Månadsrunda nr 198 den 6 april 2022

– sol och fint vinterväder

Det är ingen ordning på klimatet, det vet alla. Årets vårvinter jävar inte detta faktum. Efter en vinter fattig på snö och kyla kom i mitten av mars en riktigt varm period och flyttfåglarna strömmade glatt till. Men säg den glädje som varar för evigt! I slutet av mars slog det om rejält med svinkalla nätter (nedåt -10° vid något tillfälle) och så småningom även snöoväder. Man undrar hur vissa av flyttfåglarna klarar detta…

När vi samlades vid Örstastugan låg en hel del av denna snö kvar. Spår kunde ses både av fåglar (mest gäss) och däggdjur. Termometern visade ett par minusgrader. Solen sken och frampå dan blev det faktiskt rätt skönt ifall man var i lä för den bitande friska västvinden.

Ekorre

Dagens värd, Per Gullberg, hälsade alla deltagare (med tiden 29 personer) välkomna; några förstagångsdeltagare extra så. Det höga vattenståndet i kombination med jorderosion vid uppgångar till vissa spänger hade gjort passage till Grävlingholmen så svår att Per tänkte att vi fick hålla oss till den (tyvärr vindutsatta!) sydöstra sidan av sjöängen. Efter några ord om arter vi kunde hoppas på (spetsbergsgås, sädesärla mm) var det dags för avmarsch.

Kosan styrdes nu mot Tältholmen i hopp om sjungande trädlärka som dock tyckte vädret var för bistert idag. Däremot fick vi en flock på sex överflygande storskarvar, sjungande bofink och en grönsiska som på blåmesmanér hängde uppochner i björkens tunnaste kvistar. Därtill en ⇐ kungsfågel som likt en trädkrypare klättrade på björkstammen. En gulsparvhona och två steglitsor födosökte i samma björk. Allt var ganska stilla och inga trastar fanns att se i hästhagen.

Framme i Midsommarbergets hage sjöng och knarrade grönfink och ropade nötväcka. En kortare spaning i blåsten på Midsommarberget visade att senaste veckans nyis brutits upp av hårda vindar och det fanns gott om gäss och änder i sjöängen. En massa grågäss (säkert uppåt 300) fanns förstås i vattnet och på omgivande åkrar men även många av senaste årens uppstickare, bläsgås. Vid artgenomgången fastnade vi för ca 150 ex bläsgäss. Även ca 30 vitkindade och minst 50 kanadagäss. Att hitta den ensamma spetsbergsgåsen (som rapporterats senaste dagarna) kändes som att leta efter en nål i en höstack. Återkommer till detta.

Av änder sågs givetvis många gräs-dito och den mindre, mer svårsedda, släktingen kricka. Båda arterna ca 100 ex. De senare har en förmåga att ”krypa in” i vasskanterna – man såg dem när man tittade noga i tuben. Små antal av vigg, knipa, snatterand och bläsand fanns också. En svartmantlad trut flög snabbt förbi. Viss diskussion om havstrut eller silltrut men några av oss såg väldigt lite vitt på vingarna så den artades till silltrut.

Snart började det kännas kallt i den isande vinden på berget och sällskapet traskade över till Byksbergskullen där det fanns lite lä, om än inte tillräckligt för fika. Vid förnyad spaning mot maden hittade Roland en skogssnäppa som tyvärr skulkade bland vassen så att bara han och ett par till kunde kryssa den. Stefan hade under tiden noterat en råka vid Åsta, en art som inte är helt vanlig vid Angarn. Det visade sig senare att det var två råkor synliga från Grävlingholmen. Från Byksbergskullen kunde vi också se en fin hona brun kärrhök segla över sjöängen.

Vidare i lugnt tempo mot Lundbydiket; här var det ju tänkt att vi skulle vända. På vägen dit hittade någon en sädesärla på iskanten. Alltid lika kul med årets första för många! Fyra sångsvanar flög förbi bortåt södra maden och två rakt över oss tillbaka till sjöängen. Månne det stationära paret som jagat iväg två inkräktare? Dagens havsörns-obs inkasserades när två gamla individer drog förbi mot norr och fick lite fart på gässen.

Framme vid Lundbydiket kändes det grämsamt att vända – vi brukar ju ha som ambition att gå runt hela sjöängen på månadsrundorna. Karin och hunden Isa tog fasta på detta och rekognoserade spängerna. Vi borde klara det var budskapet! De stora vattenfyllda hålen vid påfart till andra och framför allt tredje spången passerades med viss möda och risk att plurra. Tack alla som hjälpte till så att vi alla helskinnade och torra tog oss över till Grävlingholmen!

Äntligen dags för fikapaus i solen med lite lä bakom stora stenen och diverse buskar. Dessutom fick vi, som sagt, de båda råkorna och därtill en mycket stor flock sånglärkor (ca 80) som påbröd till fikat.

 

Den långa spången till Broholmen var härligt fri från svårigheter och när holmen passerats (och bäverns nu delvis raserade dämme kollats) hittade Mattias varfågeln sittande i kanten av Klosterbacken. Den satt snällt så att alla kunde njuta av den fint solbelyst.

 

En smärre patrull tog vägen över Klosterbacken, där de fick en entita  men ingen hornuggla (nyligen rapporterad), gärdsmyg eller annat spännande, medan vi andra gick raka vägen till bron över Lingsbergsån.

Vandringen bort till Skesta hage förgylldes denna gång av att någon, mycket skickligt, letade upp den ensamma spetsbergsgåsen bland alla grå-, bläs-, vitkindade och kanadagässen på Kustaåkern. Dessutom hittades även lika ensam sädgås! Sextal i gåsarter den här dagen!

På den översvämmade Kustamaden simmade åtta fiskmåsar och tre gånger så många skrattmåsar. Vi håller tummarna för lyckade skrattmåshäckningar i den här säsongen!

På väg fram mot Stora Ekhammaren kom till slut dagens första och, märkligt nog, enda ormvråksobs när ett ex sågs cirkla över skogen i norr. Snart också, mindre märkligt, dagens enda sparvhöksobs.

I lä bland de stora granarna i Skesta hage togs andra-fikat och artgenomgång gav 56 så långt. Som vanligt kunde man räkna med lite påfyllning sista biten mot Örsta men att en art som tillkom skulle vara brunand var oväntat. Den är knappast ens årlig längre och får ses som dagens clou i konkurrens med spetsbergsgåsen. Andra roliga obsar var råkorna, sädesärlan, varfågeln och sädgåsen samt den fiskgjuse vi såg från fågeltornet. Tillkom gjorde också sju dubbeltrastar som en eftertrupp hittade i hästhagen vid Tältholmen.

Sammantaget blev det 59 arter vilket är strax över medelvärdet för april och ett bra resultat med tanke på kylan. Stort tack till alla deltagare (många ögon ser mer än två) och särskilt tack till dagens värd Per Gullberg!

Skrivare  Tryggve Engdahl

Foto Gunnar Hesse 1;2;3. Mattias Ödevidh 10;12. Karin Hendahl och Peppe Nordensköld är märkta.