Månadsrunda den 6 januari 2021 nr. 183

För att kunna genomföra månadsrundorna och samtidigt följa FHMs rekommendationer så har Angarngruppen beslutat att månadsrundorna enbart är till för medlemmar i Angarngruppen. Annonsering enbart på angarngruppen.se inte på Facebook.


 – vintervind och ung bläsgås

Januari vintermånad. Hela december var moln och regn i luften. Nu var marken lätt frusen och en tunn ishinna täckte Angarnssjöängens vattenyta bortsett från mittdikets strömfåra. Nordvästliga vinden (4 m/sek) isade trots att det bara var nollgradigt. En riktigt fin vinterdag. Vår ekoskådare från Nacka anlände per cykel.

 

Samlingsplatsen var som vanligt vid Örsta fd Naturum. De sjutton första deltagarna hann se den blå kärrhökshonan som födosökte över sångsvanarna vid Lundbydiket. Dagens värd, Gunnar Hesse hälsade välkommen och presenterade månadsrundans upplägg. Sjöängen runt i grupper om sju + ledare. Vi håller avstånd till varandra och lånar inte ut kikare etc. Samt har artgenomgång i gruppen. Det är upp till varje grupp att fota och dokumentera gruppunika händelser. Dessa vävs sedan in i den gemensamma exkursionsrapporten tillsammans med sammanställningen av samtliga observationer. Januarirundans målarter var vinterhämpling, blå kärrhök, varfågel, fjällvråk, havsörn?? Och så en varning: Det kan vara förrädiskt halt på spänger, stöttor och rötter.

Först ut var Stefans grupp (8 personer) med riktning Midsommarberget, Skesta hage. Därefter Ulrics grupp (8 personer) med riktning Midsommarbergets matning, Grävlingholmen. Tryggves grupp (8 personer) gick med riktning mot Tältholmen, Midsommarberget, Skesta hage. Sist ut var Gunnars grupp (6 personer) med riktning Midsommarbergets matning, därefter mot Grävlingholmen. Vi var sex personer varav fem med ”enbart” handkikare och en med tubkikare (Tack Roland!)

Stefan, Ulric och Gunnars grupper såg samtidigt havsörnen, som födosökte lågt över sjöängen. Även vråken som drog österut och som slutligen bestämdes till ormvråk. En korp flög från Örstaskogen över Midsommarberget.

Vid Midsommarbergets matning observerades gulsparvar, blåmes, talgoxe, grönfink, större hackspett och grönfink. Stefans grupp kunde även notera tofsmes till sin lista. En liten snögubbe var stationär på informationstavlans stolpe.

Stefans grupp hade en överraskande givande spaning från Midsommarberget, en blå kärrhök, honfärgad, drog över Kustaåkern. Den var inte helt lätt att se i det klena ljuset. En fjällvråk upptäcktes på åkern strax NO om Kustakullen, där den satt och kalasade på något byte. Men den riktiga pulshöjaren och dagens förmodliga höjdare, stod en gås för. Upptäcktes i den stora flocken av rastande sångsvanar vid Lundbydiket. Då ljusförhållandena var dåliga så var det svårt att artbestämma gåsen och en liten ’budgivning’ på arten ägde rum i gruppen. Allt från gräsand till sädgås. Gruppen enades med någotsånär säkerhet, att det var en 2K bläsgås. Övriga grupper meddelades.

Gröngöling hörs från Örsta. Stefans grupp ”ropar ut” att det finns en bläsgås bland sångsvanarna vid Lundbydiket.

Ulrics grupp var vid Byksberget när utropet om bläsgås kom. De riktade sina tubkikare mot sångsvansflocken, observerade gåsen och bekräftade den gjorda artningen, att det var en ung bläsgås!

Gunnars grupp fick rätt vinkel för gåsskådningen närmare Lundbydiket. Roland (den enda som har tubkikare med sig i Gunnars grupp) sökte via tuben efter en gås bland sångsvanarna. Svårt ljus och långt avståndet för handkikare, men tack vare tuben, hittar Roland en gås som simmade fram bakom svanarna. Är det en bläsgås?! Gemensamma studier i Fågelguiden underlättar artbestämningen. Jo gruppen kom så småningom överens om att det var en ung bläsgås.

Tryggves grupp såg gåsen när de skådade från Midsommarberget. Men inte tillräckligt bra för att vara säkra i sin artbestämning.

