Sträckräkning den 3 oktober 2020

Angarngruppen har under många år genomfört dagar med samordnade sträckfågelräkningar. Initialt gjordes två räkningar per år, en i april och en i september. Sedan några år bakåt har endast hösträkningen varit aktuell. Årets aktivitet flyttades några dagar in i oktober för att ingå i en aktivitet som kallas Euro Bird Watch.

Under de senare åren har resultatet av våra räkningar av sträck, givit ett ganska klent resultat med ganska ogynnsamma väderförhållanden. Detta år hade vi tur med både sträck och väder. Svag vind från ost vridande mot nordost gav det som blev dagens höjdare, nämligen sträck av gäss. Totalt sju! arter gäss hamnade i protokollet. Bland dessa noterades prutgås, som varit observerad anmärkningsvärt många gånger i vårt närområde (Angarnssjöängen) denna höst.

Nedan följer en sammanställning av gåssträcken. Vi har bedömt att ett minimum om alls några av flockarna har blivit räknade på mer en plats.

Sundby Angarn Hagby Totalt
Prutgås 100 100
Kanadagås 40 17 57
Vitkindad gås 293 255 330 878
Grågås 27 8 35
Sädgås 47 190 237
Spetsbersgås 25 25
Bläsgås 11 11
Obestämd Anser-gås 217 100 317
Obestämd gås 140 140
Alla gäss 1800

Förutom gässen noterades ca 20 övriga arter, som sträckare. Bland dessa sticker stenfalk och trädlärka ut.

Totalt var 12 observatörer, jämnt fördelade på alla platserna, aktiva i räkningen.

/Stefan Paulin