Månadsrunda nr 207 den 4 januari 2023

 – årets första runda

Så är det dags för Angarngruppens månadsrunda nr 207. Vädret är som sig bör vid den här årstiden, dvs. kallt med minus 7 grader. Det är stämningsfullt med rimfrost, lättande dimma, mulet och vindsvagt. Dagens värd Ulric Ilvéus hälsar de 26 deltagarna välkomna, och utlovar ett högst måttligt antal observerade arter. Den senaste tiden har dock bjudit på lite guldkorn som berguv och tallbit, så möjligheter finns!  Ulric aviserar motsolsvarv runt sjöängen inkluderande hästmarkerna öster om Midsommarberget.

Kring Örsta rör det sig en del kring fågelmatningen intill f.d. naturrum. Här finns bl.a. två större hackspettar.  Några deltagare noterar också en flock tamduvor.  Promenaden mot Midsommarbergets matning ger inte mycket. Förväntningarna på fågelrestaurangen vid berget kommer också på skam. Vildsvinen har tagit över och vräkt det mesta över ända och maten uppäten. Knappast en tätting, däremot en oväntad överflygning av en storskrake.

Sedan blir det skogsvandring ostvart i en påfallande tyst skog. Men så händer det plötsligt – ute i den stora hästhagen kommer en flock vildsvin rusande, två suggor och 5-6 kultingar. Och strax därefter hela hästhjorden på språng, upp mot tjoget hästar. Det händer alltid oväntade saker på en månadsrunda!

Vi tar vi oss vidare genom skogen och ner mot Asphagen. I skogen är det alltjämt tyst, men nere vid sjöängen ses en korp och några kungsfåglar. Och där sitter den, varfågeln, på andra sidan sjöängen. Lite väl långt avstånd kanske, men det reder sig för fågeln flyttar sig till en al på Hackstakullen där den kan ses fint.

Hackstakullen blir också plats för första kaffet. Utsikten är ju strålande för långdistansfynd, men det minnesvärda här (förutom kaffet) blir en närobs av en kungsfågel i en enbuske, så nära oss att t.o.m. handkikaren blir för mycket. Även från kullen syns dessutom däggdjur, en räv.

Skesta hage och matningen därstädes blir nästa mål. Komna dit ser det ganska slätstruket ut,  mest talgoxar och blåmesar. Men successivt bygger det på. En flock med grönfinkar och domherrar i en björktopp, en entita och en pilfink vid matningen, och i en gran en kottklängande trädkrypare (lite ovanlig pose). Nötskrikor far omkring, och på återvägen genom hagen syns en steglits.

Före detta staket i delar. Skesta hage. Länsstyrelsen renoverar.

 

 

 

 

 

 

Värden skådar domherrar i Skesta hage

 

Ja, så kommer då långa marschen mot Klosterbacken, även idag tämligen händelsefattig. Men långt borta, någonstans vid Rävsta, hittas en ormvråk i en trädtopp. Skarpt skådat!

Stigen längs Klosterbackens ”baksida” ger för några deltagare en hörd tofsmes och en flock stjärtmesar. Men det är stilla, kan man lugnt säga.

Vi travar vidare, och vid spången mot Grävlingholmen passerar en duvhök på behagligt observationsavstånd. Utmed spången flyger en gärdsmyg upp. Holmen ifråga används för vår andra rast och artgenomgång. Summeringen ger vid handen 25 arter så här långt. Det ligger nära snittet för en januarirunda som är drygt 26 arter.

Lingsbergsåns utlopp efter viss röjning

Vandringen efter artgenomgången brukar ge en och annan ytterligare art, men idag kammar vi noll. En översiktlig slutspaning efter gråsparv vid Örsta ger ingen sådan, men väl en flock på 10-talet domherrar.

Ja, så var årets första månadsrunda till ända. Ett anständigt utfall ändå, inte minst med tanke på att en av matningarna faktiskt var satt ur spel och att naturen kändes lite djupfryst. Tack alla för en trevlig dag och Ulric för förnämligt ledarskap!

Artgenomgång på Grävlingholmen

 

Per Gullberg text och Gunnar Hesse foto