Vattenstånd 2023

 

Uppdaterat till 2023-03-15 9,56 möh.

Uppdaterat till 2023-03-01 9,46 möh. Där blev jag lite överraskad av att nivån hade stigit så pass.

Uppdaterat till 2023-02-15  9,25 möh.  Luckan har varit helt öppen ett bra tag för att komma ned till önskad nivå, efter ”vårfloden” i början av januari. Nivån ska vara som lägst i början av mars för att sedan stiga. Problemet är det nya klimatet. Det kommer sannolikt inte bli en vårflod till, vilket gör det svårt att komma upp i de nivåer som önskas i april. En hög nivå i april antar jag är mycket eftersträvansvärt för fågellivet. Om det inte var för vattendomens nivåer skulle jag försöka behålla så mycket vatten som möjligt redan nu. Jag har stängt luckan en aning, men det minskar bara avtappningshastigheten.

Uppdaterat till 2023-02-01 9,62 möh. Luckan helt öppen.

Uppdaterat till 2023-01-15 9,82 möh. Kraftigt ”vårflöde”!

Uppdaterat till 2023-01-01 : 9,36 möh. Luckan helt öppen och nivån nedströms nästan på samma nivå som ovan.