Grupperna noterade en familj sångsvan med tre ungar som sträckte åt S. Förutom svångsvansplogen på 24 fåglar. Den adulta havsörnen fick upp sjöängens gräsänder. Tryggves grupp räknade till 88 fåglar. De andra grupperna gjorde uppskattningar mellan 75 – 100 gräsänder.

Stefans grupp lämnade Midsommarberget och gick mot Utloppet och Skesta hage, för första fikarast. Ett svep längs ån, mellan dämmet och spången gjordes, med förhoppning om gärdsmyg. Men tyvärr ingen gärdsmyg, men en flock på ca 15 steglitser. Under rasten vid matningen, Skesta hage noterades entita, nötskrika, pilfink (minst 22), steglits och gulsparv. Några hörde också en gråsiska. Mötte Gunnars respektive Ulrics grupp vid Stora Enen. Gruppen rundar Klosterbacken men tyvärr ingen påfyllning på artlistan, då det var bara en deltagare som hörde gärdsmygen.

Artgenomgång på Grävlingholmen och WWF-plattformen efter att kanadagås och knölsvan noterats. Totalt innehöll den 29 arter. På väg mot Byksberget ropades äntligen varfågeln ut. Ett sista stopp vid Midsommarbergs-matningen, gav inga fler arter. Men meståget som Tryggves grupp noterat på morgonen verkade vara kvar, för Stefans grupp noterade gott om fågel, framförallt stora antal blåmesar och talgoxar. Totalt antal för Stefans grupp blev 30 arter.

Ulrics grupp får bonusobservationer på Grävlingholmen och Broholmen. Lavstudier. På Grävlingholmen tittade de på kak-, färg-, vägg-, skrynkel- och blåslav. Och på Broholmen allé-, asporange- och aspkantlav. Första rast på baksidan av Klosterbacken och samtidigt en första artgenomgång, 24 fågelarter. Gärdsmyg hördes från stormfället norra Klosterbacken. Vid matningen Skesta hage ropade Ulric ut svartmes och fasan. Provsmakning av bitterlav och diskussion om skillnaden på slånlav (exemplar att beskåda) och gällav (inga exemplar att beskåda). Vid utloppet på en nyponbuske noterade gruppen en sömntornstekel (gall). Förutom lavstudierna så noterade gruppen totalt 34 fågelobservationer.

Tryggves grupp tog vägen över Tältholmen. Där var väldigt tyst på morgonen men i Midsommarbergets hage var ett meståg med 28 födosökande blåmesar tillsammans med bara några talgoxar och en trädkrypare.

På väg mot första rast vid Hackstakullen blev det ett skådarstopp vid Asphagen. Två nyfikna och orädda kungsfåglar lät sig villigt fotograferas. Efter rast en sväng upp till matningen i Skesta hage. Mötte såväl Gunnars som Ulrics grupp på väg mot Klosterbacken. Vid Gyllingdungen flög en nötskrika över ut mot maden. Gruppen tog stigen runt Klosterbacken där den hackande spetten inte var tretåig, utan vanlig större.

Andra fika från kanten av Klosterbacken med utsikt mot Broholmen. Från Södra maden såg några i gruppen en blåhök lågt över maden utanför Byksberget och även två fjällvråkar samtidigt över Kusta. En av dem (eller en tredje?) sågs dra mot Angarns kyrka och fälla på kraftledningen. Varfågeln hittades på Falkholmen. Från WWF-plattformen noterades de två kanadagässen, men ingen bläsgås trots spaning hela vägen till Byksberget. Vid Midsommarbergets matning noterades återigen en trädkrypare. Totalt noterade Tryggves grupp 27 arter.

Gunnars grupp noterade överflygande familjegrupper med sångsvan, knölsvan och kanadagås vid Lundbydiket. Dock ingen knipa. Björktrastar överflygande och på mark, kråkor, flockar med kajor och tamduvor mot kyrkan och silon. Den planerade första rasten vid Grävlingholmen flyttades till Klosterbackens läsluttning. Gruppen hade förväntat sig att finna såväl vinterhämpling som varfågel utefter Lundbydiket – Grävlingholmen. Men varfågeln satt fint i toppen av videbuskarna längs Kvarnbäcken. Varfågel bjöd på fin uppvisning när den lyfte, stannade till i luften och ryttlade ett flertal gånger innan den drog vidare mot Grävlingholmen/Falkholmen. Ryttlande varfågel var en ny observation för flera i gruppen! Kort rast i lä på Klosterbacken, vidare mot Skesta hage, med ett kort stopp strax före bron över Lingsbergsån. Hoppet var att få höra en gärdsmyg eller, varför inte, en rödhake! Ingen fågel men väl möte med Ulrics grupp. Gulsparvar i olika åldrar i asparna vid Sommarstugeområdet. Sångsvanarna är oroliga. Två mindre grupper i luften.

