Månadsrunda nr 191, 1 september 2021

 – då är det september ..

Septemberrundan 2020 var under coronapandemin och något vaccin fanns inte framtaget. Då var restriktionerna från Folkhälsomyndigheten nya och ovana. De 40 deltagarna delades in i två grupper med var sin värd. Viktigt att hålla avstånd om 1,5-2 m dvs en stativlängd samt inte låna ut kikare eller annan utrustning.

”Då är det september” konstaterar dagens värd, Gunnar Hesse och hälsar oss välkomna till Angarngruppens 191:a månadsrunda. Några deltagare var nya medlemmar i Angarngruppen och dagens exkursion var premiär för dem. Alla deltagare är nu vaccinerade och vi följer givetvis fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och gruppstorlek. Gruppstorlek om ca 20 är godkänt så vi går alla 21 deltagare i en grupp.

Förväntningarna på septemberrundan var hög; given målart var blåhake och nyligen hade rödstrupig piplärka och sträckande stäpphök observerats. Kanske någon bivråk är kvar och dagfjärilar finns fortfarande.

Stefan och Tryggve hade startat tidigt och skådat från Midsommarberget. Tyvärr inga vadare då sjöängen inte bjuder några lämpliga lerbankar/stränder att rasta på. Men vid Lundbydiket hade Stefan observerat en blåhake. Efter att Gunnar stämt av med deltagarnas önskan så var det blåhake vid Lundbydiket som var viktigast och skådning från Midsommarberget fick vänta.

Oräknat antal grågäss ⇑ på åkrarna och i luften denna soliga men svala septembermorgon. Havsörnarna gjorde sina turer över sjöängen och då fylldes luften av gäss. Vid ett tillfälle var det fem havsörnar som sågs samtidigt över Kusta. En duvhök ropades ut.

Vid Byksberget observerades stenskvätta ⇑, sångsvan, snatterand, gräsänder och krickor, en nötskrika, en större hackspett, ett par tranor med unge och en sparvhök. En flock kajor, ett antal kråkor och några skator.

När vi sökte över horisontlinjen efter sträckande/sittande fågel så noterades de barrlösa granskeletten på Klosterbacken. Vid Lundbydiket observerades två överflygande enkelbeckasiner, några brushanar och en gluttsnäppa hördes. Sädesärlor födosökte vid sjöängen såväl som på åkern.

Fyra ägretthägrar kom in över Lundbydammen ⇑, tvekade om de skulle gå ner men lyfte och sträckte vidare mot NO. En rödspov flög över och vi var några som hann observera de vita vingbanden förutom den långa raka näbben. Kenneth Olausson lyckades fota spoven och tack vare fotot så kunde Svante artbestämma fågeln till en isländsk rödspov. Två mycket fina och oväntade observationer men ingen blåhake.
Under kobryggan över Lundbydiket blommade en igelknopp ⇓ (vänster) tätt omgiven av andmat. Längre ut i dammen fanns en senblommande svalting ⇓ (höger) och några bestånd av vattenpilört. Några fackelblomster blommade fortfarande. I sjöängen, hitom vass/kaveldunsbanden så växte brunskäran tät. Florastudierna avbröts då en lärkfalk ropades ut.

I Lundbydammen simmade två knipor. Över åstagärdet sjöng ett antal sånglärkor. Och vid Broholmen noterades rundans första törnskata. Därefter efterlängtad fikarast i solen vid Klosterbacken. Ringduvor och tamduvor noterades.

Gruppen gick runt Klosterbacken. Artlistan kunde kompletteras med koltrast, björktrast och nötväcka förutom talgoxe och blåmes. Vid vindfället noterade några en ⇐ jordstjärna. Vid Klosterbackens norrsida mot Lingsbergsån sprang en hermelin.

 

Från Kustamaden ropade Stefan ut en bivråk som sträckte mot S. Två törnskator födosökte längs sträckan och en fasantupp skrämdes upp ur sin buske. Ca 200 tranor lyfte från raststället i sjöängen och återigen var himlen fylld med fågel.

 

 

En trädpiplärka upptäcktes i sälgbeståndet mot Stora Ekhammaren. Men fortfarande ingen blåhake. Lunch och artgenomgång på udden vid Skesta hage under tiden som ⇐ ladusvalorna kretsade kring de höga björkarnas toppar.

 

Artlistan omfattade då 48 fågelarter (statistiken från tidigare år visar på minsta antalet arter var 41 och mesta 68, genomsnittet är 54). Det var goda möjligheter att observera flera arter.

Vid utloppet stod en gluttsnäppa och sov. Gruppen gick vidare men Ulla, Annika och Doris blev kvar – länge! När vi andra kommit till Hackstakullen så ställde vi upp tubkikarna för att se vad de var så fokuserade på. OCH där, på en tråd, satt BLÅHAKEN! Inte fullt utfärgad men tillräckligt för oss alla. Stor glädje! Grattis till upptäckarna!

I Asphagen upptäckte Helena två 1 K gärdsmyg och en gröngölings rop noterades. Som slutkläm både hördes och sågs en spillkråka på nära håll flygande längs Midsommarberger. Septemberrundans artantal blev 54.

Tack Gunnar Hesse och alla deltagare för en givande septemberrunda.

Text och foto om ej annat anges, Karin Hendahl.

Komplettering till månadsrundans lista över biologisk mångfald.


1                                                                          2

3                                                                 4

  • Jordlöpare (två olika arter), en hoppvivel, en bladbagge, en skogstordyvel och en harlekinpiga (Foto Jon Risfelt).
  • Sorgmantel (1), rapsfjäril, puktörneblåvinge och bokspinnare (larv 2). Bokspinnaren är ny art för Angarnssjöängen och blott det tredje fyndet i kommunen enligt AP.
  • En hermelin vid Lingsbergsån.
  • Triss i pilörtsväxter med rosa vattenpilört, grönvit pilört (med jordloppor) och svagt rosa åkerpilört.
  • Liten blåklocka (4) och vanlig ärenpris blommade vid Skesta hage.