Pollinatörsåkern 2022-24

Planen för pollinatörsåkern är för 2023 och 2024 denna:

  1. Hösten 2022: Rolf har plöjt upp halva ytan som förberedelse för att så om den med pollinatörsblomster i vår.
  2. Våren 2023: Halva pollinatörsåkern sås in på nytt. Rolf gör ett försök att bearbeta mekaniskt för att slippa spruta mot kvickroten/vitroten, men blir det problem kan det behöva göras senare.
  3. Under växtsäsongen 2023: I den delen av pollinatörsåkern som ligger kvar sedan tidigare putsas problemytor tidigt (viktigt såklart att hålla koll på stödreglerna) så att inte tistlar mm fröar in i den nysådda delen. Hela den ”gamla” ytan skördas men gärna vid två olika tidpunkter så att det alltid är något som blommar. Den nysådda delen behöver inte slås men kan putsas om det blir problem med ogräs.
  4. Våren 2024: Andra halvan sås om på samma sätt som föregående år.
  5. Under växtsäsongen 2024: Skörd av den halvan som etablerades 2023. Ev putsning av den nysådda i händelse av mycket ogräs.

Vänliga hälsningar Karin Joelsson
Enheten för naturskötsel Länsstyrelsen i Stockholms län

Kopia från delar av mail