Månadsrundan nr. 184 den 3 februari 2021

– Skesta hage tur och retur

Vinter som förr i världen! Minst ett par decimeter nysnö och fem minusgrader. Därtill nordanvind; dessbättre svag, men visst bet den, när den ville och kunde. Mulet, så i det skrala morgonljuset föreföll det, som om någon glömt att stoppa i färgfilm i kameran.

 

Många kände sig inte kallade denna något utmanande månadsrundedag, men vi som kom fick uppleva en givande dag med en hel del intressanta fågelobservationer (dock inga rariteter precis) och en ordentlig kroppslig genomkörare, som fick Sofia på SVT1 att blekna i jämförelse.

 

Halv åtta och solen skulle dröja några minuter ännu med sin uppgång och i alla fall tolv deltagare. Ingen jätteklunga precis, så skulle vi följa myndigheters och våra egna regler om folksamlingar om högst åtta personer? Vi enades dock om att genomföra utflykten med endast en grupp och det visade sig fungera väl och vara ett rätt beslut (fastän eventuella konsekvenser ser vi först senare …). I ospårad snö, som bitvis dessutom var upp till en halvmeter tjock, går man helst i gåsmarsch med en annan gås än en själv som spårmakare och hare.

Karin Hendahl var dagens ledare och efter beslutet om en grupp, var färdvägsplanen tämligen lätt att enas om. Mot Skesta hage via Hackstakullen och sedan tillbaka igen men nu med hjälp av landsvägen via Seneby mot Ådalen och så in i snön igen mot Örsta.

Dagen inleddes passande nog med en fjällvråk bort mot nordvästra delen; den kände sig nog som hemma dock med Midsommarberget och Byksberget endast som usla kopior av fjällen ”hemmavid”.

Matningen vid sagda Midsommarberg blev det första obligatoriska stoppet. Måttligt med kroggäster även vid denna restaurang så här i coronatider. Koltrast, blåmes, talgoxe, gulsparv, grönfink och större hackspett kunde dock bockas av samt en ekorre med väldigt dåligt bordsskick. Man sitter inte i maten och äter! Besöket på toppen var väl inte precis toppen i alla fall inte rent ornitologiskt. En havsörn blev den egentliga behållningen. Sju kajor, någon intresserad?

Så iväg nerför berget och mot fågeltornet, Asphagen och utloppet. Någon mindre gnagare och några större (harar) hade varit före oss i det första skogspartiet runt berget och så väl nere så upptäcktes så småningom en annan fågelmålart, nämligen varfågeln ute i mittdiket. Inte så rasande lätt att hitta, den har verkligen en perfekt dräkt för att förhindra ett avslöjande. Grått, grått och vitt, vitt överallt!


Vägval i vitt

Trädkrypare eftersöktes, men nej. Gärdsmyg då? Nix! Vid utloppet, som fortfarande efter den våta hösten och vintern gör skäl för namnet, fanns det flera kvadratmeter med öppet vatten. Utmärkt, hade uppenbarligen två sångsvanar och fyra knölsvanar resonerat och slagit läger. Vilande och några till och med sovande tog det en liten stund, innan artbestämningen var helt säkrad. De tre knölsvansjuniorerna såg mest ut som nersmutsade, snötäckta tuvor, där de låg hopkurade i vattnet. Per Gullberg, som glömt smörgåsarna i bilen, återvänt för att hämta och hamnat på efterkälken, belönades med en gärdsmyg vid bron över utloppsdiket, skulle det visa sig. Det finns uppenbarligen en viss rättvisa på denna jord.

2k knölsvan

Vi pulsade på; ingen hade spårat, inte ens haren på sista raksträckan mot Skesta hage. Mot fågelmatningen och en efterlängtad första kafferast. Där är den, fågelmatningen! Kanske en hägring? Nej, den fanns på riktigt och sällan har väl kaffe och smörgås (eller vad nu deltagarna hade med sig) smakat så gott. Vi hann faktiskt med att skåda fågel också; inte för att det var någon större aktivitet. Nötskrika, koltrast, gulsparv, pilfink, grönfink och de vanligaste mesarna samt minsann en endaste helstressad svartmes (jag missade den, förstås!).

Den nyplogade landsvägen lockade nu, inte bara på grund av det mer lättgångna underlaget utan också de fågelmatningar och hästhagar, som kantar densamma. Vi blev belönade: domherre och steglits samt överflygande korpar. Nya arter för dagen.

 

Skön promenad mot Ådalen, där fågelmatningen bjöd på ytterligare fyra/fem steglitser. Längs bäcken (ån?) mot utloppet och en ambition att få alla med på Pers gärdsmygsobs. Därav blev intet, men ett gräsandspar i svanråken fick väl ändå duga som plåster på det såret.

 

Tämligen händelselös vandring från Hackstakullen till Midsommarberget, i alla fall ur ornitologisk synpunkt. Nytt besök vid bergfågelrestaurangen: björktrast! … och vid Örsta fann de sista idoga skådarna ett gäng gråsparvar.

Dessförinnan tog vi paus vid grillplatsen och vindskydden vid Örsta för intag av den sista kaffeskvätten och den sista smörgåsen (eller vad nu deltagarna hade med sig) samt naturligtvis artgenomgång.

 

 

Inklusive de kommande gråsparvarna blev slutresultatet faktiskt hela 25 fågelarter. Den biologiska mångfalden fanns mest under all snö och får anstå till nästa månadsrundor (förhoppningsvis!). Snötyngda träd och buskar, ett antal tappra lavar (samt ekorre!) såg vi självfallet, men notering och rapportering hoppades över denna dag.

Tjugofem är verkligen inte så pjåkigt med tanke på de yttre omständigheterna. Februarirekordet är årsgammalt (32 arter), minimiantalet är 12 från 2008 och månadens medelvärde cirka 22.

En givande exkursion, men visst var det skönt att komma hem till värmen också …

Vi tackar Karin för dagen och samtliga övriga deltagare!

Gunnar Hesse text. Karin Hendahl och Roffe Andersson foto.

ARTLISTAN

200 Knölsvan Cygnus olor 4
240 Sångsvan Cygnus cygnus 6
380 Gräsand Anas platyrhynchos 2
1520 Havsörn Haliaeetus albicilla 1
1540 Fjällvråk Buteo lagopus 1
1560 Ormvråk Buteo buteo 1
3500 Större hackspett Dendrocopos major 3
3740 Varfågel Lanius excubitor 1
3800 Nötskrika Garrulus glandarius 2
3820 Skata Pica pica 6
3860 Kaja Coloeus monedula 10
3900 Kråka Corvus cornix 5
3920 Korp Corvus corax 5
3960 Svartmes Periparus ater 1
4060 Blåmes Cyanistes caeruleus 20
4080 Talgoxe Parus major 20
4820 Nötväcka Sitta europaea 4
4900 Koltrast Turdus merula 10
4920 Björktrast Turdus pilaris 2
5260 Gråsparv Passer domesticus 6
5280 Pilfink Passer montanus 6
5620 Domherre Pyrrhula pyrrhula 2
5660 Grönfink Chloris chloris 25
5800 Steglits Carduelis carduelis 5
5880 Gulsparv Emberiza citrinella 20