ÅRSMÖTE 2022

Anmälan till det virtuella årsmötet den 4 april 19:00. Så här gör du:

Årsmötet kommer att genomföras digitalt med Microsoft Teams på grund av
coronapandemin. Det innebär att du måste anmäla dig i förväg.

Du anmäler dig genom att e-posta till arsmote@angarngruppen.se. När du anmäler
dig ange ditt namn och till vilken e-postadress inbjudan till mötet ska skickas.

Namn behövs för att du ska föras upp på röstlängd/närvarolista. E-postadress
behövs då du kommer att få ett meddelande inför årsmötet med en länk som du
ska använda dig av för att komma in på årsmötet.

Du måste anmäla dig senast 28 mars.

Varmt välkomna!
Styrelsen genom Gunnar Hesse

DOKUMENT (Vissa dokument kan tyvärr vara svårlästa på läsplattor. Fungerar bäst på dator.)


Angarngruppen – årsmötesdagordning – april 2022


Angarngruppen – förslag styrelse o valberedning 2022


Angarngruppen verksamhetsber 2021 I 20220310

Angarngruppen verksamhetsber 2021 II 20220310 (2)

Angarngruppen verksamhetsber 2021 III 20220310 (2)

Angarngruppen verksamhetsber 2021 IV 20220310

Angarngruppen verksamhetsber 2021 V 20220310


Angarngruppen bokslut 2021 signerat


Angarngruppen revisionsberättelse 2021


Angarngruppens -stadgeändringar för beslut vid årsmötet den 4 april 2022


Tillbaka