Växter, fjärilar och andra insekter (v2) den 9 juli 2023

(Den här artikeln är nu kompletterad med ett flertal bilder som inkommit senare.) 

 Natten mellan lördag och söndag genomfördes Angarngruppens nattlys i Skesta hage för att med hjälp av artificiellt ljus locka till sig till de nattaktiva insekterna och då särskilt nattfjärilar. För egen del bröt jag redan strax före midnatt för att vara någorlunda fräsch och alert för nästa äventyr i hagen.

För på söndagens förmiddag var det så dags för den fjortonde upplagan av dagfjärilsexkursionen i Skesta hage, som också frikostigt inkluderar andra insekter, framför allt skalbaggar, och växter samt en och annan fågel. Samling vid hagens parkeringsplats vid tiosnåret denna söndag, som skulle bjuda på fortsatt solsken, värme och svaga vindar. Äntligen hade några efterlängtade millimetrar fallit över de snustorra markerna under den senaste veckan och livat upp växtlivet något, men torkan har satt sina märkbara spår, vilket påverkat blomning och därmed vissa insekter i hög grad.

Åtta förväntansfulla var vi från början vid parkeringen och med två lite senare tillkomna blev truppen så småningom tio män och kvinnor stark.

Som vanligt började sökandet efter insekterna redan vid parkeringsplatsen och där gjorde jag själv det första fyndet genom en mindre bastardsvärmare , som dessutom var av den lite ovanligare varianten med delvis sammanflytande fläckar. Väl inne i hagen var det först lite magert med insekter och vi hittade främst bara ett fåtal luktgräs-, pärlgräs- och slåttergräsfjärilar. I sakta mak närmade vi oss det område, där hagens raritet, den svartfläckiga blåvingen, har hållit till. Skulle den finnas kvar? Backtimjan, dess värdväxt, hade börjat blomma, men plantorna var små och få. Ängsblåvinge och ljungblåvinge, men ingen svartfläckig. Timjanblommorna attraherade i stället ett flertal slåttergräsfjärilar, som synbarligen fortsätter att bli allt allmännare; skönt att vissa arter utvecklas positivt.

Framåt sena förmiddagen började det ta sig. Ängspärlemorfjärilen dansade omkring i flera exemplar, en enda storfläckig pärlemorfjäril och ett par älggräspärlemorfjärilar ökade på artlistan, men trots denna spurt, så kunde vi under det något försenade elvakaffet endast konstatera, att vi lyckats skrapa ihop knappt tio arter. Stärkta av kaffetårarna hittade vi sedan även ängssmygare , rapsfjäril, citronfjäril, kamgräsfjäril och skogsnätfjäril. Skalbaggar då? Jodå, palpbaggar i en relativt färsk komocka, bandad humlebagge och en rödrock (knäppare) är speciellt värda att nämna.

Uppbrott från hagen strax efter tolvslaget, varvid några tackade för sig och resten av oss drog vidare mot Lappdal och sedan skogsvägen mot jaktstugan. Violett blåvinge och vitfläckig guldvinge flög i närheten av parkeringsplatsen.

Sedan hände det! På landsvägen nära gården satt en stor grann fjäril, som vi genast kallade aspfjäril. Stor uppståndelse! Med hjälp av kikare och kameror kunde vi dock snabbt konstatera, att det ingalunda var en aspfjäril utan en sälgskimmerfjäril! ⇑  En sällsynt art under stabil utbredning; första fyndet i Uppland 2017 och i vårt naturreservat två år senare.

Lite längre fram hittade vi en vinbärsfuks och därefter några påfågelögelarver på brännässlor vid det gamla hönshuset.

En skogsvitvinge blev till slut den tjugonde dagfjärilsarten för dagen. På skalbaggsfronten tillkom bl. a. ett par flugbaggar, tegelbock, fyrbandad blombock och mängder med ängsblombockar.

Trots avsaknad av den svartfläckiga blåvingen blev det ändå en lyckad exkursion i reservatet med omnejd! Sälgskimmerfjäril!

Gunnar Hesse text o foto. Karin Hendahl foto. Roland Olsson foto säljskimmerfj. och de två sista.


Gulfläckad ängstrollslända

Vitfläckig guldvinge