Nattlys den 8-9 juli 2023

Nattlys Nr:6 i Skesta hage

Det sjätte nattlyset i Skesta hage gick i år av stapeln natten mellan den 8 och 9:e juli. I år var det ett samarrangemang med Stockholms Entomologiska förening inom det s.k. ”Lepidopteriologiskt Initiativ” som leds av Niclas EkIund och Julia Stigenberg.
Vid niotiden på kvällen anlände undertecknad och Micke Johansson till hagen och då var det redan en del deltagare med Niclas och Julia i spetsen som hade börjat att rigga för kvällen. Totalt blev det fem olika stationer denna gång, två stationer med kvicksilverlampor (ett lakan och ett ljusfångsttält), två stationer med s.k. LepiLED lampor dels i en Ikea garderob (i tyg), dels ett vanligt lakan och slutligen en ljusfälla som Micke Johansson hade med sig.

Vid 22:00 hade det redan samlats ytterligare deltagare vid grillplatsen, men eftersom vi informerat om att vi skulle samlas vid parkeringen till Skesta hage så gick Ulric dit för att se ifall det fanns fler hugade deltagare. Och mycket riktigt fanns där tre personer till som var sugna på att vara med. I år var det deltagarrekord med hela 18 som deltog mer eller mindre tid under natten. Kvigorna tyckte också att nattlys verkade spännande och försökte vara med, men fick stängas tillfälligt ute från hagen med hjälp av de elanordningar som finns vid grinden mot sjöängen. Vid 22:30 tändes alla lampor och sedan är det bara att vänta och se vad som kommer flygande. Då det inte är riktigt mörkt vid den tiden tar det en stund innan det blir någon aktivitet på lakanen.

I väntan på mörkret kunde vi även i år njuta av svärmande pingborrar runt den grova granen vid grillplatsen. Något senare jagade även i år vattenfladdermus runt samma grillplats strax över våra huvuden. Fladdermusen kunde artbestämmas med hjälp av en s.k. ultraljudsdetektor.

 

Den första nattfjärilen att ha den goda smaken att besöka en station var den lilla, men vackra smultronsikelvecklaren, och därefter fortsatte det att komma in arter vart efter. Undertecknad spendera en del tid på att verkligen säkerställa att våra två rödlistade fjädermott fortfarande finns kvar i hagen, och dessa gjorde oss inte besvikna. Både det linjesprötade timjansfjädermottet och det fläcksprötade timjansfjädermottet hittades i minst 10 exemplar vardera. De gillade framför allt att komma till de två stationerna som betjänades med LepiLED-lamporna. För att skilja dessa två systerarter åt så behöver man undersöka dess antenner med lupp. Även den otroligt vackra gulröda jungfrulinspraktmalen som även den är rödlistad, återfanns i år.

Under natten kunde vi notera att det var många arter som vi inte hade haft under våra tidigare fem nattlys med arter som guldfly, bandad hallonspinnare (2ex), streckfly och inte minst ett östligt molnmott som är en, som namnet anger, mer östlig art och då även mer ovanlig.

Totalt under natten fick vi preliminärt ihop 96 olika arter vid de fem stationerna som lyste fram till 02:30. Detta var det tredje bästa resultatet vi haft efter 2021 (126 arter) och 2022 (112 arter).

Under hela kvällen och natten så hördes minst två, kanske tre, spelande småfläckiga sumphönor och när vi avslutade natten på parkeringen 03:00 jagade större brunfladdermus snyggt framför oss alla. Allt detta tycker jag påvisar hagens och naturreservatets höga naturvärden som det är värt att kämpa för, bevara och underhålla.

Stort tack till alla som deltog på nattlyset i allmänhet och till Niclas Eklund och Julia Stigenberg i synnerhet. Då detta var det sista året på nuvarande tillstånd så kommer undertecknad att söka ett nytt femårigt tillstånd att få genomföra fler nattlys, och då även på andra platser inom naturreservatet. Så nästa år kör vi kanske fler än ett lys, och på andra platser inom naturreservatet. Det ser jag verkligen fram emot!

Ulric Ilveus text och foto ⇓    Gunnar Hesse foto ⇑

Bandad hallonspinnareÖstligt molmott