Månadsrundan nr 211 den 3 maj 2023


– fågelrekord

Så är det dags för årets maxrunda, dvs. på majrundan noteras flest antal arter enligt statistiken. Dagens värd Kenneth Olausson har också höga ambitioner för rundan med målarter som de flesta av oss inte ens drömmer om. Men det låter ju lovande! Vid starten är vi många deltagare – 51 (det blir olika antal för varje räkning, men listan gäller). Kenneth annonserar en traditionell väg medsols runt sjöängen via både Tältholmen och Klosterbackens baksida.

Redan vid samlingen noterar vi ett och annat, bl.a. en ryttlande tornfalk i riktning mot Kusta. En småspov hörs i nordväst och en svarthätta sjunger i Örstaskogen. Några deltagare får även se svarthättan fint.

Tältholmen är nästa stopp, och här får vi fina observationer av trädpiplärka i pedagogisk sångflykt. Runt omkring oss sjunger även bl.a. svartvit flugsnappare, lövsångare och bofink. En spillkråka hörs ett stycke bort, och i en trädtopp sjunger en taltrast. Två storskarvar flyger förbi.

Skogen bakom Midsommarberget bjuder på ännu mer av spillkråkan som födosöker på bekvämt obsavstånd.

Midsommarberget är för dagens grupp alldeles för litet, men med gott humör klarar man av att skåda även med skymmande deltagare här och var (360 graders vy gäller inte idag!). Och det finns att skåda. Ganska snabbt upptäcks ett par gråhakedoppingar och senare ett par svarthake dito. Grönbenor och gluttsnäppor ses i det nygrävda området. På vattnet ligger skedänder, snatteränder och krickor. På andra sidan sjöängen kan vi se en flock på kanske 200 betande vitkindade gäss. Mot Kusta kan vi även se en havstrut och en förbisträckande fisktärna.

Byksberget är nästa anhalt, och här återfinns som så ofta paret stenskvätta, som dock rymmer när horden av skådare kommer. I riktning mot Lundbydiket ligger ett ganska stort antal bläsänder tillsammans med tre stjärtänder, knipor och viggar.

Vid Lundbydiket påträffas en rastande drillsnäppa en klart ovanlig besökare vid sjöängen. Den kan ses fint med sin ljusa kil framför vingarna. Här ser vi också på nära håll ett par mindre strandpipare. När vi når triangeln på väg mot Grävlingholmen hittar vi ytterligare strandpipare långt ute på åstaåkern. Det bestäms att det rör sig om tre mindre och en större. På f.d. Falkholmen sitter det både sävsparv och hämpling i träden.

På Grävlingholmen blir det kaffe, och det engagerar vi oss i så mycket att vi knappt ser någon fågel alls. Men Ulric IIveus försöker rycka upp oss med utrop av ett större antal enkelbeckasiner ute på maden.

Som sig bör dyker buskskvättor upp närmare Broholmen. En dubbeltrast sjunger på avstånd, och med holmen väl avklarad hittar vi en mindre flock hussvalor kring Olhamra gård. Vi hör också en göktyta i riktning mot Olhamra (några deltagare konstaterar två exemplar). Nu börjar det arta sig!

Vid blötan intill (f.d.?) hästhagen vid Klosterbacken hittar vi som sig bör ett par skogssnäppor. Ett kacklande läte ställer till det lite. Det blir bud på både gröngöling, duvhök och havsörn, men landar till sist i det sistnämnda. Stigen bakom fornborgen är inte alls myggig idag. Några lyckas få syn på en järnsparv, några andra hör en kungsfågel och några ytterligare en gärdsmyg. Vid Lingsbergsdiket har Erik Koppe upptäckt både ärtsångare och gransångare som de flesta av oss får höra eller se. Gransångaren kan ses fint sittande sjungande intill stigen.

En blandad flock vitkindade gäss och bläsgäss kan ses på vattnet på ganska nära håll mellan Gyllingdungen och Kusta. Efter lite arbete konstateras även två fjällgäss. Men det blev lite av detektivarbete att hitta de två lite mindre ”bläs”gässen med något högre bläs, mindre näbb och gul ring runt ögat. Förhoppningsvis lyckades alla i gruppen se dem bra till sist.

Efter detta blir det raka vägen till Skesta hage för en andra rast och Stefan Paulins artgenomgång. Efter sedvanlig budgivning förkunnas resultatet så här långt vara 91 arter, vilket är 4 fler än det hittills högsta antalet arter en majrunda, och ändå har vi några kilometer kvar att gå! Vad månde detta sluta i? Flera fisktärnor sträcker förbi norrut. Ute i sjöängen ligger en sångsvan på bo. Och nu dyker det upp flera ladusvalor.

Från Hackstakullen kan vi se längs det nyröjda mittdiket, och där simmar minsann ett par skäggdoppingar (och mycket annat). Triss i dopping!

Halvvägs tillbaka till Midsommarberget hörs en sävsångare ta trevande toner ute i vassen. Här finns även ett ytterligare par svarthakedopping.

Ja, så var dagens runda slut. Det blev hela 94 arter, dvs. det gamla rekordet slaget med 7 arter. Och en runda i mestadels behagligt väder.

Tack Kenneth för en fin runda och lärorik guidning och Stefan Paulin för artgenomgång och rapportering i Artportalen!

Text Per Gullberg. Foto Gun Larsson 6; 9. Gunnar Hesse 1; 4. Kenneth Olausson 2; 3; 5; 7; 8. Tommy Råshammar 10; 11.