Höstens ’Lilla sitt-o-glo’ 25 september 2021

Det har nu blivit en tradition att vi inom Angarngruppen anordnar två årliga sk ’Sitt-o-glo’. En sådan aktivitet innebär att man under en angiven tid skådar från en fast punkt. Under maj kör vi en lång variant på Midsommarberget med start vid midnatt och slut omkring kl 13. Motsvarande höstaktivitet pågår mellan 06:00 och 12:00 och är lokaliserad till platån på NO-sidan av Byksbergsdungen.

Årets höstvariant gick av stapeln 25 september med riktigt fint väder även om den tidvis friska västvinden var lite besvärande. Totalt deltog 14 personer under någon del av aktiviteten och de flesta av dem var med under stor del av tiden. Artlistan för dagen omfattade 50 arter, vilket är ett normalt utfall vid den här tiden. Av dessa har 36 observerats vid de tre senaste årens ’Lilla Sitt-o-glo’.

/Stefan Paulin

HELA ARTLISTAN I OBSERVATIONSORDNING.

Art Tid
1 Gräsand 06:00
2 Blåmes 06:00
3 Grågås 06:00
4 Trana 06:13
5 Kricka 06:17
6 Gulsparv 06:20
7 Kråka 06:22
8 Skedand 06:31
9 Kaja 06:32
10 Brushane 06:50
11 Bofink 06:50
12 Talgoxe 06:50
13 Grönfink 06:50
14 Havsörn 06:52
15 Sångsvan 06:55
16 Skata 06:58
17 Bläsand 07:00
18 Skogsduva 07:04
19 Kanadagås 07:08
20 Koltrast 07:08
21 Ringduva 07:08
22 Enkelbeckasin 07:15
23 Gröngöling 07:19
24 Hämpling 07:20
25 Sånglärka 07:25
26 Nötväcka 07:25
27 Snatterand 07:29
28 Nötskrika 07:32
29 Blå kärrhök 07:37
30 Sävsparv 07:37
31 Stare 07:41
32 Större hackspett 07:41
33 Korp 07:46
34 Tofsvipa 07:49
35 Ängspiplärka 07:51
36 Sädesärla 08:00
37 Järnsparv 08:00
38 Trädlärka 08:00
39 Ladusvala 08:13
40 Dubbeltrast 08:18
41 Sparvhök 08:23
42 Storskarv 08:32
43 Steglits 08:54
44 Brun kärrhök 08:57
45 Gransångare 09:30
46 Ormvråk 09:39
47 Grönsiska 09:41
48 Sädgås 10:21
49 Duvhök 10:55
50 Tornfalk 11:24