Holkrensning nr 1 söndag den 25 oktober 2020.

Naturvårdsdag med holkrensning 

Till för ett antal år sedan hade vi som tradition att rensa våra fågelholkar vid Angarnssjöängen under vårvintern. Vid några tillfällen var det rejält med snö (det var då, det) och det krävdes rejäl ansträngning att genomföra rensningsjobbet.

Det bestämdes då att vi skulle göra detta jobb under hösten istället. Och så har det förblivit.

Årets aktivitet, som skulle slutföra rensningsjobbet för denna säsong var planerat till lördag 24 oktober, men dåligt väder denna dag gjorde att vi sköt det hela till söndagen. Numera sätter vi upp nya holkar på sådan höjd att de kan nås utan stege. Alla sådana hade rensats tidigare under hösten, varför det var endast de ’gamla’, högt sittande holkarna som återstod. Normalt klarar vi alla återstående holkar på en förmiddag genom att två grupper jobbar på var sitt område. Denna gång jobbade endast en grupp och därför resterar, enligt mina noteringar, 37 st. De kommer att rensas under någon av kommande helger. (Kommer att annonseras på vår Webb-plats).

Det var en stor och entusiastisk grupp, nio personer, som ägnade några timmar åt att bära stege, klättra och analysera bo-balarnas innehåll. Det hela dokumenterades genom Margareta och Rolf Anderssons reportage (text resp foto) och resultatet av detta kunde ses i en stor artikel i Vallentuna nya.

Antal rensade holkar hittills i år är 144. Av dessa bedömdes 78 (54,3%) innehålla resultat av häckning, och 52 (36,1%) bland dem ansågs var helt ok. Övriga 26 innehöll enstaka ägg eller döda ungar. 16,7% av rensade holkar var helt oanvända.

Motsvarande siffor för 2019: Rensade 180, häckning 77 (47,0%), helt ok häckning 62 (37,8%). Helt oanvända 25,6%.

Ser man bakåt ytterligare ett år, så är årets häckningsutfall en klar förbättring.

Text Stefan Paulin. Foto Roffe Andersson


HOLKSTATISTIK Stefan Paulin

2020 2019 2018
Antal Varav % Antal Varav % Antal Varav %
Häckning 102 57,3 77 47,0 64 39,8
– OK 72 40,4 62 37,8 47 29,2
– Ej ok 30 16,9 15 9,1 17 10,6
– Avbrutet 18 10,1 18 11,0 6 3,7
Övernattning 29 16,3 27 16,5 11 6,8
Helt tomma 29 16,3 42 25,6 48 29,8
178 164 129
Rensade 178 164 161
Ej rensade 4 2,2 16 8,9 1 0,6
Totalt 182 180 162