Månadsrunda 182 den 2 december 2020

– en annorlunda runda!

Pandemin härjar och vi värjer oss. Formellt ”drabbas” inte Angarngruppen och våra aktiviteter av regeringens direktiv, men coronaviruset struntar i det utan slår vilt och utan urskiljning åt alla håll. Föreningsstyrelsen beslutade därför enhälligt att följa de nya förmaningarna inklusive högst åtta personer samlade i en grupp samt att begränsa våra aktiviteter till enbart medlemmar tills vidare (därmed ingen allmän sammankomst!).

Decemberrundan skulle bli eldprovet! Halvniostart i julmånadsmörkret med fortsatt gråväder utlovat. Många lät sig dessbättre inte nedslås av detta, så Karin Hendahl, dagens ledare, kunde så småningom räkna in 26 deltagare sig själv inberäknad. Nu blir 26 delat med åtta 3,25 och en kvarts grupp på två personer är ju inte så vansinnigt stimulerande, så vi tog det djärva beslutet att tillåta nio personer i två grupper och tegnellriktiga åtta i den tredje. Avstånd, avstånd, avstånd och Du är väl kry?

Stefan Paulin avdelades att leda den första gruppen om nio och avtågade först och i högervarv mot Hackstakullen via Midsommarberget.

Per Gullberg blev andra gruppens härförare (”Grupp 8” dock med manligt inslag!) och ledde marschen medsols mot Byksberget utan att passera det obligatoriska Midsommarberget.

Sist men inte minst Tryggve Engdahls grupp med Karin som huvudansvarig. Här ingick även jag med den lätt schizofrena uppgiften att hålla reda på samtliga tre gruppers strapatser och noteringsvärda observationer och att till slut få ihop något vettigt alster om dagen. Juryn är ute!

Vi, dvs. Tryggves grupp, tog ”svängen förbi” Tältholmen och belöningen kom nästan direkt i form av en på nära håll lågsniffande sparvhök vid Örsta-skogen. Midsommarberget bjöd mest på gräsänder, knipor och sångsvanar samt gråhäger för vissa (läs ”Stefans gäng”); ganska mycket vatten och öppna vattenspeglar efter höstens välkomna nederbörd. Med höstflyttningen avklarad är dock magnetismen något förlorad, så några längre stopp på bergets allra högsta topp hade ingen av grupperna.

Per avverkade Byksberget med hägerobs i sjön och större hackspett i dungen mot söder. Någon kvart efter dem kom vi fram till Byksbergsdungen och kunde i en björktopp räkna till en, två, tre, fyra, fem, sex, sjuuuuuu gulsparvar.

Fjällvråk (ja, faktiskt två) fick nog alla syn på under dagen.

 

Men så plötsligt händer det! En grann blå kärrhökshane kom inseglande på låg höjd mot sydväst på synbar spaning efter mat. Per larmades, som kontrade med en flock med 25 vinterhämplingar vid Grävlingholmen. Kul att byta grejer! Stefan kunde lite därefter stoltsera med ett par gråtrutar, men ursäkta, vinterhämplingarna fick prioritet.

Blåhöken var framgångsrik och lyckades fånga en sork på en åker, som sedan blev frukost bortåt Kusta (tack Per och Stefan för informationen). Kanske inte direkt inspirerade av denna måltidshändelse, men grupperna började nu ta sitt förmiddagskaffe (eller motsvarande) på olika och lämpliga (samt segregerade!) ställen runt sjöängen.

 

En varfågel hittades mitt i sjön av alla tre grupperna och oberoende av varandra. Foton knäpptes. Bevisföringen var en åklagares dröm! En ensam honfärgad ⇐bläsand i Lundbydammen gladde samtliga, dock med vederbörligt tidsavstånd.

 

 

En polishelikopter cirklade sakta runt strax söder om reservatet i märkliga turer. Räknade de antalet medlemmar i varje grupp? Ligger Stefan och vi illa till? Tack och lov hejdade de sig och gjorde inget tillslag; det var nog som vanligt, att tant och farbror polisen använde geografin där som övningsplats. Lättade fortsatte vi!

Stefan med sina kollegor var i Skesta hage, fyllde på fågelmatningen, hittade domherre, gröngöling och grönfink. Per-skaran traskade runt Klosterbacken, fann stjärtmesar på vägen dit och på dess baksida både låtande gärdsmyg och kungsfågel.

 

 

Tryggves spejare njöt av vinterhämplingar och en fasanjagande duvhök vid Grävlingholmen. Dramatiken var bättre än i en hollywoodfilm med ⇓ duvhöken med den svarta hatten som förlorare och fasantuppen ångande in i det höga gräset med vit hatt och SEGERRUS! Denna gång i alla fall!

