Bioblitz 3 juli 2022

Så var det då dags för den nu årliga Bioblitzen, den femte i ordningen, att genomföras i Skesta hage. Tanken var att först genomföra Bioblitzen lördagen den 2 juli, men SMHI:s väderprognoser varnade för regn så aktiviteten flyttades till söndagen den 3 juli istället.

I planeringen för denna aktivitet så kontaktades ett antal, inom sina områden, duktiga personer varav flera kunde delta och andra fick tyvärr tacka nej då de var uppbokade på annat. Dock landade vi med en i allra högst grad kompetent uppställning av deltagare för att hitta och identifiera så många arter som möjligt.

Fågelgänget med Stefan Paulin och Erik Koppe i spetsen drog igång redan vid 05:30 för att fånga de allra tidigaste fåglarna och vi andra började sedan anlända från 08.00 och framåt. Totalt deltog ca 25 personer på aktiviteten under dagen som slutade vid 16:00.

Under dagen undersöktes hagen både i grupp och individuellt med hjälp av ögon, öron, kikare, luppar, håvar och feromonfällor. Metoder som bankning, slaghåvning och trampning användes för att hitta alla kryp som gömmer sig i gräs, träd och vass. Inget skulle lämnas oupptäckt!

Då vissa arter är svåra att bestämma i fält så har det även tagits en ansenlig mängd foton som i nuläget analyseras för att säkerställa rätt arttillhörighet. Detta gör att vid skrivande stund så är artlistan endast preliminär och i dagsläget är det totalt 417 olika taxa rapporterade på Artportalen. Totalt för alla fem Bioblitzar så är det i dagsläget ca 900 taxa inrapporterade.

Denna summa kommer att justeras då vi dels måste rensa dubbelrapporterade arter, dels rapportera in de sista arterna baserade på foton. Speciellt inom området kärlväxter så blir det dubbelt då man kan rapportera både ”Vanlig gran” och ”Gran” och de räknas då som två arter.

Arter värda att nämna kan vara de tre rödlistade kärlväxterna månlåsbräken, slåtterfibbla och backtimjan varav de två sistnämnda hittades i riklig mängd. I år så blommade även orkidéerna i stor mängd. Så många blommande fläcknycklar/jungfru marie nycklar har undertecknad aldrig sett i hagen förut. Även nattviolen blommade rikligt.

Inom fågelgruppen så observerades 13 rödlistade arter totalt under dagen. Röd glada var ny art för Bioblitzen och trädlärkan underhöll oss med sin sång under hela dagen. I gruppen ryggradslösa djur så kan i nuläget nämnas ärtfly (ny art för naturreservatet), myrlik glasvinge och röd vasspiga.

Klockan 22:00 så fortsatte Bioblitzen med fladdermöss i centrum. Totalt sex personer samlades varav fem gick ned i hagen för att se och lyssna på fladdermöss via detektor. Hans-Georg Wallentinus stationerade sig vid grinden till hagen med sin detektor för att täcka in den delen av hagen. Runt 22:30 observerades den första fladdermusen av arten större brunfladdermus. Totalt noterades tre arter av fladdermus under förnatten fram till 23:45 då vi avslutade.

Slutresultatet kommer att redovisas i kommande nummer av Rallen.

Undertecknad vill sända ett stort tack till alla som deltog under dagen och bidrog med sina värdefulla kunskaper. Jag hoppas att ni alla har tid och lust att göra detta även under 2023.

Ulric Ilvéus


Foto av deltagare ⇑ Tommy Råshammar

Älggräspärlemorfjäril

Amiral

Ängsblåvinge

Ängsblombock

Ängshumla

Blodröd ängstrollslända

Brun lövmätare

gulbrokigt slåtterfly

gulfläckig ängstrollslända

hed/ljungblåvinge

humlebagge

köttfluga

ljus lyrflickslända

mindre glanstrollslända

mörk lyrflickslända

mörk slamfluga

nässelfjäril

neoitamus socius

pärlgräsfjäril

silverstreckad pärlemorfjäril

kärrspindel

skogsnätfjäril

slåttergräsfjäril

stenhumla

väggsidenbi

vitfläckig guldvinge

Foto insekter  ⇑ Gun Larsson

ärtfly

myrlik glasvinge

Foto de två sista Ulric Ilvéus