Titta ner den 24 augusti 2023

Sen eftermiddag torsdag 24 augusti ägde den första Titta ner-vandringen rum i Angarngruppens regi. Värd var Karin Hendahl, som i stället för artlistor delade ut en uppställning på arter som rapporterats på Artportalen inom området Örsta- Midsommarberget – Byksberget – Lundbydiket under åren 2021-2023. Dagens upplägg var att artbestämma det vi såg och bedömma det som intressant. Syftet var inte någon florainventering, mera en komplettering till befintlig rapportering i Artportalen. Gjorda observationer är rapporterade i Artportalen under lokal östra-sydöstra Angarnssjöängen, i kommentarsfältet noterades ”lokal” om fyndet var begränsat till visst område.


Början i regn


Flera nya arter på södra hällen

Ett litet gäng om sex entusiaster med backup från Sjöbacken (Hans-Georg Wallentinus) startade i ösregn direkt från Örsta P. Kärrnoppa, amerikansk dunört, gråbo, åkertistel och krusskräppa diskuterades på väg till Naturums hällmarker. Kaukasisk fetknopp blommade fortfarande och hammarbytaklöken frodades. De södra hällarna var nästan täckta av sparvnävans blad och det var ytterst få fetknoppsplantor. Vanligtvis (torr vår och sommar) är fetknoppsfloran rikt representerad i området. Lövbinda växte i hällarnas nederkant mot vägen. I backen ner, väster om Naturum till vägen fanns stenbräken samt ett bestånd av timjan (troligtvis stortimjan).  I skogsbrynet efter grillplatsen noterades ängshavre, liten blåklocka och stor bockrot.


Lövbinda vid Naturums södra häll


Naturums södra häll vanligtvis täckt av fetknoppsarter nu sparvnäva


Sparvnäva och åkerviol


Frågan är om det är amerikansk dunört.

Vägen ner till Midsommarberget var artrik. På norra sidan om foderåkern, växte bl.a. sibiriskt bovete, honungsfacelia, åkerspärgel, någon blåklint, solros, baldersbrå, hampdån, alsikeklöver, gulvial, harkål. På södra sidan flera bestånd av utblommad duvvicker.


Flera nya arter på södra hällen


Duvvicker


Artrika vägrenar mellan åker och foderåker

Vägen mot Byksberget kantades av trampört, vägtistel, någon rödtoppa och brunört.

Vidare längs staketet mot Lundbydiket noterades grässtjärnblomma, smörblomma, rödplister, fackelblomster, kärrsilja, knöl- respektive stinksyska. Vid Lundbydiket växte besksöta, strandklo, brunskära, äkta förgätmigej, utblommad svalting och vanlig andmat. För några år sedan rapporterades igelknopp men den är tyvärr ej återfunnen (efter bytet av kobrygga). Artbestämning avslutades då vi var överens om att den praktfulla skräppan närmast bron vid Lundbydammen är vattenskräppa. Dessutom var solen på väg ner bakom träden.


Vattenskräppa vid Lundbydiket

Gräs och halvgräs är svårt tyckte flera av oss. Med Sonia Wallentinus hjälp kunde vi notera gräs som kruståtel. Skillnaden mellan ängskavle och timotej (smultronen sitter kvar på strået om det är timotej) engelskt rajgräs, rörsvingel, hundäxing, grenrör (längs staket mot Lundbydiket) och jättegröe (Lundbydiket)..


Solen bländade vid Lundbydiket dags att vända.

Medhavda floror som Mossbergs flora och Krok och Almquists låg kvar i ryggsäckarna tack vare den samlade artkunskapen i kombination med olika telefonappar. Ett 60-tal arter rapporterades in till Artportalen.

Titta ner-upplägget gav mersmak och vi bestämde nästa Titta ner till torsdag 12 oktober, kl 15.00 samling Naturum.

Vid pennan och bakom kameran Karin Hendahl

Finns på nätet.