tanke på coronapandemin, dela upp rundan i två lag. Karin tog hand om det ena, Stefan Paulin om det andra.

Redan från början noterades stora mängder grågäss. Det gick lätt att räkna ihop fler än 500 ex. redan från Örsta och säkert var antalet rastande fåglar fyrsiffrigt. Stefans grupp tog korta vägen mot Midsommarberget. Vid grinden nedanför berget fanns en flock med steglits och även en del bofink samt en gulsparv. Uppe på berget kunde vi beskåda sjöängen i fint medljus. Över sjöängen patrullerade två bruna kärrhökar. På de leriga ytorna kring vattnen gick grönbenor, gluttsnäppor, brushanar samt större och mindre strandpipare, om än inte i några större antal. Även en juvenil småsnäppa kunde observeras av en del av deltagarna. En vattenrall med en årsunge vågade sig ut ur skyddet i kaveldunen. På en klarvattenyta låg ett 50-tal krickor. I ett träd nedanför berget upptäcktes tre trätande trädlärkor, varav en kunde beskådas fint sittande i ett träd.                                                          ⇑⇑ Strimlus och rapsfjäril. Foto Roland Olsson


Foto Roland Olsson

Stefans grupp styrde sedan stegen mot söder, dvs. medsols runt sjöängen. I Byksbergsdungen hittades några grönsiskor i en björktopp och i en rönn en lövsångare. En gröngöling ropade. Nu började hoppet om rastande blåhakar spira och faktiskt fick vi två riktigt goda observationer intill och på staketen nära Lundbydiket. Här hördes också en sånglärka och sågs några ängspiplärkor. Och så fanns här flera unga törnskator.  På några staketstolpar i riktning Åsta satt två ormvråkar och den arten noterades för övrigt lite här och var under dagen. Fjorton vitkindade gäss var upp och rörde på sig.

En riktig skådare är inte främmande för fyrbeningar. Foto Roland Olsson

Första rast blev på Grävlingholmen i hyfsad sämja med alla nötkreatur som nog ansåg sig äga ”placet”. Strax före holmen satt ett ganska stort antal ladusvalor uppradade på staketet och många var förstås i luften och i luften kunde vi också skilja ut två hussvalor.

Marschen mot Klosterbacken blev ganska händelselös och väl framme hände inte så mycket heller. Men med granarna har det hänt en hel del under sommaren. Många i våras synbarligen friska står nu torra och döda, efter att ha utsatts för angrepp av granbarkborre. Det finns mycket gran kvar att kalasa på, så här lär bli en ganska stor förvandling av skogsmiljön här framöver. Säkert till gagn för fåglar och insekter, men lite sorgligt också. I fågelväg noterade vi här bl.a. en spillkråka. I skogen på baksidan av backen växte fräscha bleka taggsvampar och även en tegelsopp påträffades. Bra matsvampar båda.

Nedanför Kusta blev det liv i alla gäss när en juvenil havsörn äntrade scenen. Men som ofta hände inget mer och gässen landade igen. Långt borta över tornskogen flög en lärkfalk, en art vi skulle notera flera gånger senare. I klarvattnet gick en svartsnäppa.

Karins grupp tog vägen via Tältholmen för att inta Midsommarberget strax efter Stefans grupp. Det var slående tyst i Örstaskogen men direkt i ”entrén” till Tältholmen hittades en trädkrypare, som visade sig vara del av ett rejält meståg förstärkt av sångare. Snart sågs en till trädkrypare, en svartmes, minst en kungsfågel, två lövsångare och en gransångare. Därtill talgoxe och blåmes. Tältholmen levererade! Från Midsommarberget såg vi inte mycket utöver vad Stefans grupp observerat, bortsett från en skulkig honfärgad blåhake som visade sig kortvarigt några gånger nere på maden. Från Byksbergskullen kunde vi bekräfta Stefans småsnäppa som stämde perfekt med juvenil sådan i Fågelguiden. Dessutom fanns två kärrsnäppor i småsnäppans närhet ute på Byksbergsmaden. Vid Skesta hage hann vi till slut ifatt Stefans grupp och kunde konstatera att vi på vägen dit i grova drag gjort snarlika observationer (minus spillkråka men plus ljungpipare).

 

Vanlig ögontröst, Euphrasia stricta Foto Karin Hendahl

 

I Skesta hage sammanstrålade båda grupperna för gemensam andra rast och artgenomgång. Den senare slutade på 65 arter, vilket är strax under maxsiffran för en septemberrunda.

Andrafikat i Skesta hage. Foto Karin Hendahl

 

 

 

 

 

 

Men som brukligt gjorde vi allt för att höja artantalet i spurten. De 50-talet tranor som betade i närheten av Hackstakullen innebar ingen ny art för dagen, men väl en notabel siffra. Däremot lyckades vi från Midsommarberget skaka fram både ett par snatteränder och en skedand. Några hade också noterat en ärtsångare vid passagen av utloppet. Därmed var rundan slut och artantalet slutade på 68, vilket är det högsta hittills för en septemberrunda.

               

I skalbaggsväg kunde de sakkunniga i gruppen kryssa parklöpare vid Broholmen (död med alla mjukdelar uppätna av törnskata?) och en livs levande d:o vid Örsta nära P-platsen på väg hem samt skogstordyvel (två st. nära Asphagen). Nässelfjäril, rapsfjäril och kålfjäril var dagfjärilsfynd. 2 x parklöpare. Foto Gunnar Hesse.

Tack Stefan och Karin och alla ni andra för en fin runda!

För dem som vill ha med sig en artlista att fylla i under rundan, finns en sådan att ladda ner från www.angarngruppen.se . Under coronatider har vi ju inga listor med oss för utdelning. Länken Rapportblankett_140504V4.1 finns under Obsar/Artlistor.

Per Gullberg (gr. Stefan) med bidrag från Tryggve Engdahl (gr. Karin)


Foto Roland Olsson