Ryck o röj 26 september 2022

Höststädning i hagen

Betningstrycket i Skesta hage är otillräckligt; fåren för en delvis ojämn kamp mot växtligheten, inte minst sly och ormbunksväxten örnbräken. Hagens rikliga flora hotas och därmed i slutändan en del ryggradslösa djur och andra småkryp. Då griper Länsstyrelsen och Angarngruppen in! Den 26 september var det dags för handling och ett dussintal personer från nämnda organisationer slöt upp vid Skesta-parkeringen trots regnvarningar och dovt åskmuller i fjärran.

Ledda av Alexandra Johansson och Julia Stigenberg från Länsstyrelsen samt Angarngruppens Tryggve Engdahl tog vi oss an uppgiften att på knappt tre timmar rycka örnbräken och ta bort mindre önskvärda små barrträd, som också börjat dyka upp lite här och var.

Regnvarningen blev regn på riktigt, men det stoppade inte vårt arbete. De uppdragna bräknarna stoppades ner i säckar och riktigt många säckar blev det, när uppdraget avslutades vid tolvsnåret. Några småtallar fick också stryka på roten! Länsstyrelsen ordnar med borttransport.

Däremellan bjöd Länsstyrelsen oss alla på en välkommen kaffestund och informerade oss även om de planer som finns i närtid avseende naturreservatets vård och utveckling. Mer om dessa kan Du läsa i det senaste numret av Rallen, som kommer ut i dagarna.

Låt oss hoppas, att denna insats förbättrar möjligheterna för vegetationen att utvecklas i hagen. Fortsatt bevakning kommer att ske och nya åtgärder vidtagas vid behov.

Hann vi se något annat örnbräken denna dag? Ja, stora flockar av kajor och ringduvor samt ett femtiotal runtsnurrande gråsiskor var lättast att upptäcka med böjda ryggar och fokus på ormbunkar.

Hjärtligt tack till alla, som deltog och bidrog till bevarandet av biodiversiteten i Skesta hage.

Gunnar Hesse text. Karin Hendahl foto.