Sitt o Glo den 24 september 2022

Höstens ’Lilla sitt-o-glo’  

Årets så kallade Lilla Sitt-o-glo genomfördes 24 september under tiden 06:00 till 12:00. Med Sitt-o-glo menar vi en skådaraktivitet, som innebär att man gör sina observationer från ett enda begränsat område. Platsen var, som vanligt, den lilla platån på Byksbergsdungens NO-del. (Stora Sitt-o-glo genomförs på våren under första delen av maj och sker från midnatt och avslutas efter minst 13 timmar).

Även detta år var vädret i stort sett bra. Mestadels mulet men något uppsprickande molntäcke frampå förmiddagen. Några regnstänk förekom under första timmen. Temperaturen varierade från morgonens +9 till ca +15 mitt på dagen. Ingen störande vind förekom.

Som mest var 10 personer på plats och 44 arter kunde läggas till protokollet. Det är det lägsta antalet som noterats under de senaste fyra åren och det var tidvis rätt stillsamt på fågelfronten. Men ett par höjdare kunde avnjutas. På topp och kanske på topp under alla år av aktiviteten var när svart rödstjärt och blåhake kunde ses samtidigt via tub på en sten vid Byksberget. Två blå kärrhökar som sågs tillsammans, hörde också till dagens höjdpunkter.

Åtta arter (kanadagås, snatterand, ormvråk, brun kärrhök, havsörn, enkelbeckasin, hämpling och steglits) saknas detta år men har funnits med de tre tidigare åren. Fem arter (törnskata, törnsångare, rödhake, blåhake och svart rödstjärt ) kom med som nya arter detta år.

/Stefan Paulin. Foto Kenneth Olausson.

HELA ARTLISTAN I OBSERVATIONSORDNING.

 

Art Tid
1 Grågås 06:01
2 Gräsand 06:18
3 Kråka 06:21
4 Talgoxe 06:32
5 Kaja 06:44
6 Bofink 06:45
7 Sädgås 06:53
8 Ringduva 06:59
9 Trana 07:02
10 Blå kärrhök 07:05
11 Stare 07:10
12 Skogsduva 07:13
13 Kricka 07:22
14 Skata 07:30
15 Björktrast 07:32
16 Sångsvan 07:38
17 Större hackspett 07:41
18 Nötväcka 07:52
19 Sädesärla 08:07
20 Stenskvätta 08:11
21 Gröngöling 08:18
22 Ängspiplärka 08:21
23 Nötskrika 08:36
24 Tamduva 08:43
25 Koltrast 08:45
26 Blåmes 08:46
27 Törnsångare 08:48
28 Ladusvala 08:51
29 Sånglärka 08:52
30 Duvhök 08:56
31 Brushane 08:59
32 Gulsparv 09:05
33 Gråhäger 09:08
34 Törnskata 09:18
35 Sävsparv 09:57
36 Svart rödstjärt 09:54
37 Blåhake 09:54
38 Storskarv 09:57
39 Knölsvan 10:37
40 Tornfalk 10:51
41 Tofsvipa 11:03
42 Rödhake 11:27
43 Sparvhök 11:32
44 Korp 11:52