Vildsvinsbökningar och -fotavtryck, bofink, hökens ofullbordade måltid (var inälvorna och pälsen inte smakfulla?), ja så kan en vandring mellan Klosterbacken och landmärket Kusta-enen te sig! Och det gjorde den, dock i omvänd ordning för Stefan och hans kollegor!

Trädkrypare, varfågeln igen och så en honfärgad blå kärrhök. … och här möttes grupp nummer ett med två respektive tre. Två meter minst, Anders Tegnell! Vi lovar!

Ett tiotal betande sångsvanar på åkern vid Ådalen kunde alla njuta av, men nu hade alla tre grupperna betat av de fågelarter,  som naturen tänkt bjuda på idag, så mest transportsträcka för oss alla på vägen hem.

Start vid Örsta strax efter soluppgången med frånvarande sol, avslutning för några av oss på Midsommarberget med solnedgång med närvarande sol.

Författaren i klädsam aftonrodnad och aktuell mössfärg. ⇒

 

Ostronmussling

Det blev en framgångsrik dag trots eller möjligen tack vare utmanande logistik. Ingen borttappad och förhoppningsvis ingen nersmittad. FYRTIOEN fågelarter (Se lista ⇓) med det bästa decemberresultatet någonsin och mångfalden avspeglade sig också i upptäckten av flera svamparter (ostronmussling,, vinterskivling, någon vaxskivling), en intressant dagglav, blommande baldersbrå och halväten sork.

Tack så hjärtligt till ledaren Karin, halvledarna Stefan, Per och Tryggve samt alla andra, som kom, såg och var segregerade!

Text Gunnar Hesse. Foto Kerstin Nordenadler omärkta. Karin Hendahl märkta. Leif Kurén sorkrester.

 

Delgruppernas observationer och totalt.

X X Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Alla
Ny sort 41 Stefan Per Tryggve Karin
A 30 34 31 41
200 A Knölsvan Cygnus olor 8 1 1 3
240 A Sångsvan Cygnus cygnus 18 23 24 3
360 A Bläsand Anas penelope 1 1 1 3
380 A Gräsand Anas platyrhynchos x 50 50 3
620 A Knipa Bucephala clangula 2 2 4 3
840 A Fasan Phasianus colchicus 5 1 2
1180 A Gråhäger Ardea cinerea 1 1 2
1360 A Sparvhök Accipiter nisus 1 1
1380 A Duvhök Accipiter gentilis 2 1
1420 A Blå kärrhök Circus cyaneus 1 3 2 3
1520 A Havsörn Haliaeetus albicilla 2 1
1540 A Fjällvråk Buteo lagopus 1 2 2
1560 A Ormvråk Buteo buteo 2 1 1 3
2620 A Gråtrut Larus argentatus 2 1
3020 A Tamduva Columba livia 15 4 4 3
3500 A Större hackspett Dendrocopos major 4 3 2 3
3560 A Gröngöling Picus viridis 1 1 2 3
3740 A Varfågel Lanius excubitor 1 1 1 3
3800 A Nötskrika Garrulus glandarius 5 5 2 3
3820 A Skata Pica pica 5 10 10 3
3860 A Kaja Coloeus monedula 2 x 40 3
3900 A Kråka Corvus cornix x x 10 3
3920 A Korp Corvus corax 1 1 1 3
3980 A Tofsmes Lophophanes cristatus 1 1 2
4060 A Blåmes Cyanistes caeruleus 5 x 10 3
4080 A Talgoxe Parus major 5 x 10 3
4320 A Stjärtmes Aegithalos caudatus 5 1
4780 A Kungsfågel Regulus regulus 1 1
4800 A Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2 2 2
4820 A Nötväcka Sitta europaea 3 x 5 3
4840 A Trädkrypare Certhia familiaris 1 1
4900 A Koltrast Turdus merula 8 5 10 3
4920 A Björktrast Turdus pilaris 30 10 75 3
5280 A Pilfink Passer montanus 5 1
5540 A Bofink Fringilla coelebs 2 1
5620 A Domherre Pyrrhula pyrrhula 3 4 6 3
5660 A Grönfink Chloris chloris 5 15 10 3
5680 A Vinterhämpling Linaria flavirostris 25 16 2
5720 A Gråsiska Acanthis flammea 5 1
5800 A Steglits Carduelis carduelis x 1
5880 A Gulsparv Emberiza citrinella 40 12 20 3