Angarngruppens fågelholkar vid Angarnssjöängen – status hösten 2022.

Naturvårdsdag 2022-11-19

De flesta fågelholkar vi idag har vid Angarnssjöängen, är placerade på sådan höjd att de kan rensas utan att använda stege. Större delen av dessa har successivt rensats under hela hösten och därför återstod de högt sittande holkarna plus ett fåtal lågt sittande att behandla denna dag. Normalt är vi tillräckligt många som sköter rensningen för att vara två arbetslag. Av olika skäl, framför allt ett hotande snöoväder, gjorde att vi endast blev tre denna gång och därmed hann vi endast rensa holkarna på södra sidan av sjöängen.

Slutförande 2022-11-29

Resterande holkbestånd rensades av tre personer på förmiddagen 29 november. Och efter detta kan följande sammanfattning göras.

Årets resultat.

Antal rensade holkar är 262. Av dessa bedömdes 153 (58,4%) innehålla resultat av häckning och 102 (38,9%) bland dem ansågs var helt ok. Övriga 51 innehöll enstaka ägg eller döda ungar. 23,7% av rensade holkar var helt oanvända.

Motsvarande siffor för 2021:

Rensade 253, häckning 142 (56,1%), helt ok häckning 122 (48,2%). Helt oanvända 23,7% (exakt samma andel som 2022).

Som siffrorna ovan visar, blev det en liten procentuell ökning av använda holkar för häckning, men att andelen som var helt ok blev lägre. Många meshäckningar innehöll döda ungar eller ägg som inte kläckts. Anledningen till detta kan man bara spekulera över. Men en kall april-månad kan vara en orsak. Motsvarande ’misslyckanden’ kunde inte ses bland häckningarna av svart-vit flugsnappare eller stare.

Arter per häckning. Siffran för 2021 inom parentes.

Obestämd talgoxe/blåmes 76 (85)

Svartvit flugsnappare 27 (28)

Talgoxe 20 (5)

Stare 18 (19)

Blåmes 4 (1)

Nötväcka 2 (3)

Obestämd art 6 (1).

 

 

/Stefan Paulin