PROGRAM 2022

Första onsdagen i varje månad vandrar vi runt Angarnssjöängen. Värdar  hjälper den ovane skådaren. Alla bidrar efter förmåga till att hitta och artbestämma det vi ser. Egen tub inget krav, men underlättar. Samling vid ”Angarns naturcentrum”  i Örsta. Två fika raster och vi avslutar vid 13-14-tiden. Du behöver inte vara medlem (men får gärna bli). Vi har dessutom ett trettiotal aktiviteter att välja på. Ingen avgift om det inte nämns.

Aktuella aktiviteter och eventuella ändringar visas på startsidan.


Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens anvisningar och råd har Angarngruppens styrelse beslutat följande avseende föreningens utomhusevenemang. Detta gäller tills vidare.

Följ de allmänna råden slaviskt: Stanna hemma om Du är det minsta sjuk. Om Du är vuxen och inte vaccinerad håll avstånd och ta särskild hänsyn till alla i Din närhet.

2021-10-12 Styrelsen


PROGRAMMET 2022

Onsdag 5 januari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 08.30. Värd Gunnar Hesse.

Lördag 22 januari. ÖRNKOLLEN! En exkursion väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.  Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric  @ ilveus.se

Onsdag 2 februari. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Onsdag 2 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Lördag 26 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner sånglärkor, skogs- och ringduvor fram i tid. Hur påverkar miljöförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Fortsättning följer.