Naturvårdsdag lördag den 4 december 2021

– öröjning som lördagsnöje

 Övärlden i Lundbydammen har snabbt vuxit igen på tämligen kort tid; olika gräs, starr, vide och små lövträd med höga ambitioner tar över och grusar våra förhoppningar om häckande skrattmåsar och andra fåglar. Vi är överens med Länsstyrelsen, att denna myckna växtlighet bör stävjas och att vid lämpligt tillfälle under vinterhalvåret sätta röjningsplanerna i verket.

Efter en mycket mild höst kom så vintern abrupt och med eftertryck, det vill säga många minusgrader under åtskilliga dagar. Den grunda Angarnssjöängen blev snabbt isbelagd och därtill med sina dryga tio centimetrars tjocklek i Lundbydammen möjlig att beträda utan nämnvärd risk.

Angarngruppen rycker ut! Länsstyrelsen hade inte möjlighet att med kort varsel sätta in resurser för röjning, så med deras godkännande ställde vi upp. Vi skriver lördagen den 4 december och det är tretton minusgrader vid ankomsten till Örsta och solen har precis masat sig upp över trädtopparna i öster. Utrustade med röjsåg, liar, grensaxar, räfsa, matsäck och gott mod invaderar fem medlemmar ur föreningen den lilla ön rakt utanför plattformen och halvön mot öster.

Vid halvtolvtiden har vi avverkat nästan hela lilla ön och ett gott stycke av halvöns sydspets. Ett gott dagsverke med ”insprängt” gott förmiddagskaffe är resultatet. Fortsättning följer om några dagar för att avsluta friseringen.

Christer Christensen, Per Gullberg, Stefan Paulin, Bosse Wennberg och undertecknad tackar varandra och styr kosan hemåt.

Gunnar Hesse text o bild