Vattenstånd 2023

Vattennivån avläses och registreras två gånger i månaden.

 

2023-12-31. 9,77 möh. (Nivå 231229: 9,74 möh. Nivå 240103: 9,80 möh.) Luckan har varit helt öppen sedan början av november. Nivån är 60 cm över idealt läge. Planerar att nyttja en närståendes drönare för att kolla om det är något stopp (bäverdamm) nedströms.

2023-12-15  9,37 möh. Funderade på att stänga till luckan eftersom målnivån ligger på 9,35 möh men avstod. Nivån ska ned till 9,20 möh 1/1. Nivå 231218: 9,44 möh. ”Vårflod”

2023-12-01.  9,54 möh. Luckan helt öppen.

2023-11-15.  9,76 möh. Luckan helt öppen. Avrinningen går trögt.

2023-10-31.  9,46 möh.

2023-10-20.  9,28 möh.

2023-10-01. 9,21 möh.

2023-09-15.  9,10 möh.

2023-08-30.  9,19 möh.

2023-08-15. 9,32 möh. Lockan helt öppen sedan några dagar.

2023-08-01.  9,22 möh. Luckan har varit stängd hela perioden.

23-07-15.  9,20 möh. I början av denna period stängdes luckan av någon utomstående. Det är första gången jag är med om detta. Skapade dock inget problem. Luckan är nu stängd. Med de utlovade regnen bör nivån kunna ligga kvar på nuvarande nivå.

2023-06-30.  9,27 möh.  Luckan fortfarande stängd. Blir det mer regn som utlovat behöver luckan öppnas.

2023-06-15  9,31 möh. ”Luckan är helt stängd trots att nivån ska vara 9,25. Utan regn sjunker nivån med ca 1 cm/ 3 dagar under nuvarande förutsättningar. Tanken är ju att nivån inte ska understiga 9,20 under sommaren. Utan regelbunden nederbörd kommer detta inte att kunna uppfyllas, trots denna marginal.” Gunnar Hammar.

2023-06-01 9,41 möh.

2023-05-15 9,59 möh.

2023-05-01 9,80 möh. Några plankor som utgör ”golv” på dammkrönet har slitits bort under vintern. Jag hittade dem nedströms. När vattenståndet har sjunkigt framöver kan vi se om det är lätt att åtgärda.

2023-04-15 9,94 möh

2023-04-01 9,84 möh

2023-03-15 9,56 möh.

2023-03-01 9,46 möh. Där blev jag lite överraskad av att nivån hade stigit så pass.

2023-02-15  9,25 möh.  Luckan har varit helt öppen ett bra tag för att komma ned till önskad nivå, efter ”vårfloden” i början av januari. Nivån ska vara som lägst i början av mars för att sedan stiga. Problemet är det nya klimatet. Det kommer sannolikt inte bli en vårflod till, vilket gör det svårt att komma upp i de nivåer som önskas i april. En hög nivå i april antar jag är mycket eftersträvansvärt för fågellivet. Om det inte var för vattendomens nivåer skulle jag försöka behålla så mycket vatten som möjligt redan nu. Jag har stängt luckan en aning, men det minskar bara avtappningshastigheten.

2023-02-01 9,62 möh. Luckan helt öppen.

2023-01-15 9,82 möh. Kraftigt ”vårflöde”!

2023-01-01 : 9,36 möh. Luckan helt öppen och nivån nedströms nästan på samma nivå som ovan.