ÅRSMÖTE 2021

Anmälan till det virtuella årsmötet den 12 april 19:00. Så här gör du:

Årsmötet kommer att genomföras digitalt med Microsoft Teams på grund av
coronapandemin. Det innebär att du måste anmäla dig i förväg.

Du anmäler dig genom att e-posta till arsmote@angarngruppen.se. När du anmäler
dig ange ditt namn och till vilken e-postadress inbjudan till mötet ska skickas.

Namn behövs för att du ska föras upp på röstlängd/närvarolista. E-postadress
behövs då du kommer att få ett meddelande inför årsmötet med en länk som du
ska använda dig av för att komma in på årsmötet.

Du måste anmäla dig senast 5 april.

Varmt välkomna till ett annorlunda årsmöte!
Styrelsen genom Gunnar Hesse

Varmt välkomna till ett annorlunda årsmöte!

Styrelsen genom Gunnar Hesse

Tillbaka