Sträckräkning lördag den 1 oktober 2022.

. Tranor. Karin Hendahl. Arkivbild

Den samordnade sträckräkningen som Angarngruppen genomfört under flera höstar, skedde detta år 1 oktober under tiden 06:30 till 11:30. Aktiviteten anpassades datummässigt till Euro Bird Watch. Under senare år har räkningen skett på tre platser, Lundbydiket vid Angarnsjöängen, Hagby Ekopark i Täby och Sundby i Brottby. Totalt deltog 11 (3, 4 resp 4) personer i aktiviteten.

Förra årets väderförhållanden var ogynnsamma för fågelsträck. Så var det även i år. Regn låg hotande nära i öster, men våra skådarpunkter blev förskonade för nederbörd. Men regnvädret blev ett effektivt stopp för allt sträck över Ålandshav. De fåglar som ändå sträckte, hade troligtvis startat från platser i närområdet.

Nedan följer en sammanställning av de arter som bedömdes sträckande.

 

Angarn Hagby Sundby   Totalt
Småskrake 3 3
Blå kärrhök 1 1
Ljungpipare 1 1
Tofsvipa 46 46
Trädlärka 4 4
Sånglärka 7 3 10
Gulärla 1 1
Koltrast 8 8
Björktrast 39 39
Taltrast 5 5
Rödvingetrast 5 1 6
Dubbeltrast 4 5 9
Kråka 8 8
Bofink 4 4
Bergfink ? 1 1
Bo-/ bergfink 3 67 70
Grönsiska 1 1

 

/Stefan Paulin