Månadsrunda nr 197 den 2 mars 2022

Vi hade i alla fall tur med vädret! Så tänkte nog en och annan efter första kafferasten på den första verkliga vårrundan kring Angarnssjöängen.

Vi var ett 30-tal deltagare som samlades den 2 mars vid Örsta i ett inledningsvis molnigt väder, som dock snart skulle ersättas av soligt. Dagens värd Stefan Paulin hälsade nya deltagare alldeles särskilt välkomna, varnade för halt underlag och meddelade att det skulle bli ett medsolsvarv.

Redan från Örsta kunde vi kryssa grågäss och några kanadagäss. Marschen gick först mot Midsommarberget och matningen. Där var det ganska lugnt med ett mindre antal av grönfink, grönsiska, steglits, nötväcka, blåmes och talgoxe. En björk i Byksbergsdungen bjöd på en gulsparv.

Färden mot Byksberget och Lundbydiket gav överflygande sångsvanar och goda möjligheter att leta gäss. Men vi hittade bara grågäss, i ganska stort antal. Sånglärkor kunde höras med sina sträckläten. Dagens första havsörn noterades borta över Kusta. Havsörn blev f.ö. dagens mest sedda rovfågel.


Åstaåkern spanas av

Långt borta mot Klosterbacken såg vi en ljus liten fågel i toppen av en videbuske. Varfågel tänkte vi, men fick tji. Det visade sig vara en blåmes.


”Lämmeltåget” lämnar Grävlingholmen

Vi promenerade på och letade vidare efter andra gäss än grå, och efter tofsvipa och stare. Inget resultat. Bara 100-tals grågäss, mycket sånglärka och i riktning mot Åsta ett gäng björktrastar. Några i gruppen såg 3 stjärtmesar ute i vasshavet.

Solen strålade nu, så dagens första rast vid Klosterbacken blev riktigt skön och det fick kompensera den fram till dess ganska magra artlistan.


Äntligen kaffepaus vid Klosterbacken

När väl kaffet var urdrucket kunde hela gruppen beskåda en stjärtmes i en närbelägen björk. Gröngöling ropade och några hörde också en mindre hackspett trumma.

Stigen bakom Klosterbacken hoppades över denna gång på grund av befarad halka. I stället räknade vi gäss, kråkor och kajor på fälten mellan Gyllingdungen och Kusta. Sånglärkorna sjöng. Och så spanade vi efter duvor, ormvråkar och varfågel, men tji fick vi där igen.

Stora Ekhammaren bjöd på två ringduvor, och dagens första ormvråk siktades sittande i ett träd borta vid Skesta hage. Framme vid Lilla Ekhammaren upptäckte  en deltagare tre domherrar bland slånbuskarna, och alla i gruppen kunde nog så småningom obsa åtminstone en av dem. I buskaget fanns även pilfinkar.


Skesta hage i vårvinterskrud

Matningen i Skesta hage gav påfyllning i artlistan med gråsiska och entita, ett exemplar av varje. Här fanns också några grönsiskor.


Vad sitter uppe i granen? Skesta hage

Nästa etappmål var Hackstakullen. På väg dit dök den upp – varfågeln! Kanske lite oväntat eftersom de flesta observationerna under vintern av varfågel gjorts i södra änden av sjöängen. Alla kunde beskåda fågeln när vi föste den framför oss på väg mot bron. Utloppet gav intet i fågelväg, inte ens en brun liten gärdsmyg.

Andra kaffet intogs på Hackstakullen. Över oss flög ringduvor och korpar. Till kaffet blev det artgenomgång, och nu började det arta sig som man säger i branschen. I nivå med medelvärdet för en marsrunda (30 arter). Och vi hade ju en bra bit kvar till slutet!

Men återtåget mot Midsommarberget och sedan Örsta gav föga, inte ens en trädkrypare. Men de som använde sig av kikarna vid parkeringen kunde kryssa både ett 10-tal tofsvipor och lika många starar på ett fält nedanför.


Myrvaket (nedanför Skesta hage). Förmodligen ängsmyra

Slutresultatet blev 33 arter, ett ändå gott resultat statistiskt och mer än en art per deltagare (31). Men det kändes trögt i början!

Tack Stefan för värdskapet!

 

Per Gullberg text. Gunnar Hesse foto.