INFÖR ÅRSMÖTET 2023

ÅRSMÖTESHANDLINGAR OCH HITTA HIT  längre ner

Måndag 27 mars 19.00

Årsmötesdagordning – 27 mars 2023

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt styrelsens förslag till valberedning till årsmötet 2023

Verksamhetsberättelse

Bokslut

Stadgeändring för beslut vid årsmötet

Revisionsberättelsen presenteras med bild då WordPress inte gör om bilddokument till  textdokument.

HITTA HIT

Nedre P är parkering, en del allmänhet, en del boende. Om den är full finns en infartsparkering vid övre P.

Roslagsbanan – station Kragstalund

Röd pil är ingång till Bällstabergsskolan Svampskogsvägen 28 Vallentuna.