Bioblitz söndag den 13 juni 2021

Foto Björn Nordling

 – inventering av Skesta hages biologiska mångfald

Skesta hage är en synnerligen naturskön hagmark med rik flora. Icke mindre än 185 arter har här påträffats. Tyvärr förefaller hagens framtid dyster då det finns planer på att använda den till fårbete. Dessutom ökar besöksfrekvensen oroväckande år från år varför den nuvarande rika floran kommer att minska eller försvinna.

Så skrev botanisten Harry Frostheden år 1978. 1982 blev Angarnssjöängen inklusive hagen naturreservat och det har väl bidragit till att stoppa det förutspådda förfallet. Årets nyligen genomförda bioblitz kunde räkna in hela 187 kärlväxtarter, vilket är rekord under våra nu fyra bioblitzar. Faran är naturligtvis aldrig över, men vi får glädjas, så länge som det varar.

Som sagt, söndagen den 13 juni var det dags för den fjärde bioblitzen i Skesta hage. Lördagen regnade bort, så det fick bli en söndag i stället, vilket visade sig vara ett klokt byte. Uppehållsväder med sol och lagom inventerarvärme. Syftet med detta evenemang är att studera den biologiska mångfalden genom att under 24 timmar finna och (på Artportalen) registrera så många levande organismer som möjligt inom ett begränsat område. Vårt val sedan 2018 är just Skesta hage inklusive strandområdet ner till sjöängens vatten. Länsstyrelsen har givit oss ett sexårigt tillstånd att genomföra detta.

Fågelskådandet tjuvstartade redan klockan halv sex, medan de något mer saktfärdiga ibland oss anslöt vartefter för att leta växter och andra djur. Till slut var trettio personer engagerade. Basstationen var som vanligt grillplatsen, där förutom mänskliga resurser bland annat håvar, facklitteratur och internet via mobiltelefoner fanns att tillgå.

Huvudfokusområdena var även denna gång kärlväxter, lavar, skalbaggar, fjärilar, spindlar och fåglar. Fladdermusexpeditionen med start klockan 22 ställdes in, då en annalkande tidig måndagsmorgon för vissa minskade intresset högst avsevärt för denna.

Totalt registrerades 402 olika arter under dagen, vilket är strax under fyraårsmedelvärdet på 404 arter. Vi saknade i år några riktigt tunga experter inom ett par områden, vilket snabbt sätter sitt spår i slutresultaten.

Totalt kunde vi registrera sju för kommunen helt nya arter (enligt Artportalen) och ytterligare några som aldrig tidigare hittats inom naturreservatet. Nya ”kommunkryss” var en strimstrit, en markskinnbagge, en klubbhornsstekel, två olika glasvingar och hägghorn, ett lårkvalster. För Angarnssjöängen kunde bland andra spindelbock (en långhorning), kärrjuvelbock (en bladbagge) och en ärtväxtälskande vivel antecknas som premiärarter; alla tre skalbaggar.

Nya fågelarter är en större utmaning att hitta i detta välbevakade område, så grönsiska (ovanlig i år), överflygande skogssnäppa, knipa med sju avkommor, fiskgjusar, bruna kärrhökar och inte minst tutande rördrom fick väl ändå duga.

Den mycket granna eklövsspindeln, som dessutom är ovanlig, gladde spindelentusiasterna mest, medan ovan nämnda glasvingar och dess nära släkting den myrlika glasvingen satte fart på ”nattfjärils”-entusiasterna. Dagfjärilar var dock dessvärre en bristvara denna dag med endast tolv registrerade arter och inte speciellt många individer. Ängsnycklar, som är en rar orkidé i hagen, förtjuste botanikerna.

Ett stort och hjärtligt tack till Ulric Ilvéus, som återigen var en utmärkt projektledare, samt till alla andra entusiaster som deltog med liv och lust. Utan Er ingen blitz!

Den 10 juli är det så dags för mörkerversionen av bioblitzen: nattlyset!  Välkomna även då!

Gunnar Hesse

Här följer ett urval av de många arter vi fann.

Blå jungfruslända. Gun LarssonKålfjäril. Gun LarssonGrässtjärnblomma. Gun Larsson
Humleblomster. Gun LarssonSpindelbock. Johan Cavalli
Hägghorn. Jens Johansen
Dolkstekelglasvinge. Ulric Ilvéus
Svart poppelglasvinge. Ulric Ilvéus
Eklövspindel. Karin Hendahl


Artning. Tommy Råshammar


En av floragrupperna. Karin Hendahl

Antalet taxa per grupp (2020, 2019 resp. 2018 års inom parentes)

Kärlväxter  187 (185, 134, 144)     mossor  0 (1, 5, 3)     lavar  29 (55, 62, 15)

svampar  2 (4, 11, 2)

ryggradslösa djur    120 (101, 98, 163)    fåglar  61 (64, 72, 77)

grod- & kräldjur  2 (4, 1, 1)   fladdermöss  0 (1, 3, 2)   andra däggdjur  1 (5, 2, 0)


Tommy Råshammar