Naturvårdsdag lördagen den 23 oktober 2021

 – holkrensningsfinal

TVÅHUNDRAFEMTIOÅTTA! Så många fågelholkar finns nu uppsatta genom Angarngruppens försorg runt Angarnssjöängen. Ytterligare 76 boställen har tillkommit bara sedan föregående år, en ökning med hela 42 %.

Stefan Paulin, som föredömligt håller i föreningens holkprogram, hade redan tidigare under hösten plockat de lågt hängande frukterna, det vill säga städat och dokumenterat de lågt placerade holkarna, så nu återstod endast knappa hundratalet att rensa under naturvårdsdagen. Nio personer ställde upp; lättburna stegar hade ordnats, hammare, tänger och spackelspadar fanns med. Två lag skapades: fyra personer för norra sidan med Skesta hage och Stora Ekhammaren som territorium och fem för den södra sidan.

Efter drygt fyra timmar var uppdraget utfört och efterföljande sammanställningsarbete och summering gav följande vid handen: 56 % av alla de 258 holkarna hade häckning påbörjad och för 48 % kunde fullbordad häckning konstateras. Trenden med alltfler lyckade häckningar fortsätter. För tre år sedan var resultatet 29 % (av 162 fågelholkar), år 2019 38 % och förra året 41 %. I absoluta tal: 121 framgångsrika holkar mot 47 år 2018! En mycket glädjande utveckling, speciellt med tanke på att så många av boplatserna är helt nya.

I år har dessutom antalet hittade rötägg och döda fågelungar varit osedvanligt få. Vi på södra sidan med örstaskogen, Tältholmen, midsommarbergsområdet och bortemot Asphagen hittade inte ett enda rötägg och blott två avlidna avkommor (en nötväcka och en talgoxe).

Talgoxar och blåmesar är absolut vanligast som hyresgäster, därefter svartvit flugsnappare, stare och nötväcka.

Några holkar hade dessutom bebotts av bålgetingar och vanliga getingar (ej medräknade i statistiken ovan!).

Stort tack till Stefan och övriga holkarbetare för ett gott arbete! Fåglarna tackar också!

Gunnar Hesse text o bild