Mellan Stora Enen och Stora Ekhammaren möter vi Stefans respektive Tryggves grupper. Vid Fågeltornet födosöker den blå kärrhökshonan lågt över vassen, med karaktäristiskt v-ställda vingar.

Vid matningen Skesta hage observerar vi steglits, gulsparv, entita och hör en pilfinkskör. Grönfinkarna ”luras” då ungfåglarna kan tas för annan art. Koltrasten plockar korn på marken och nötskrika hämtar mat från sina förråd. Ett lätt, lätt snöfall lägger sig över området. Artgenomgång ger 29 arter i Skesta hage sedan kompletterar vi med den oskygga kungsfågeln vid Asphagen samt en trädkrypare. Inalles har Gunnars grupp noterat 31 arter

Flera deltagare sökte efter gransångaren som larmades ut tisdag 5 januari vid Örsta gård. Men tyvärr ingen observation. Stor plog med sångsvanar när vi var på väg till parkeringen.

Vid 14-tiden var det tillfälle att göra en första summering av gruppernas resultat. Av Stefans sammanställning nedan framgår att gruppernas observationer är likvärdiga. Det har varit extremt många besökare kring sjöängen under rundan. Örsta P var full och bilar var till och med parkerade ute på vägen.

Tack dagens värd Gunnar Hesse för planering och samordning och gruppansvariga Stefan Paulin, Ulric Ilvéus och Tryggve Engdahl för underlag till rapporten.

Vid pennan och kameran Karin Hendahl. Foto kungsfågel Per Johanneson.

Artlistan Stefan Paulin.

ARTLISTA Grupp 1 Grupp 2 Grupp  3 Grupp 4 Alla
Gunnar Stefan Tryggve Ulric
31 30 27 34 37
60 Kanadagås Branta canadensis 2 2 2 2 4
160 Bläsgås Anser albifrons 1 1 1 3
200 Knölsvan Cygnus olor 10 7 7 12 4
240 Sångsvan Cygnus cygnus 40 140 98 87 4
380 Gräsand Anas platyrhynchos 75 70 86 100 4
840 Fasan Phasianus colchicus 1 1
1420 Blå kärrhök Circus cyaneus 1 1 1 1 4
1520 Havsörn Haliaeetus albicilla 2 1 1 3 4
1540 Fjällvråk Buteo lagopus 1 1 2 1 4
1560 Ormvråk Buteo buteo 1 1 3 3
3020 Tamduva Columba livia 14 6 15 3
3500 Större hackspett Dendrocopos major 2 2 4 5 4
3560 Gröngöling Picus viridis 1 1 1 3
3740 Varfågel Lanius excubitor 1 1 1 1 4
3800 Nötskrika Garrulus glandarius 3 2 1 1 4
3820 Skata Pica pica 10 3 10 10 4
3860 Kaja Coloeus monedula 50 x 26 40 4
3900 Kråka Corvus cornix 10 10 10 10 4
3920 Korp Corvus corax 4 1 1 3 4
3960 Svartmes Periparus ater 2 2 2
3980 Tofsmes Lophophanes cristatus 1 1
4000 Entita Poecile palustris 1 1 1 2 4
4060 Blåmes Cyanistes caeruleus x 20 36 20 4
4080 Talgoxe Parus major x 15 10 20 4
4780 Kungsfågel Regulus regulus 2 1 2 5 4
4800 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 1
4820 Nötväcka Sitta europaea 4 2 5 7 4
4840 Trädkrypare Certhia familiaris 1 2 5 3
4900 Koltrast Turdus merula 7 7 8 20 4
4920 Björktrast Turdus pilaris 15 5 14 15 4
5260 Gråsparv Passer domesticus 1 1
5280 Pilfink Passer montanus 10 23 4 7 4
5660 Grönfink Chloris chloris 20 10 11 18 4
5720 Gråsiska Acanthis flammea 1 1
5800 Steglits Carduelis carduelis 20 15 25 3
5840 Grönsiska Spinus spinus 2 1
5880 Gulsparv Emberiza citrinella 20 2 5 10 4