INFÖR ÅRSMÖTET 2023

INFORMATION KOMMER SENARE!

ÅRSMÖTESHANDLINGAR OCH HITTA HIT 

Angarngruppen – årsmötesdagordning

Angarngruppen – förslag styrelse o valberedning

Angarngruppen verksamhetsberättelse

Angarngruppen bokslut signerat

Angarngruppen revisionsberättelse

Angarngruppens stadgeändringar för beslut

HITTA HIT

Nedre P är parkering, en del allmänhet, en del boende. Om den är full finns en infartsparkering vid övre P.

Roslagsbanan – Kragstalund

Röd pil är ingång till Bällstabergsskolan Svampskogsvägen 28 Vallentuna.