Månadsrunda nr 206 den 7 december 2022

 – i pontongrävarnas tid

Så är det dags för Angarngruppens månadsrunda nr 206. Termometern visar minus 7 grader, vinden är svag från nordost. Ute i sjöängen lyser strålkastarna från pontongrävarna som röjer kring mittdiket och förhoppningsvis skapar några nya häckningsöar. Tryggve Engdahl är värd för rundan och hälsar de 17 deltagarna varmt välkomna. Motsolsvandring kommer att gälla, meddelar han, och lovar dessutom att det inte blir några änder idag. Sjön är stenhård, och ej simbar.

Skådandet börjar redan på parkeringen vid Örsta, där bl.a. ett gäng grönfinkar, några tamduvor och en jagande sparvhök noteras. Vid Tältholmen är det lugnt, för att inte säga mycket lugnt. Över Byksbergsdungen kan vi se ett par korpar. Bättre blir det vid Midsommarbergets matning. Här hittar några deltagare både svartmes och tofsmes i träden. Talgoxe, blåmes, grönfink och nötväcka härskar vid matapparaterna.

Från bergets topp skådar vi spåren av grävarna och vad de hunnit med. Kring mittdiket har mycket av buskagen tagits bort, och där ligger vallar med sediment. Trots att sjöängen är helt islagd och marken frusen tycks arbetet fungera. I fågelväg noterar vi en passerande familjeflock om 6 knölsvanar. En av deltagarna skymtar också en gråhäger bortåt Klosterbacken. På väg nedför berget kryssar vi både en trädkrypare och två kungsfåglar.

Vandringen mot Hackstakullen ger inget nytt förutom konstaterandet att det var väldigt bekvämt att vandra där eftersom marken har frästs så att den är kortklippt och jämn som en golfbana (nästan i alla fall). Kullen hoppas över för vidare promenad mot Skesta hage. Att röra sig behövs i kylan! När vi närmar oss hagen sitter den där – varfågeln! Och på väg in i hagen flyger en gråhäger förbi ovanför våra huvuden.

Kafferast blir det med utsikt mot matningen. Här kan vi fylla på artlistan med gulsparv, pilfink, nötskrika och fasan. Klart mera fågeltrafik vid matningen här än vid Midsommarberget. Ytterligare en flock knölsvan passerar – vi hör den bara men vår ordförande Gunnar, som vänt tillbaka, kunde räkna in 6 adulta.

Vandringen vidare mot Klosterbacken ger som ofta inte särskilt mycket, men en havsörn på andra sidan sjöängen värmer gott.

Någon rast blir det inte på Klosterbacken, utan vi fortsätter till Grävlingholmen för en andra rast och artgenomgång. Någon störande fågeltrafik är det inte heller här, men på isen ligger 7 knölsvanar och vilar. Ett par björktrastar passerar. Grävmaskinisterna hamrar på sina maskiner. Artlistan ser så här långt ut som något under medel för en decemberrunda.

 

Återstående vandring mot Örsta ger inte mycket, men väl vid Örsta smäller det till. Åtta domherrar i ett träd och en ormvråk på en kraftledning.

Sammantaget 28 arter, vilket är lika med medelvärdet för en decemberrunda. Lite anmärkningsvärt med 19 noterade knölsvanar men ingen sångsvan alls. Och en gråhäger skäms inte för sig i december!

Tack för en trevlig dag och tack särskilt till Tryggve!

Per Gullberg text. Karn Hendahl foto.