Sitt-o-glo på Midsommarberget 8 maj 2022

Aktiviteten ’Sitt-o-glo på Midsommarberget’, som varit årlig under ett flertal år, genomfördes även i år. Den förlades till 8 maj med start vid midnatt efter att ha planerats till dagen innan. Men väderprognosen för den ursprungliga dagen, liksom förra året, pekade på en del regn.

Det blev en natt där en smal månskära gav lite ledsyn eftersom himlen bara delvis var molntäckt. Dessutom var det mestadels vindstilla, men temperaturen sjönk ned mot ett par plusgrader, så det var ändå rätt kallt. Frampå förmiddagen då det var nästan helklart, tilltog en besvärande frisk vind från NV. Detta gjorde att det blev rätt oskönt och aktiviteten avbröts redan vid 11-tiden.

78 arter noterades under de 11 timmar det hela pågick. Det är en art färre än i den som hittills varit den kortaste artlistan. Under natten noterades en normal artlista. Men det var under morgonen och förmiddagen, som det började gå trögt med inflödet av nya arter.

Fjällgås och mindre korsnäbb blev nya arter i listan från alla åren denna aktivitet genomförts. Observationen av en stenfalk kan dock utses till dagens höjdare.

Tre observatörer inledde vid midnatt. Ytterligare tre anslöt under morgonen och förmiddagen. Ett tiotal skådare passerade förbi och kollade på vår verksamhet under kortare tider.

En total lista över observerade arter följer nedan! Protokollet har skötts av Svante Söderholm och undertecknad.

/Stefan Paulin

Tid Ack antal
arter
Art
00:00 1 vattenrall
00:00 2 vitkindad gås
00:00 3 småfläckig sumphöna
00:01 4 rödbena
00:01 5 sothöna
00:01 6 grågås
00:03 7 tofsvipa
00:06 8 snatterand
00:06 9 gräsand
00:07 10 grönbena
00:10 11 sävsångare
00:21 12 trana
00:38 13 kattuggla
00:45 14 kricka
01:14 15 sångsvan
01:22 16 skäggdopping
02:18 17 gluttsnäppa
02:49 18 svarthakedopping
02:50 19 stenskvätta
02:52 20 rördrom
03:02 21 enkelbeckasin
03:07 22 sävsparv
03:08 23 knipa
03:10 24 bläsand
03:18 25 taltrast
03:19 26 koltrast
03:31 27 skedand
03:31 28 ringduva
03:38 29 kanadagås
03:44 30 talgoxe
03:48 31 svartvit flugsnappare
03:55 32 kaja
03:59 33 knölsvan
04:02 34 bofink
04:10 35 bläsgås
04:13 36 brushane
04:15 37 stare
04:17 38 (grå)kråka
04:19 39 lövsångare
04:22 40 vigg
04:25 41 brun kärrhök
04:26 42 stenfalk
04:43 43 blåmes
04:44 44 grönfink
04:48 45 skata
04:51 46 skogssnäppa
04:55 47 skogsduva
05:04 48 tamduva
05:09 49 sädesärla
05:15 50 gulsparv
05:15 51 fasan
05:25 52 skrattmås
05:28 53 gulärla
05:29 54 buskskvätta
05:32 55 sånglärka
05:42 56 fiskmås
05:50 57 gråhäger
05:57 58 storskarv
06:10 59 mindre strandpipare
06:25 60 korp
06:45 61 svarthätta
06:48 62 ängspiplärka
06:48 63 större hackspett
06:51 64 årta
06:59 65 steglits
07:13 66 nötväcka
07:24 67 ladusvala
07:29 68 fisktärna
07:34 69 fjällgås
07:35 70 grönsångare
07:38 71 ormvråk
07:46 72 mindre korsnäbb
08:37 73 hämpling
09:10 74 fiskgjuse
10:02 75 havsörn
10:19 76 havstrut
10:19 77 gråtrut
10:30 78 lärkfalk